Vastuullinen hankinta

Banner4.jpg

Teemme yhteistyötä globaalisti noin 20 000 toimittajan kanssa. Toimimme sekä suurien globaalien toimittajien että pienten paikallisten toimittajien kanssa. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että toimitusketjussamme noudatetaan Huhtamäen toimittajien ja alihankkijoiden eettisiä toimintaohjeita ja että valitsemme vastuullisia toimittajia ja alihankkijoita kaikessa toiminnassamme globaalisti.

Tavoitteemme on, että kaikki merkittävät toimittajamme edistävät kanssamme hankinnan eettisiä toimintaperiaatteitamme.

Edistämme vastuullista hankintaa toimitusketjun due diligence -menettelyllä

Käytämme digitaalista työkalua arvioidaksemme toimittajiamme sitoutumista Huhtamäen toimittajien ja alihankkijoiden eettisten toimintaohjeiden noudattamiseen. Työkalulla monitoroidaan kaikkia avaintoimittajia hyödyntämällä mm. pakote- ja tarkkailulistoja sekä medialähteitä, mikä mahdollistaa toimitusketjuissa mahdollisesti esiintyvien riskien hallinnan. Jokaiselle avaintoimittajalle määritellään  korkean, keskisuuren tai alhaisen riskitason luokitus, jonka perusteella toimittajaa voidaan vaatia vastaamaan Huhtamäen erilliseen toimittajakyselyyn. Kyselyjen avulla Huhtamäki kerää lisätietoa toimittajiensa compliance-käytännöistä.

Aiomme lisätä kolmannen osapuolen toteuttamien toimittajien vastuullisuusauditointien määrää. Auditointien tarkoituksena on tuottaa tietoa Huhtamäen toimittajien ja alihankkijoiden ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja eettisyyteen liittyvästä toiminnasta. Olemme Sedexin jäsen. Sedex on maailman suurin yhteistyöalusta tiedon jakamiseen vastuullisista toimitusketjuista. Kehitämme tällä hetkellä auditointiprosessejamme käyttäen Sedexin tarjoamia työkaluja.

Huhtamaki päivittää ja kehittää jatkuvasti toimitusketjujen due diligence -käytäntöjämme, jotta ne kattaisivat laajemman valikoiman liikekumppaneita koko ESG-agendan osalta. Näiden prosessien päivittäminen auttaa meitä rakentamaan entistä vankemman sekä riskiperusteisen lähestymistavan.

Lue lisää toimitusketjun due diligence-prosessistamme vuoden 2023 vuosikertomuksen vastuullisuusliitteestä

Kuidun vastuullinen hankinta

Huhtamäki haluaa edistää kestävää metsänhoitoa. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki käyttämämme kuitu on hankittu kierrätettynä tai sertifioiduista, kestävistä lähteistä. Lähes 70% tuoteportfoliostamme on tehty kuidusta. Huhtamäki on sitoutunut siihen, että metsäkatoa ei tapahdu lainkaan eikä laittomia tai kiistanalaisia puukuitulähteitä käytetä. Emme käytä uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) piiriin kuuluvia puulajeja missään raaka-aineessamme tai missään tuotteessamme.

Kierrätyskuitumme ovat peräisin joko teollisesti kierrätetyistä materiaaleista (esimerkiksi oman kartonkikuppituotannon leikkuujätteestä) tai kuluttajilta kerätystä kierrätysmateriaalista (esimerkiksi käytetyistä sanomalehdistä). Tietyissä sovelluksissa vaaditaan ensiökuitua. Tällöin käytämme Forest Stewardship Council (FSC®)-, the Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™)- tai the Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)-ohjelmien mukaisesti sertifioitua kuitua.

Kestävän kuidun toimitusketjun varmistaminen on ratkaisevan tärkeää ja keskeinen osa vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteitamme. Tavoitteenamme on hankkia 100% käyttämästämme puukuidusta kierrätetyistä tai sertifioiduista kestävistä lähteistä.

Olemme koonneet sertifioinneistamme luettelot, jotka löytyvät täältä. Ajantasaisen ja kattavamman sertifikaattiluettelon löydät PEFC:n, FSC:n ja SFI:n verkkosivuilta.