Suorituksemme

Olemme koonneet tunnusluvuistamme globaalin vastuullisuusmittariston kuvaamaan kehitystämme kohti 2030 tavoitteitamme. Käytämme tätä globaalia mittaristoa säännöllisesti, kun kerromme sitoumustemme edistymisestä ulkoisille sidosryhmille.

Seuraamme vastuullisuustunnuslukuja tuotantolaitos-, liiketoimintasegmentti- ja konsernitasolla. Kaikki tuotantolaitoksemme raportoivat vastuullisuustunnuslukunsa säännöllisesti joko kuukausi- tai kvartaalitasolla aihealueesta riippuen.

Globaalin vastuullisuusmittaristoon valittujen avaintunnuslukujen lisäksi seuraamme useita muita vastuullisuustunnuslukuja, joista raportoimme GRI-standardin mukaisesti vuosikertomuksemme vastuullisuusosuudessa.

Lue lisää vuoden 2021 vuosikertomuksestamme (englanniksi)

Lue lisää siitä, miten vastuullisuus huomioidaan palkitsemisessa

Vastuullisuusmittaristomme ja vuoden 2021 toteuma

Valikoima avaintunnuslukuja, jotka edustavat koko vastuullisuusohjelmaamme

Työterveys ja -turvallisuus

 

 

LTIFR_TRIFR no heading.svg

Uusiutuvat ja kierrätetyt materiaalit

% kaikista materiaaleista

Renewable or recycled materials (1).svg

Uusiutuva sähkö

% kulutetusta sähköstä

Renewable electricity.svg

Muun kuin vaarallisen jätteen kierrätys tai kompostointi

% muusta kuin vaarallisesta jätteestä

Non-hazardous waste recycled or composted.svg

Kasvihuonekaasupäästöt

t CO2e

Greenhouse_gas_emissions_without_heading.svg

Kaatopaikkajäte

% kaikesta jätteestä

Waste to landfill.svg

Vedenhallintasuunnitelmat

tuotantolaitoskohtainen määrä

Water management plans available in number of sites.svg

Sertifioitu tai kierrätetty kuitu

% kuitupohjaisista raaka-aineista

Certified or recycled fiber.svg