Ihmisoikeudet

 Huhtamaki-human-rights.jpg

Keskeinen osa 2030 vastuullisuusohjelmaamme on varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan koko arvoketjussamme.

Globaali ihmisoikeuspolitiikkamme sisältää Huhtamäen sitoutumisen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen YK:n kansainvälisen ihmisoikeusasiakirjan mukaisesti ottaen myös huomioon YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on tärkeää Huhtamäelle niin sisäisesti kuin sen toimitusketjuissa.

Eettiset toimintaohjeet

Huhtamäen eettisissä toimintaohjeissa määritellään kaikkia työntekijöitä koskevat toimintatavat. Esimerkiksi väkivaltaiseen käytökseen työpaikalla ja lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöön on nollatoleranssi. Kaikkien Huhtamäen työntekijöiden odotetaan suorittavan eettisiä toimintaohjeita käsittelevä koulutus vuosittain.

Kaikkien toimittajien edellytetään noudattavan Huhtamäen eettisiä toimintaohjeita toimittajille ja alihankkijoille. Asiakirja on saatavilla verkkosivuiltamme ja siihen myös viitataan Huhtamäen yleisissä hankintaehdoissa. Huhtamäen eettiset toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille edellyttävät lakien ja asetusten noudattamista sekä työntekijöiden perusoikeuksien, kuten turvallisen ja terveellisen työympäristön, kunnioittamista. Huhtamäen toimittajat ovat myös vastuussa siitä, että heidän alihankkijansa noudattavat vaatimuksia.

Huhtamäki velvoittaa toimittajiaan noudattamaan ihmiskauppaa ja pakkotyötä vastustavaa sitoumustaan (Human Trafficking and Modern Slavery Statement). Toimittajilla, mukaan lukien työnvälitysfirmoilla ja rekrytoijilla, on oltava prosessit sen varmistamiseksi, että he eivät osallistu ihmiskauppaan tai pakkotyön teettämiseen.

Kannustamme kaikkia ilmoittamaan rikkomuksista

Huhtamäen toimittajat ja työntekijät koko sen arvoketjussa voivat ilmoittaa Huhtamäen toimittajien ja alihankkijoiden eettisten toimintaohjeiden tai yhtiön muiden käytäntöjen rikkomuksista Huhtamäen oman globaalin Speak Up -ilmoituskanavan kautta.

Kehitämme ihmisoikeuksiin koskevaa due diligence -prosessiamme

Ihmisoikeudet ovat meille entistä tärkeämpi teema. Huhtamäki käynnistikin vuonna 2020 hankkeen, joka terävöittää konsernin due diligence -prosessia ihmisoikeuksien suhteen tunnistamalla prosesseista kehitystarpeita. Vuoden 2021 lopulla Huhtamäki aloitti ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin paikallisella tasolla pilotoimalla arviointia yhdellä tuotantolaitoksella. Lue lisää siitä, miten Huhtamäki kehittää ihmisoikeustyötään englanninkielisiltä sivuiltamme.

Lue lisää hankintaketjun due diligence -prosessistamme ja miten monitoroimme toimittajiamme mm. ihmisoikeuksien osalta eettisten toimintaohjeidemme avulla