Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Huhtamaki-working-with-stakeholders.jpg

Teemme avainsidosryhmien kanssa yhteistyötä, sillä uskomme, ettei yksikään organisaatio voi yksin ratkaista vastuullisuuteen liittyviä haasteita. Meidän on muodostettava yhteinen näkemys kestävästä kehityksestä, jossa huomioidaan ympäristöseikkojen sekä sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden välinen tasapaino ja joka perustuu faktapohjaiseen keskusteluun.

Me uskomme, että avain vastuullisuuteen on innovointi, ja siihen puolestaan tarvitaan kumppaneita koko arvoketjussa. Me haluamme toimia muutoksen mahdollistajana, ja siksi teemmekin eri sidosryhmien kanssa yhteistyötä  toteuttaaksemme kunnianhimoista vastuullisuusagendaamme. Innovatiivisia pakkausratkaisuja tarvitaan toimialan uudistamiseen ja globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

Vastaamme vastuullisuuden haasteisiin innovoimalla yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Lisäksi pyrimme luomaan yhteisymmärrystä ja yhteisiä näkemyksiä siitä, mitä haasteisiin vastaamiseen tarvitaan.

Meillä on keskeinen rooli faktapohjaisen keskustelun edistäjänä pakkausteollisuuden ja viranomaisten välillä. Edistämme vastuullisuustyötä ja olemme mukana luomassa innovoinnille suotuisaa ympäristöä. Faktapohjaisiin keskusteluihin perustuva yhteisymmärrys vie näyttöön perustuvaa päätöksentekoa eteenpäin, jolloin vältetään tahattomat ja vahingolliset seuraukset.

Kehittyneenä valmistajana olemme arvoketjun keskiössä

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana

Think Circle tuo sidosryhmiä yhteen

Yksi foorumeista, joiden avulla helpotamme faktapohjaisia keskusteluja, on Think Circle -hankkeemme. Think Circle kokoaa yhteen keskeiset sidosryhmät koko maailmanlaajuisesta elintarvikkeiden arvoketjusta puuttuakseen pakkausalan kiertotalouden kehittämiseen liittyviin haasteisiin. Tämä foorumi heijastelee erilaisten toimijoiden, kuten korkeakoulujen, liike-elämän, kansalaisjärjestöjen ja muiden keskeisten instituutioiden johtajien erilaisia näkemyksiä. Sen tavoitteena on viedä kiertotalousasioista käytävää vuoropuhelua eteenpäin, edistää yhteistä ymmärrystä ja saada aikaan läpimurtoja, jotka johtavat merkittävään edistykseen.

Viimeisimmässä Shanghaissa järjestetyssä Think Circle -tapahtumassa keskityttiin paperipakkauksia koskevan kiertotalousratkaisun käynnistämiseen Kiinassa. Panelistit totesivat, että innovaatiot ovat välttämättömiä taloudellisen kehityksen ja resurssien käytön välisen ristiriidan ratkaisemiseksi, ja kierrätystä on laajennettava, jotta se olisi taloudellista.

Lue lisää Think Circle -aloitteesta ja hankkeessa mukana olevista sidosryhmistä

Sidosryhmien huolenaiheisiin vastaaminen

Muoviin liittyvät potentiaaliset ympäristövaikutukset ovat edelleenkin yksi sidosryhmiemme suurimpia huolenaiheita, ja kiinnostus vähähiilisiä ratkaisuja kohtaan on noussut. Huhtamäki tukee toimillaan muovin käytön vähentämistä, muovin korvaamista mahdollisuuksien mukaan muilla materiaaleilla ja pakkauksien kiertotalousratkaisujen kehittämistä.

Työskentelemme yhdessä sidosryhmien ja poliittisten toimijoiden kanssa edistääksemme parempaa ymmärrystä elintarvikepakkausten välttämättömyydestä ja niiden keskeisestä roolista ruoan arvoketjussa. Pakkauksilla on maailmanlaajuisesti olennainen rooli ruoan turvallisuuden, hygienian, saatavuuden, säilyvyyden ja kohtuuhintaisuuden takaamisessa.