Globaalin elintarvikepakkausteollisuuden tulee kehittää kiertotaloutta edistävää suunnittelua sekä tuotteissa että laajemmissa systeemeissä vastatakseen kasvaviin vastuullisuusvaatimuksiin.

Huhtamäen suunnitteluperiaatteet kattavat käyttämämme raaka-aineet, tuotantoprosessiemme vaikutukset ja valmistamiemme pakkauksien elinkaaren loppuosan.

Päämäärämme on, että 100% tuotteistamme suunnitellaan kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi. Vuoteen 2030 mennessä yli 80% tuotteissamme käytetyistä materiaaleista on uusiutuvia tai kierrätettyjä ja 100% käyttämästämme kuidusta on joko kierrätetty tai hankittu sertifioiduista lähteistä.

Tuotesuunnittelu

2030 tavoitteemme

100% tuotteistamme suunnitellaan kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi

2020 toteuma

Suunnitteluperiaatteisiin liittyvä työ jatkuu. Olemme allokoineet kiertotaloutta edistävien tuotteiden suunnitteluun enemmän resursseja, uusi kiertotalous- ja jäteasiantuntija aloittaa vuoden 2021 alussa.

Materiaalit

2030 tavoitteemme

>80% tuotteissamme käytetyistä materiaaleista on uusiutuvia tai kierrätettyjä

2020 toteuma

67.3% kaikista materiaaleista oli uusiutuvia tai kierrätettyjä

Kuidun hankinta

2030 tavoitteemme

100% käyttämästämme kuidusta on joko kierrätetty tai hankittu sertifioiduista lähteistä

2020 toteuma

98.4% kuitupohjaisista raaka-aineista oli kierrätettyjä tai hankittu sertifioiduista lähteistä

Näin etenemme:

  • Viimeistelemme Huhtamäen kiertotaloutta edistävän suunnittelun periaatteet
  • Tuomme nämä periaatteet osaksi tuotekehitysprosessia
  • Kehitämme yhdessä sidosryhmien kanssa laajempia kiertotalousratkaisuja
  • Mahdollistamme innovaatioita
  • Teemme yhteisiä kehitysprojekteja asiakkaiden ja toimittajien kanssa

Innovointi on avain vastuullisuuteen

Me uskomme, että avain vastuullisten innovaatioiden luomiseen on sidosryhmäyhteistyö koko arvoketjussa, jotta voimme tarttua nykypäivän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kestävän taloudellisen elpymisen toteuttaminen edellyttää innovointia tukevaa oikeanlaista lainsäädännöllistä kehystä sekä yhdessä toteutettavaa systeemistä muutosta kohti kiertotaloutta. Nykypäivän innovaatioillamme luodaan älykkäitä ja vastuullisia pakkausratkaisuja, jotka palvelevat yhteiskunnan tarpeita. Me tiedämme, että vastuullisuus on tärkeä erottautumistekijä ja tuottava investointi.

Lue toimitusjohtajamme Charles Héaulmén kirjoitus kiertotalouteen siirtymisestä

Kiertotaloutta edistävä uusi sidosryhmäalusta pakkaustoimialalle

Huhtamäen lanseeraama Think Circle -alusta tuo yhteen erilaisia näkökulmia edustavia sidosryhmiä maailman elintarvikearvoketjusta tarkoituksena vastata haasteisiin, joita kohdataan tavoiteltaessa ratkaisuja kiertotalouden toteuttamiseksi. Lue lisää hankkeesta täällä.

Lue lisää Think Circle -alustasta

Kuitupakkaukset ja kiertotalous

Vastuulliset kuitupakkaukset parantavat turvallisuutta ja vähentävät ruokahävikkiä sekä tukevat hyvinvointi a ja mukavuutta. Tekemällä yhteistyötä koko arvoketjussa pystymme kehittämään vastuullisia ja kiertotaloutta edistäviä pakkausratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana

Huhtamäki blueloop kiihdyttää kiertotaloutta tukevien joustopakkausten käyttöönottoa

Huhtamäen Flexible Packaging -segmentti pyrkii uudistamaan muovisia joustopakkauksia kiertotaloutta edistävällä tavalla. Tämä toteutetaan innovatiivisella kumppaniyhteistyöllä ja tarkastellen koko arvoketjua tuotesuunnittelusta käyttöiän jälkeiseen aikaan. Tavaramerkillä suojattu Huhtamaki blueloop -alusta kiihdyttää kiertotaloutta tukevien joustopakkausten käyttöönottoa ja niiden käytön laajentamista. Sen moniin käyttökohteisiin lukeutuvat esimerkiksi kierrätettävät PP-pohjaiset tuubilaminaatit ja PE-pohjaiset eläinruokapussit.

Lue lisää blueloop-alustasta (englanniksi)