Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Huhtamaki-working-with-stakeholders.jpg

Teemme avainsidosryhmien kanssa yhteistyötä, sillä uskomme, ettei yksikään organisaatio voi yksin ratkaista vastuullisuuteen liittyviä haasteita. Meidän on muodostettava yhteinen näkemys kestävästä kehityksestä, jossa huomioidaan ympäristöseikkojen sekä sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden välinen tasapaino ja joka perustuu faktapohjaiseen keskusteluun.

Me uskomme, että avain vastuullisuuteen on innovointi, ja siihen puolestaan tarvitaan kumppaneita koko arvoketjussa. Me haluamme toimia muutoksen mahdollistajana, ja siksi teemmekin eri sidosryhmien kanssa yhteistyötä  toteuttaaksemme kunnianhimoista vastuullisuusagendaamme. Innovatiivisia pakkausratkaisuja tarvitaan toimialan uudistamiseen ja globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

Vastaamme vastuullisuuden haasteisiin innovoimalla yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Lisäksi pyrimme luomaan yhteisymmärrystä ja yhteisiä näkemyksiä siitä, mitä haasteisiin vastaamiseen tarvitaan.

Meillä on keskeinen rooli faktapohjaisen keskustelun edistäjänä pakkausteollisuuden ja viranomaisten välillä. Edistämme vastuullisuustyötä ja olemme mukana luomassa innovoinnille suotuisaa ympäristöä. Faktapohjaisiin keskusteluihin perustuva yhteisymmärrys vie näyttöön perustuvaa päätöksentekoa eteenpäin, jolloin vältetään tahattomat ja vahingolliset seuraukset.

Kehittyneenä valmistajana olemme arvoketjun keskiössä

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana

Think Circle tuo sidosryhmiä yhteen

Vuonna 2020 Huhtamäki vahvisti sidosryhmiensä osallistamista. Lanseerasimme Think Circle-hankkeen – alusta, joka tuo yhteen globaalin elintarvikkeiden arvoketjun keskeisiä sidosryhmiä puuttuakseen pakkausalan kiertotalouden kehittämiseen liittyviin haasteisiin. Alusta heijastaa näkemyksiä eri tahoilta, kuten akateemisen maailman, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden oleellisten instituutioiden johtajilta.

Tavoitteena on viedä eteenpäin kiertotaloutta koskevaa vuoropuhelua, edistää yhteisymmärrystä sekä löytää läpimurtoja, joilla saadaan aikaan todellista edistystä.

Lue lisää Think Circle -aloitteesta ja hankkeessa mukana olevista sidosryhmistä

Sidosryhmien huolenaiheisiin vastaaminen

Muoviin liittyvät potentiaaliset ympäristövaikutukset ovat edelleenkin yksi sidosryhmiemme suurimpia huolenaiheita, ja kiinnostus vähähiilisiä ratkaisuja kohtaan on noussut. Huhtamäki tukee toimillaan muovin käytön vähentämistä, muovin korvaamista mahdollisuuksien mukaan muilla materiaaleilla ja pakkauksien kiertotalousratkaisujen kehittämistä.

Työskentelemme yhdessä sidosryhmien ja poliittisten toimijoiden kanssa edistääksemme parempaa ymmärrystä elintarvikepakkausten välttämättömyydestä ja niiden keskeisestä roolista ruoan arvoketjussa. Pakkauksilla on maailmanlaajuisesti olennainen rooli ruoan turvallisuuden, hygienian, saatavuuden, säilyvyyden ja kohtuuhintaisuuden takaamisessa.