Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015: Kannattavuus parani edelleen

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.4.2015 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015: Kannattavuus parani edelleen


Q1 2015 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 630 milj. euroa (514 milj. euroa)
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 50 milj. euroa (38 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,33 euroa (0,25 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 5 % ja kehittyvillä markkinoilla 6 %
  • Valuuttakurssien vaihtelut paransivat konsernin liikevaihtoa 53 milj. euroa
  • Intiassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Afrikassa toimivan joustopakkauksia valmistavan Positive Packaging -yhtiön hankinta saatettiin päätökseen tammikuun 2015 lopussa ja liiketoiminta liitettiin osaksi Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.2.2015 alkaen
Avainluvut

milj. euroa Q1 2015 Q1 2014 Muutos FY 2014
Liikevaihto 630,1 513,6 23 % 2 235,7
Käyttökate (EBITDA)* 74,8 58,7 27 % 259,0
Käyttökateprosentti* 11,9 % 11,4 %   11,6 %
Liikevoitto (EBIT)* 49,7 38,4 29 % 174,9
Liikevoittoprosentti* 7,9 % 7,5 %   7,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,33 0,25 32 % 1,24
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)** 12,8 % 12,1 %   12,6 %
Oman pääoman tuotto (ROE)** 16,2 % 16,1 %   16,1 %
Investoinnit 24,7 21,5 15 % 127,0
Vapaa rahavirta -19,4 -11,3 -72 % 64,6
         
Mukaan lukien lopetetut toiminnot vuoden 2014 osalta
Osakekohtainen tulos (EPS)**, euroa 0,33 0,27 22 % 1,28
Osakekohtainen tulos (EPS), raportoitu, euroa 0,29 0,27 7 % 1,33

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -4,1 milj. euroa kaudella Q1 2015.
** Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -4,1 milj. euroa kaudella Q1 2015 ja 5,1 milj. euroa vuonna 2014.


Ellei toisin mainita, kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut, mukaan lukien vuoden 2014 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America, Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit. Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2014 osalta joulukuun 2014 lopussa myyty Films-liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Osavuosikatsauksessa esitetyt ROI-, ROE- ja RONA-tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Vuosi 2015 alkoi hyvin. Kaikki segmentit kasvoivat orgaanisesti ja paransivat kannattavuuttaan. Liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu vuosineljänneksellä oli 5 %. North America- ja Flexible Packaging -segmenttien liikevaihdon ja liikevoiton kasvu oli vahvaa. On palkitsevaa nähdä, että Pohjois-Amerikan tiimimme tekemä työ kantaa hedelmää. Ilahduttavaa oli myös kaikkien liiketoimintasegmenttiemme liikevaihdon kasvu Euroopassa. Toisaalta kuuden prosentin kasvu kehittyvillä markkinoilla ei ollut täysin odotustemme mukainen. Laimea kasvu johtui pääasiassa Kiinasta, kun taas kasvu Kaakkois-Aasiassa, Venäjällä ja Etelä-Amerikassa jatkui.

Tammikuun lopussa päätökseen saatu Positive Packaging -yhtiön osto myötävaikutti liikevaihtomme kasvuun kahden kuukauden ajalta. Yhtiön integrointi on vasta alkuvaiheessa, mutta olemme tyytyväisiä voidessamme raportoida voitollisen tuloksen jo ensimmäiseltä kahdelta kuukaudelta.

Terävöitimme strategiaamme ja julkistimme uudistetun yritysilmeemme vuoden 2014 lopussa. On ollut mukava huomata, että uudistunut Huhtamäki on saanut asiakkaidemme, työntekijöidemme, sijoittajien ja muiden sidosryhmiemme keskuudessa hyvän vastaanoton. Jatkamme uuden strategian toteuttamista tavoitteenamme liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parantaminen."

Tuloskehitys Q1 2015

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 5 %. Kaikkien liiketoimintasegmenttien liikevaihto kasvoi. Kasvu oli vahvinta North America -liiketoimintasegmentissä. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 6 %. Sitä vauhditti hyvänä jatkunut kehitys erityisesti Venäjällä, Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, kun taas Kiinassa liikevaihto laski edelleen. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 630 milj. euroa (514 milj. euroa). Orgaanisen kasvun lisäksi liikevaihdon kasvuun myötävaikuttivat merkittävästi Positive Packaging -yhtiön osto ja valuuttakurssien translaatiovaikutus, joka oli 53 milj. euroa vuoden 2014 valuuttakursseihin verrattuna. Valuuttakurssivaikutus oli pääosin seurausta Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1 2015 Q1 2014 Muutos Osuus konsernista Q1 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 153,9 142,0 8 % 24 %
North America 210,7 164,2 28 % 33 %
Flexible Packaging 206,0 150,8 37 % 33 %
Molded Fiber 65,2 61,5 6 % 10 %
Sisäisen myynnin eliminointi -5,7 -4,9    
Konserni 630,1 513,6 23 %  


Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
Foodservice Europe-Asia-Oceania 3 % 2 % 4 % 5 %
North America 7 % 5 % 4 % 10 %
Flexible Packaging 5 % 12 % 6 % 4 %
Molded Fiber 5 % 7 % 9 % 10 %
Konserni 5 % 6 % 5 % 7 %

Konsernin tuloskehitys oli hyvä kaikkien liiketoimintasegmenttien vaikuttaessa myönteisesti konsernin liikevoiton kasvuun. Tuloskehitys oli vahvinta North America -liiketoimintasegmentissä. Konsernin liikevoitto oli 50 milj. euroa ilman -4 milj. euron kertaluonteisia eriä (38 milj. euroa). Myös ostettu Positive Packaging -yhtiö myötävaikutti liikevoiton kasvuun. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 4 milj. euroa.

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q1 2015 Q1 2014 Muutos Osuus konsernista Q1 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 11,9 11,0 8 % 23 %
North America 13,8 8,8 57 % 27 %
Flexible Packaging 17,0 11,0 55 % 33 %
Molded Fiber 8,6 7,6 13 % 17 %
Muut toiminnot -1,6 0,0    
Konserni 49,7 38,4 29 %  

Muiden toimintojen liikevoittoon ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -4,1 milj. euroa kaudella Q1 2015.

Nettorahoituskulut kasvoivat 9 milj. euroon (7 milj. euroa). Kauppahinnan maksu Positive Packaging -yhtiöstä tammikuun lopussa johti nettovelan ja siten myös nettorahoituskulujen kasvuun. Verokulut olivat 6 milj. euroa (5 milj. euroa).  Vastaava veroaste oli 16 % (16 %).

Katsauskauden voitto oli 31 milj. euroa sisältäen -4 milj. euroa kertaluonteisia eriä (26 milj. euroa). Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,33 euroa (0,25 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,25 euroa jatkuvista toiminnoista ja 0,27 euroa sisältäen lopetetut toiminnot).

Näkymät vuodelle 2015

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2015. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen jatkamisen. Investointien määrän odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014. Valtaosan investoinneista odotetaan kohdistuvan kasvun vahvistamiseen kehittyvillä markkinoilla.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2015


Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.4.2015 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2015

Vuoden aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset:
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015                        24.7.2015
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015                        22.10.2015

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2015. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 68 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 000 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 2,2 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015