Me haluamme kaikkien pysyvän terveinä ja työskentelevän turvallisesti

Huhtamaki-OHS.jpg

Jotta osaaminen pääsee kukoistamaan, meidän on tarjottava henkilöstöllemme turvallinen työympäristö. Meidän on siis keskityttävä työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen kehittäen kykyjämme ja osaamistamme koko organisaatiossa ja tavoiteltava tapaturmavapaata kulttuuria jatkuvasti, kunnes olemme aidosti tapaturmaton työpaikka.

Me rakennamme turvallisuuskulttuuria ja pyrimme ottamaan turvallisuuden osaksi kaikkea toimintaamme. Päämäärämme on kehittää ajattelutapa, jonka tavoitteena on luoda organisaatio, jossa ei tapahdu tapaturmia ja jokainen pääsee turvallisesti kotiin työpäivän päätteeksi.

 

Työterveys- ja turvallisuus

SDG_icons_FI_8.svg

2030 Tavoite

2023 Toteuma

Perimmäinen tavoitteemme on, ettei kukaan loukkaannu. LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) tavoite vuodelle 2023 oli 1,40 LTIFR oli 1,70
Tahdomme kaikkien pääsevän kotiin turvallisesti. TRIFR (Total Recordable Injury Frequency Rate) tavoite vuodelle 2023 oli 3,38 TRIFR oli 3,69

 

Toimenpiteet, joihin ryhdymme sitoumustemme täyttämiseksi:

Hahmoteltuamme vuoteen 2030 ulottuvan maailmanlaajuisen työterveys- ja työturvallisuustavoitteemme ja -tavoitteemme määrittelimme keskeiset rakennuspalikat, joiden avulla voimme toteuttaa tavoitteemme. Yksi tavoitteistamme on varmistaa korkeatasoinen terveys- ja turvallisuusosaaminen koko organisaatiossa. Toinen tekijä on sellaisten keskeisten suorituskykyindikaattoreiden jatkuva kehittäminen, joilla ei ainoastaan pyritä vähentämään tapaturmien määrää maailmanlaajuisesti vaan myös estämään terveys- ja turvallisuusongelmien toistuminen. Sen lisäksi, että seuraamme menetetyn työajan ja sairaanhoidon aiheuttamia tapaturmia, olemme alkaneet myös seurata saatuja kokemuksia menetetyn työajan aiheuttamista tapaturmista.

Automaatio ja digitalisaatio muodostavat kolmannen keskeisen rakennuspalikan. Automaatiolla on mahdollisuus minimoida inhimilliset virheet. Terveyden ja turvallisuuden digitalisoinnin osalta voimme tehostaa parhaiden käytäntöjen jakamista tehtaiden ja toimipaikkojen välillä tarjoamalla alustan, jonka avulla kuka tahansa voi helposti ilmoittaa tilanteista, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa vaaratilanteen.

Sellaisen globaalin yritysmentaliteetin kehittäminen, jossa kukaan ei loukkaannu ja kaikki lähtevät päivän päätteeksi turvallisesti kotiin, edellyttää kulttuurin muutosta. Tällainen muutos vie aikaa. Kulttuurin muuttaminen edellyttää paitsi vankkojen prosessien käyttöönottoa myös käyttäytymiseen puuttumista ja sellaisten tapojen ja rutiinien omaksumista, jotka lisäävät turvallisuustietoisuutta ja vastuullisuutta.

Työtapaturmien kehitys vuosina 2020-2023:

Työtapaturmat_2020–2023_konserni.svg