Suorituksemme

Olemme koonneet tunnusluvuistamme globaalin vastuullisuusmittariston kuvaamaan kehitystämme kohti 2030 tavoitteitamme. Käytämme tätä globaalia mittaristoa säännöllisesti, kun kerromme sitoumustemme edistymisestä ulkoisille sidosryhmille.

Seuraamme vastuullisuustunnuslukuja tuotantolaitos-, liiketoimintasegmentti- ja konsernitasolla. Kaikki tuotantolaitoksemme raportoivat vastuullisuustunnuslukunsa säännöllisesti joko kuukausi- tai kvartaalitasolla aihealueesta riippuen.

Globaalin vastuullisuusmittaristoon valittujen avaintunnuslukujen lisäksi seuraamme useita muita vastuullisuustunnuslukuja, joista raportoimme GRI-standardin mukaisesti vuosikertomuksemme vastuullisuusosuudessa.

Lue lisää vuoden 2023 vuosikertomuksestamme (englanniksi)

Lue lisää siitä, miten vastuullisuus huomioidaan palkitsemisessa

Vastuullisuusmittaristomme ja vuoden 2023 toteuma

Valikoima avaintunnuslukuja, jotka edustavat koko vastuullisuusohjelmaamme

Työterveys ja -turvallisuus

 

Työterveys_ja_turvallisuus (1).svg

 

Uusiutuvat ja kierrätetyt materiaalit

% kaikista materiaaleista

Uusiutuvat_ja_kierratetyt_materiaalit_V2.svg

Uusiutuva sähkö

% kulutetusta sähköstä

Uusiutuva_sahko_V2.svg

Muun kuin vaarallisen jätteen kierrätys tai kompostointi

% muusta kuin vaarallisesta jätteestä

Muun_kuin_vaarallisen_jatteen_kierratys_tai_kompostointi_V2.svg

Kasvihuonekaasupäästöt

t CO2e

Kasvihuonekaasupäästöt.svg

Kaatopaikkajäte

% kaikesta jätteestä

Kaatopaikkajate_V2.svg

Vedenhallintasuunnitelmat

tuotantolaitoskohtainen määrä

Vedenhallintasuunnitelmat_V2.svg

Sertifioitu tai kierrätetty kuitu

% kuitupohjaisista raaka-aineista

Sertifioitu_tai_kierratetty kuitu_V2.svg