Ansvarlighet og engasjement

Mat er livsnødvendig, og en kilde til glede og nytelse. Emballasjen sikrer at maten serveres på en trygg måte og ikke går til spille. I stadig flere bransjer viser forbrukerne økende interesse for bærekraft og samfunnsansvar. Vi ser det som vårt ansvar å produsere den mest hensiktsmessige emballasjen til beskyttelse og servering av mat. Å velge riktige materialer, bruke dem optimalt og ta hensyn til livssyklusens slutt og gjenvinningsmuligheter er viktig for å utvikle mer bærekraftige emballasjeløsninger.

Fra bærekraftig skogbruk

Programmet for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) er verdens mest omfattende sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. Systemet fastsetter standarder for å ivareta skogbruket både globalt og lokalt, slik at alle kan nyte godt av skogens miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler. I våre kartongbeger bruker vi kun jomfruelige fiber som er sporbare og kommer fra PEFC-sertifiserte, bærekraftige kilder.

 

Innovativ og bærekraftig emballasje

Huhtamaki har vært en pioner når det gjelder innovasjon og bruk av bærekraftige materialer i produksjon av engangsemballasje.

 

Huhtamaki Future Smart beger er de første 100% plantebaserte beger produsert i Europa. De 100 % fornybare, plantebaserte materialene som brukes i Future Smart-produktene, inneholder ikke karbon som er eldre enn 100 år, noe som kan dokumenteres gjennom C14-datering. Future Smart kartongbeger er 100 % GMO-frie, og er laget av kartong fra PEFC-sertifiserte fornybare kilder.

Packaging for good

Huhtamakis strategi for samfunnsansvar

Huhtamakis strategi for samfunnsansvar (CR) kalles Packaging for Good. Packaging for Good er noe vi gjør hver dag. Arbeidet vårt med sikkerhet, innovasjon, anskaffelser og effektivitet er eksempler på det. I en verden med økende befolkning, større byer og mer behov for ferdigpakket mat spiller vi en viktig rolle. Packaging for Good-programmet fanger opp de beste tingene vi gjør og ønsker å videreutvikle sammen.

Huhtamakis strategi for samfunnsansvar