Odpowiedzialność i zaangażowanie

Opakowanie wsparciem zrównoważonego rozwoju

Jedzenie jest ważną częścią naszego życia i stanowi źródło wielkiej radości i przyjemności. Opakowanie pozwala je bezpiecznie przewieźć i chroni je przed zmarnowaniem. W różnych branżach konsumenci wykazują coraz większe zainteresowanie zrównoważonym rozwojem i bardziej odpowiedzialną produkcją. Uważamy, że produkcja najlepszych, dopasowanych do potrzeb opakowań służących do ochrony i podawania żywności jest naszym obowiązkiem. Wybór odpowiednich materiałów, optymalne ich wykorzystanie oraz uwzględnienie cyklu życia produktu i możliwości recyklingu przyczyniają się do opracowania bardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie produkcji opakowań.

Opakowanie wsparciem zrównoważonego rozwoju

Z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony

Wybierając odpowiednie opakowanie można - przy jednoczesnym umożliwianiu rosnącej liczbie populacji dostępu do żywności - zmniejszyć wpływ jaki wywiera ono na środowisko. Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej (PEFC) to największy na świecie system certyfikacji lasów. Ustanawia standardy jakim podlega przekształcanie sposobu zarządzania lasami w skali globalnej i lokalnej, tak by zawdzięczane lasom korzyści środowiskowe, społeczne i gospodarcze stały się naszym udziałem. Możliwe jest określenie pochodzenia włókna drzewnego wykorzystywanego w produkowanym przez nas kartonie; pozyskiwany jest on ze źródeł zarządzanych w zrównoważony sposób oraz posiadających certyfikat PEFC.

Innowacje w zakresie produkcji opakowań dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju

Firma Huhtamaki jest pionierem w zakresie wprowadzania innowacji i stosowania zrównoważonych materiałów do produkcji opakowań do żywności.

Packaging for good

Strategia odpowiedzialności korporacyjnej (CR) firmy Huhtamaki nozi nazwę „Packaging for good”. Tym właśnie zajmujemy się na co dzień,czego dowodzą choćby nasze działania w zakresie bezpieczeństwa, innowacji, pozyskiwania surowców i wydajności. W świecie, w którym przybywa ludności, miasta stają się coraz większe i rośnie popyt na pakowaną żywność, mamy do odegrania ważną rolę. Program „Packaging for good” stanowi kwintesencję naszych działań i kierunku,w kórym chcemy  się dalej rozwijać.