Suorituksemme

Meille vastuullisuus on keskeinen erottautumistekijä. Vuonna 2018 lanseeratussa Packaging for Good-ohjelmassa tekemämme työ on toiminut vuoteen 2030 tähtäävän vastuullisuuspäämäärämme perustana. Jatkossa 2030 vastuullisuuspäämäärämme määrittää kehyksen sille, miten toteutamme vastuullisuutta koko organisaatiossamme.

Vastuullisuuden tunnusluvut

Olemme koonneet tunnusluvuistamme globaalin vastuullisuusmittariston, joka sisältää valikoiman avaintunnuslukuja. Nämä tunnusluvut edustavat koko vastuullisuusohjelmaamme, ja tukevat matkaamme tavoitteeseen. Käytämme globaalia mittaristoa säännöllisesti, kun kerromme sitoumustemme edistymisestä ulkoisille sidosryhmille.

Lue lisää vuoden 2020 vuosikertomuksestamme

Lue lisää siitä, miten vastuullisuus huomioidaan palkitsemisessa

Vastuullisuusmittaristomme ja vuoden 2020 toteuma

Valikoima avaintunnuslukuja, jotka edustavat koko vastuullisuusohjelmaamme

Työterveys ja -turvallisuus

tyoterveys_ja_turvallisuus.svg

Uusiutuvat ja kierrätetyt materiaalit

% kaikista materiaaleista

uusiutuvat_ja_kierratetyt_materiaalit.svg

Uusiutuva sähkö

% kulutetusta sähköstä

uusiutuva_sahko.svg

Muun kuin vaarallisen jätteen kierrätys tai kompostointi

% muusta kuin vaarallisesta jätteestä

muu_kuin_vaarallinen_jate.svg

Kasvihuonekaasupäästöt

t CO2e

kasvihuonekaasupaastot.svg

Kaatopaikkajäte

% kaikesta jätteestä

kaatopaikkajate.svg

Vedenhallintasuunnitelmat

tuotantolaitoskohtainen määrä

vedenhallintasuunnitelmat.svg

Sertifioitu tai kierrätetty kuitu

% kuitupohjaisista raaka-aineista

sertifioitu_tai_kierratetty_kuitu.svg