Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Huhtamaki-working-with-stakeholders.jpg

Teemme avainsidosryhmien kanssa yhteistyötä, sillä uskomme, ettei yksikään organisaatio voi yksin ratkaista vastuullisuuteen liittyviä haasteita. Meidän on muodostettava yhteinen näkemys kestävästä kehityksestä, jossa huomioidaan ympäristöseikkojen sekä sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden välinen tasapaino ja joka perustuu faktapohjaiseen keskusteluun.

Me uskomme, että avain vastuullisuuteen on innovointi, ja siihen puolestaan tarvitaan kumppaneita koko arvoketjussa. Me haluamme toimia muutoksen mahdollistajana, ja siksi teemmekin eri sidosryhmien kanssa yhteistyötä  toteuttaaksemme kunnianhimoista vastuullisuusagendaamme. Innovatiivisia pakkausratkaisuja tarvitaan toimialan uudistamiseen ja globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

Vastaamme vastuullisuuden haasteisiin innovoimalla yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Lisäksi pyrimme luomaan yhteisymmärrystä ja yhteisiä näkemyksiä siitä, mitä haasteisiin vastaamiseen tarvitaan.

Vuonna 2020 meillä oli keskeinen rooli faktapohjaisen keskustelun edistäjänä pakkausteollisuuden ja viranomaisten välillä. Osaltamme edistimme vastuullisuustyötä ja olimme luomassa innovoinnille suotuisaa ympäristöä. Juuri tämä faktapohjaisiin keskusteluihin perustuva yhteisymmärrys vie näyttöön perustuvaa päätöksentekoa eteenpäin, jolloin vältetään tahattomat ja vahingolliset seuraukset.

Kehittyneenä valmistajana olemme arvoketjun keskiössä

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana

Think Circle tuo sidosryhmiä yhteen

Vuonna 2020 Huhtamäki vahvisti sidosryhmiensä osallistamista. Lanseerasimme Think Circle-hankkeen – alusta, joka tuo yhteen globaalin elintarvikkeiden arvoketjun keskeisiä sidosryhmiä puuttuakseen pakkausalan kiertotalouden kehittämiseen liittyviin haasteisiin. Alusta heijastaa näkemyksiä eri tahoilta, kuten akateemisen maailman, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden oleellisten instituutioiden johtajilta.

Tavoitteena on viedä eteenpäin kiertotaloutta koskevaa vuoropuhelua, edistää yhteisymmärrystä sekä löytää läpimurtoja, joilla saadaan aikaan todellista edistystä.

Lue lisää Think Circle -aloitteesta ja hankkeessa mukana olevista sidosryhmistä

Sidosryhmien huolenaiheisiin vastaaminen

Uusi 2030 strategiamme ja vastuullisuuspäämäärämme kattavat useimmat sidosryhmiemme huolenaiheet. Haluamme vastata odotuksiin ja olla:

  • Luotettavin, ratkaisukeskeinen kumppani asiakkaillemme
  • Turvallisin ja vastuullisin vaihtoehto kuluttajille
  • Innostavin, motivoivin ja turvallisin työpaikka henkilöstöllemme
  • Houkuttelevin innovaatioiden ja kasvun mahdollistaja kumppaneillemme
  • Alan ajatusjohtaja ja arvostettu yhteisön jäsen.