Lähestymistapamme

Huhtamaki-our-approach.jpg

Nykypäivän elintarvike-ekosysteemillä on edessään valtavia haasteita. Maailman kasvihuonekaasupäästöistä 25 prosenttia on peräisin elintarvikejärjestelmistä, ja kolmannes tuotetusta ruoasta päätyy hävikkiin. Hyvin suunnitellut pakkaukset voivat auttaa, sillä ne auttavat ruokaa säilymään pidempään, mikä ehkäisee hävikkiä ja parantaa elintarviketurvallisuutta.

Pakkauksilla on merkittävä rooli vastuullisten ja kestävien elintarvikejärjestelmien rakentamisessa eri puolilla maailmaa. Kaikkien innovaatioiden tavoin myös niihin liittyy kuitenkin haasteita. Joka vuosi valtameriin päätyy yli kahdeksan miljoonaa tonnia muovia, ja kierrätysaste on eri puolilla maailmaa valitettavan matala.

Tämä on ristiriitaista. Yhtäältä yhteiskunnat haluavat vähentää materiaalien käyttöä, pakkausjätettä ja roskaa. Toisaalta halutaan myös turvallisempia tuotteita, vähemmän ruokahävikkiä ja pidemmät säilytysajat. Meidän ei tulisi kiistellä pakkausten määrästä. Sen sijaan meidän tulisi keskustella älykkäämpien ja vastuullisempien pakkausten kehittämisestä ja niiden paremmasta elinkaaren lopun hallinnasta – pakkauksista, joissa huomioidaan kaikki ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja hallinnolliset vaikutukset.

Vastuullisuustoimintamme kattaa ympäristön, sosiaaliset tekijät ja hallinnon:

Ympäristö

 • Kiertotaloutta edistävä suunnittelu
 • Ilmastotoimet
 • Biodiversiteetti
 • Vesi

 

Edistämme siirtymistä hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen käyttämällä uusiutuvia luonnonvaroja, panostamalla jätehuoltoon, valmistamalla kierrätettäviä, kompostoitavia ja uudelleenkäytettäviä tuotteita sekä minimoimalla ympäristöjalanjälkemme koko arvoketjussa keskittymällä kiertotaloutta edistävään suunnitteluun ja tukemalla käytettyjen pakkausten vastuullista käsittelyä.

Sosiaaliset tekijät

 • Varmistamme hyvät työolosuhteet kaikille arvoketjumme työntekijöille
 • Turvallinen ja osallistava työympäristö
 • Ihmisoikeudet
 • Paikallisyhteisöt

 

Sosiaalisen vastuun saralla pääpainomme on hyvien työolojen varmistaminen kaikessa toiminnassamme maailmanlaajuisesti, ihmisoikeuksien turvaaminen koko arvoketjussa, oikeudenmukaisten korvausten maksaminen sekä paikallisyhteisöjen tukeminen lahjoituksilla, vapaaehtoistyöllä ja sponsoroinneilla.

Hallinto

 • Eettiset asiat ja vaatimustenmukaisuus
 • Globaalit eettiset toimintaohjeet
 • Hyvä hallinnointitapa ja linjaukset
 • Vastuullinen hankinta

 

Globaalit hyvän hallintotavan hankkeemme sisältävät eettiset asiat ja vaatimustenmukaisuustoiminnan, jotka on kiteytetty pakollisissa Huhtamäen eettisissä toimintaohjeissa. Toimintaohjeissa ja linjauksissa määritellään kehys, jonka puitteissa toimimme eri puolilla maailmaa, ja niillä varmistetaan, että vaatimustenmukaisuus on osa kaikkea toimintaamme.