Suorituksemme

Olemme koonneet tunnusluvuistamme globaalin vastuullisuusmittariston kuvaamaan kehitystämme kohti 2030 tavoitteitamme. Käytämme tätä globaalia mittaristoa säännöllisesti, kun kerromme sitoumustemme edistymisestä ulkoisille sidosryhmille.

Seuraamme vastuullisuustunnuslukuja tuotantolaitos-, liiketoimintasegmentti- ja konsernitasolla. Kaikki tuotantolaitoksemme raportoivat vastuullisuustunnuslukunsa säännöllisesti joko kuukausi- tai kvartaalitasolla aihealueesta riippuen.

Globaalin vastuullisuusmittaristoon valittujen avaintunnuslukujen lisäksi seuraamme useita muita vastuullisuustunnuslukuja, joista raportoimme GRI-standardin mukaisesti vuosikertomuksemme vastuullisuusosuudessa.

Lue lisää vuoden 2022 vuosikertomuksestamme (englanniksi)

Lue lisää siitä, miten vastuullisuus huomioidaan palkitsemisessa

Vastuullisuusmittaristomme ja vuoden 2022 toteuma

Valikoima avaintunnuslukuja, jotka edustavat koko vastuullisuusohjelmaamme

Työterveys ja -turvallisuus

 

Health_and_safety_LTIFR_TRIFR.svg

 

Uusiutuvat ja kierrätetyt materiaalit

% kaikista materiaaleista

Renewable_or_recycled_materials.svg

Uusiutuva sähkö

% kulutetusta sähköstä

Renewable_electricity.svg

Muun kuin vaarallisen jätteen kierrätys tai kompostointi

% muusta kuin vaarallisesta jätteestä

Non-hazardous_waste_recycled_or_composted.svg

Kasvihuonekaasupäästöt

t CO2e

Greenhouse_gas_emissions.svg

Kaatopaikkajäte

% kaikesta jätteestä

Waste_to_landfill.svg

Vedenhallintasuunnitelmat

tuotantolaitoskohtainen määrä

Water_management_plans.svg

Sertifioitu tai kierrätetty kuitu

% kuitupohjaisista raaka-aineista

Certified_or_recycled_fiber.svg