Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019: Vahva liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parannus vuonna 2019

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2020 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019: Vahva liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parannus vuonna 2019

Q4 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 875 milj. euroon (813 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 75 milj. euroa (62 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 72 milj. euroa (27 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,45 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,46 euroa (0,17 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 5 prosenttia ja kehittyvillä markkinoilla 6 prosenttia
 • Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 23 milj. euroa ja liikevoittoa 2 milj. euroa

2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 3 399 milj. euroon (3 104 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 293 milj. euroa (251 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 286 milj. euroa (226 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,88 euroa (1,69 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 1,82 euroa (1,49 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 6 prosenttia ja kehittyvillä markkinoilla 7 prosenttia
 • Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 90 milj. euroa ja liikevoittoa 8 milj. euroa
 • Investoinnit olivat 204 milj. euroa (197 milj. euroa)
 • Vapaa rahavirta oli 226 milj. euroa (80 milj. euroa)
 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,89 euroa (0,84 euroa) osakkeelta

Avainluvut

milj. euroaQ4 2019Q4 2018Muutos20192018Muutos
Liikevaihto874,6812,88 %3 399,03 103,610 %
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu5 %6 % 6 %5 % 
Oikaistu käyttökate1117,3101,915 %456,3398,714 %
Prosentti113,4 %12,5 % 13,4 %12,8 % 
Käyttökate115,082,040 %448,8390,315 %
Oikaistu liikevoitto274,762,420 %293,1251,017 %
Prosentti28,5 %7,7 % 8,6 %8,1 % 
Liikevoitto72,327,5>100 %285,5225,527 %
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa30,480,458 %1,881,6911 %
Osakekohtainen tulos, euroa0,460,17>100 %1,821,4922 %
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2   12,3 %11,6 % 
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3   15,2 %14,5 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)   11,9 %10,4 % 
Oman pääoman tuotto (ROE)   14,8 %12,8 % 
Investoinnit71,070,41 %203,9196,94 %
Vapaa rahavirta108,741,0>100 %225,879,6>100 %

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -2,3 milj. euroa Q4 2019 (-19,9 milj. euroa) ja -7,6 milj. euroa vuonna 2019 (-8,4 milj. euroa).
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -2,3 milj. euroa Q4 2019 (-34,9 milj. euroa) ja -7,6 milj. euroa vuonna 2019 (-25,5 milj. euroa).
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,8 milj. euroa Q4 2019 (-28,2 milj. euroa) ja -5,9 milj. euroa vuonna 2019 (-20,6 milj. euroa).

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi on otettu käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen täysin takautuvaa menetelmää. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu lukuun ottamatta tunnuslukuja ROI, ROE, RONA ja nettovelan suhde käyttökatteeseen vuosineljänneksille Q1 2018, Q2 2018 ja Q3 2018. Lisätietoja liitetiedoissa.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé:

“Kasvumme jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan, Brexitin ja kestävään kehitykseen liittyvien kasvavien huolien leimaamassa taloudellisessa ympäristössä. Tarjoilupakkausten ja pakattujen elintarvikkeiden kysyntä oli vuonna 2019 hyvää maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta. Liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa vuonna 2019, kasvaen 10 prosenttia ja vertailukelpoisen kasvun ollessa 6 prosenttia. Kaikki liiketoimintasegmenttimme myötävaikuttivat tähän, erityisesti North America -segmentti. Liikevaihto kasvoi myönteisen volyymikehityksen ja hinnoittelun hallinnan johdosta. Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat liikevaihtoa vuoden aikana.

Kannattavuutemme parani sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että koko vuonna, erityisesti hinnoittelun ja operatiivisen tehokkuuden parantumisesta johtuen. Oikaistu liikevoittomme kasvoi 8,5 prosenttiin viimeisellä neljänneksellä ja 8,6 prosenttiin vuonna 2019.

Myönteinen kehitys jatkui monella rintamalla vuonna 2019. Tuotannon lisääminen uudella Goodyearin tehtaalla Arizonassa, Yhdysvalloissa, kehittyi hyvin. Huhtikuussa uusi huippuluokan joustopakkausyksikkö otettiin käyttöön Egyptissä ja lokakuussa uusin kuitupakkauslinjamme käynnistettiin Venäjällä. Uusiin yksiköihin ja pakkauslinjoihin suunnattujen investointien lisäksi tiedotimme myös kolmesta yrityshankinnasta vuonna 2019: Everest Flexibles Etelä-Afrikassa, Mohan Mutha Polytech Intiassa ja yhteisyrityksemme Laminorin hankinta kokonaan omistukseemme Brasiliassa. Kaikki kolme yritysostoa tukevat kasvuamme kehittyvillä markkinoilla.

Tärkeät yhteiskunnalliset asiat ovat vahvistuneet erityisesti kestävän kehityksen, arvoketjun digitalisoitumisen ja kulutuksen muutosten ympärillä. Näiden vaikutukset toimialaamme ovat tärkeimpiä muuttujia, jotka otetaan huomioon käynnissä olevassa strategian kehittämisessämme. Jatkoimme vuonna 2019 investointeja kuitupohjaisiin ja kierrätettäviin pakkauksiin vastataksemme ympäristöystävällisten pakkaustuotteiden kasvavaan kysyntään. Näihin kuuluvat muun muassa paperipillit, valmisruokapakkaukset ja kierrätettävät blueloop™ monomateriaaleista valmistetut joustopakkaukset.

Olemme tehneet investointeja olemassa oleviin ja uusiin yksiköihin, uusiin tuotteisiin ja innovaatioihin sekä tehneet yrityshankintoja. Myös näiden jälkeen taseemme on terve. Nettovelan ja käyttökatteen suhde on 2,0 ja olemme edelleen hyvässä asemassa investoidaksemme tulevaan kasvuun. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti kasvun etsimistä sekä orgaanisesti että yrityshankintojen kautta.” 

Tuloskehitys Q4 2019

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroaQ4 2019Q4 2018Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania245,3231,66 %
North America303,6276,610 %
Flexible Packaging255,1235,58 %
Fiber Packaging76,172,94 %
Sisäisen myynnin eliminointi-5,5-3,8 
Konserni 874.6812,88 %

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

 Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania4 %4 %3 %4 %3 %
North America6 %14 %13 %5 %11 %
Flexible Packaging3 %4 %1 %5 %4 %
Fiber Packaging8 %7 %7 %4 %5 %
Konserni5 %7 %6 %5 %6 %

Konsernin liikevaihdon kasvu oli vuosineljänneksellä vahvaa, erityisesti North America -segmentissä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli hyvällä 5 prosentin tasolla ja sitä tukivat kaikki liiketoimintasegmentit. Kehittyvillä markkinoilla kasvu oli 6 prosenttia. Konsernin liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 875 milj. euroon (813 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 23 milj. euroa (-3 milj. euroa) vuoden 2018 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin kautta.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

     Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroaQ4 2019Q4 2018Muutos Q4 2019Q4 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania20,918,016 % -0,2-12,0
North America33,119,471 % -0,1-10,7
Flexible Packaging18,816,911 % -0,6-8,2
Fiber Packaging7,58,7-14 % -0,2-1,5
Muut toiminnot-5,6-0,6  -1,2-2,5
Konserni 74,762,420 % -2,3-34,9

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

 Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania8,5 %9,4 %9,1 %8,8 %7,8 %
North America10,9 %8,8 %10,6 %8,0 %7,0 %
Flexible Packaging7,4 %7,9 %8,1 %9,1 %7,2 %
Fiber Packaging9,8 %10,4 %9,8 %9,6 %12,0 %
Konserni8,5 %8,5 %9,0 %8,5 %7,7 %

Konsernin oikaistu liikevoitto parani merkittävästi ja kannattavuus oli vakaa. Liikevoiton kasvua tuki hinnoittelu sekä operatiivisen tehokkuuden parantuminen. North America -segmentin liikevoitto parani merkittävästi vuoden 2018 toisella puoliskolla suoritettujen hinnoittelutoimenpiteiden, volyymikasvun ja jonkin verran suotuisamman kuljetusympäristön seurauksena. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 75 milj. euroa (62 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 72 milj. euroa (27 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 2 milj. euroa (-1 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -2,3 milj. euroa (-34,9 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroaQ4 2019Q4 2018
Oikaistu liikevoitto74,762,4
Tappiot omaisuusvahingoista-0,3-
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-1,0-1,9
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset--33,0
Ympäristöön liittyvät varaukset-1,0-
Liikevoitto72,327,5

Nettorahoituskulut olivat 6 milj. euroa (8 milj. euroa). Verokulut olivat 15 milj. euroa (1 milj. euroa). Vuosineljänneksen voitto oli 51 milj. euroa (19 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,45 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,46 euroa (0,17 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,8 milj. euroa (-28,2 milj. euroa).

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroaQ4 2019Q4 2018
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille50,046,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon-2,3-34,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot0,56,6
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille48,2 18,2


Tuloskehitys vuonna 2019

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa20192018Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania956,7881,78 %
North America1 152,71 002,715 %
Flexible Packaging1 016,4952,37 %
Fiber Packaging293,4283,04 %
Sisäisen myynnin eliminointi-20,2-16,1 
Konserni 3 399,03 103,610 %

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

 201920182017
Foodservice Europe-Asia-Oceania4 %4 %4 %
North America9 %5 %2 %
Flexible Packaging3 %7 %4 %
Fiber Packaging6 %4 %5 %
Konserni6 %5 %3 %

Konsernin liikevaihdon kasvu oli vahvaa katsauskaudella kaikkien liiketoimintasegmenttien myötävaikuttaessa. Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 3 399 milj. euroon (3 104 milj. euroa). Kasvu oli vahvinta North America ‑segmentissä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vahvat 6 prosenttia North America ‑segmentin johdolla. Kehittyvillä markkinoilla kasvu oli 7 prosenttia. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 90 milj. euroa (‑120 milj. euroa) vuoden 2018 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin kautta.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

     Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa20192018Muutos 20192018
Foodservice Europe-Asia-Oceania85,777,111 % -0,5-13,3
North America111,473,053 % -3,1-10,7
Flexible Packaging82,667,822 % -0,7-9,7
Fiber Packaging29,031,2-7 % -1,2-2,1
Muut toiminnot-15,61,9  -2,010,3
Konserni 293,1251,017 % -7,6-25,5

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

 201920182017
Foodservice Europe-Asia-Oceania9,0 %8,7 %8,7 %
North America9,7 %7,3 %10,4 %
Flexible Packaging8,1 %7,1 %7,6 %
Fiber Packaging9,9 %11,0 %9,9 %
Konserni8,6 %8,1 %9,0 %

Vuoden 2017 lukuja ei ole oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.

Konsernin oikaistu liikevoitto parani merkittävästi ja kannattavuus oli vakaa. Liikevoitto parani merkittävästi North America ja Flexible Packaging -segmenteissä. Liikevoiton lasku Fiber Packaging -segmentissä johtui Fresh-valmisruokapakkauksen kehitykseen ja kaupallistamiseen liittyvistä panostuksista. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 293 milj. euroa (251 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 286 milj. euroa (226 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 8 milj. euroa (-10 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -7,6 milj. euroa (-25.5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa20192018
Oikaistu liikevoitto293,1251,0
Tappiot omaisuusvahingoista-4,3-
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut-2,2-3,4
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset--36,2
Tavaramerkkiportfolion myyntiin liittyvät voitot-14,2
Ympäristöön liittyvät varaukset-1,0-
Liikevoitto285,5225,5

Nettorahoituskulut olivat 29 milj. euroa (31 milj. euroa). Verokulut olivat 58 milj. euroa (37 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 23 prosenttia (19 %). Katsauskauden voitto oli 199 milj. euroa (157 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,88 euroa (1,69 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,82 euroa (1,49 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -5,9 milj. euroa (-20,6 milj. euroa).

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa20192018
Katsauskauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille196,0176,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon-7,6-25,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot1,74,9
Katsauskauden voitto emoyhtiön omistajille190,1155,4

Yritysostot ja divestoinnit

Huhtamäki ilmoitti 27.9.2019 sopineensa ostavansa enemmistön yksityisomisteisesta etelä-afrikkalaisesta joustopakkausvalmistaja Everest Flexibles (Pty) Limitedistä (”Everest”). Yritysoston myötä Huhtamäki laajentaa joustopakkausten valmistusverkostoaan Etelä-Afrikkaan vahvistaen asemaansa kehittyvillä markkinoilla. Yritysosto täydentää Huhtamäen nykyistä tuotevalikoimaa ja asiakaskuntaa. Hankittu liiketoiminta työllistää yhteensä noin 460 henkilöä ja sen vuosiliikevaihto on noin 40 milj. euroa. Hankitun liiketoiminnan velaton arvo oli 58 milj. euroa. Liiketoiminnan enemmistön osto saatettiin päätökseen 18.12.2019 ja liiketoiminta on raportoitu osana Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.12.2019 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 30.9.2019 sopineensa ostavansa yksityisomisteisen Mohan Mutha Polytech Private Limitedin (MMPPL) liiketoiminnot Sri Cityssä, Andhra Pradeshin osavaltiossa, Intiassa. Yritysosto parantaa Huhtamäen kykyä palvella asiakkaita eteläisessä Intiassa ja siten vauhdittaa yhtiön kasvua Intiassa. MMPPL:n palveluksessa on noin 160 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 9 milj. euroa. Velaton ostohinta oli noin 10 milj. euroa. Kauppa saatettiin päätöksen 10.1.2020 ja liiketoiminta on raportoitu osana Flexible Packaging ‑liiketoimintasegmenttiä 10.1.2020 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 23.12.2019 sopineensa hankkivansa Brasiliassa toimivan yhteisyrityksensä Laminor S.A:n kokonaan omistukseensa. Laminor on erikoistunut korkealaatuisten suuhygieniatuotteissa käytettävien tuubilaminaattien valmistukseen ja se perustettiin vuonna 2002 50/50 yhteisyrityksenä Bemis Companyn kanssa, josta on nyt tullut osa Amcoria. Tuubilaminaatit ovat tärkeä osa Huhtamäen joustopakkausvalikoimaa ja kauppa mahdollistaa tuubilaminaattiliiketoimintojen laajentamisen. Laminorin palveluksessa on noin 130 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 25 milj. euroa. Kaupan myötä Laminor liitetään tytäryhtiönä konsernin taloudelliseen raportointiin ja se tullaan raportoimaan osana Huhtamäen Flexible Packaging ‑liiketoimintasegmenttiä. Osakkeista maksettava kauppahinta on noin 30 milj. euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Brasiliassa ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Euroopan komissio ilmoitti 7.3.2019 aloittavansa tutkinnan Luxemburgin verotuskäytännöstä, joka liittyy Huhtamäkeä koskeviin ennakkoratkaisuihin vuosilta 2009, 2012 ja 2013. Tutkinta ei kohdistu Huhtamäkeen eikä komissio ole ollut yhteydessä Huhtamäkeen.

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin ilmoitti 11.7.2019 hylänneensä Huhtamäen valituksen Euroopan komission päätöksestä koskien kilpailijoiden välistä yhteistyötä. Euroopan komissio ilmoitti kesäkuussa 2015 julkaistussa päätöksessään, että eräissä Huhtamäkeen aiemmin kuuluneissa yksiköissä on rikottu EU:n kilpailuoikeudellista sääntelyä vuosina 2000-2006 ja määräsi Huhtamäelle 15,6 milj. euron sakon. Sakko sekä 2,7 milj. euron lakiasiainkulut kirjattiin kertaluonteisena kuluna vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen tulokseen ja sakko maksettiin vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Huhtamäki tiedotti 10.1.2020 saattaneensa päätökseen yksityisomisteisen joustopakkausvalmistaja Mohan Mutha Polytech Private Limitedin (MMPPL) liiketoimintojen oston Sri Cityssä, Andhra Pradeshin osavaltiossa, Intiassa. MMPPL:n palveluksessa on noin 160 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 9 milj. euroa. Velaton ostohinta oli noin 10 milj. euroa. Liiketoiminta on raportoitu osana Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 10.1.2020 alkaen.

Huhtamäki tiedotti 16.1.2020, että Leena Lie, markkinointi- ja viestintäjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, on päättänyt lopettaa Huhtamäen palveluksessa siirtyäkseen uusien haasteiden pariin. Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja, ottaa markkinoinnin ja viestinnän vastuulleen omien tehtäviensä lisäksi, kunnes Leena Lien seuraaja on nimitetty.

Huhtamäki tiedotti 24.1.2020, että Arup Basu, (52), PhD (Technology), on nimitetty Flexible Packaging ‑liiketoimintasegmentin johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2020 alkaen. Arup Basu on johtanut Huhtamäen joustopakkausliiketoimintoja Intiassa vuodesta 2017. Olli Koponen, (61), joka on työskennellyt useissa johtotehtävissä Huhtamäellä viimeisten 30 vuoden aikana ja johtanut Flexible Packaging -segmenttiä vuodesta 2015, jättää konsernin johtoryhmän ja on nimitetty Total Productive Manufacturing -johtajan tehtävään eläköitymiseensä saakka.

Huhtamäki tiedotti 7.2.2020, että Thomasine Kamerling, (47), M.A., Modern History, Cambridge University, Iso-Britannia, on nimitetty Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtajaksi (Executive Vice President, Sustainability and Communications) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.3.2020 alkaen.

Näkymät vuodelle 2020

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2020. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2019 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Osinkoehdotus

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2019 oli 630 milj. euroa (654 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,89 euroa (0,84 euroa) osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.4.2020 kello 11.00 alkaen Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2020

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2020 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020                                          29.4.
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020                                         23.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020                                          22.10.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistaan viikolla 10 Huhtamäen verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2019. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 81 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 800 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 3,4 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

 

Liite

get_app Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2019