Kulttuuri on eettisen toiminnan kulmakivi

Ethics-and-compliance.JPG

Hyvä hallintotapa muodostaa toimintamme ja sen organisoinnin perustan. Se on tärkeää sekä sisäisesti että ulkoisesti ja vaikuttaa jokaiseen meistä. Yhtiön sisällä kaikki lähtee meistä ja arvoistamme: Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi. Me arvostamme rehellisyyttä ja haluamme toimia oikein riippumatta asemastamme organisaatiossa.

Yhtiön ulkopuolella hyvä hallintotapa ja eettinen toiminta muodostavat globaalin toimintamme kulmakiven – kuluttajat, asiakkaamme ja muut sidosryhmämme odottavat meidän olevan turvallinen kumppani, joka noudattaa työssään ja toiminnassaan korkeimpia eettisiä standardeja. On sanomattakin selvää, että Huhtamäki noudattaa tiukasti kaikkia sovellettavia pörssiyhtiöitä koskevia määräyksiä ja hallinnollisen raportoinnin vaatimuksia toimien läpinäkyvästi osakkeenomistajia ja sijoittajia kohtaan.

Huhtamäki suhtautuu eettisiin asioihin ja vaatimustenmukaisuuteen erittäin vakavasti. Yhteiset eettiset periaatteet ja yhtiön ohjenuorat ovat merkityksettömiä, jos ne näkyvät vain asiakirjoissa tai verkkosivuilla eivätkä työntekijät osaa soveltaa niitä käytännössä. Juuri tämän vuoksi yrityskulttuuri on toiminnan kulmakivi. Kun kulttuuri on syvästi sidoksissa oikein toimimiseen, yhtiössä ei tingitä vaatimuksista tai osallistuta toimintaan, joka voi vaarantaa yhtiön henkilöstön, asiakkaat tai maineen.

Pakolliset globaalit eettiset toimintaohjeemme

Eettiset toimintaohjeemme (Code of Conduct) ovat kompassi, jonka avulla voimme arvioida ja ratkaista ammatillisia ja eettisiä ongelmia niitä kohdatessamme. Ohjeiden avulla voimme toimia päivittäin johdonmukaisesti ja eettisesti. Toimintaohjeet ovat keskeinen elementti globaalissa Ethics and Compliance -ohjelmassamme, joka on osa hallintoon keskittyvää painopistettä ESG-kokonaisuudessa (Environment, Social responsibility, Governance). Ne auttavat yhdenmukaistamaan kaikkien toimintaa koko organisaatiossa riippumatta paikasta ja roolista. Ne ohjaavat organisaatiota toimimaan tinkimättömän rehellisesti, viranomaisvaatimusten mukaisesti ja eettisesti.

Kaikkien Huhtamäen työntekijöiden tulee suorittaa Huhtamäen eettisiä toimintaohjeita käsittelevä koulutus osana konsernin pakollista Ethics and Compliance -verkkokoulutusohjelmaa.

Me vaalimme arvojemme mukaisesti avoimuuden kulttuuria ja kannustamme jokaista puhumaan huolenaiheistaan epäillessään Huhtamäen eettisten toimintaohjeiden, muiden käytäntöjen tai lakien ja määräysten vastaista toimintaa.

Speak Up -kanavamme kautta koko organisaatiomme työntekijät voivat ilmoittaa huolenaiheistaan, jolloin niihin voidaan puuttua nopeasti ja ne voidaan ratkaista tehokkaasti.