Toimintamme ympäristövaikutus

Edistämme siirtymistä hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen käyttämällä uusiutuvia luonnonvaroja, panostamalla jätehuoltoon, valmistamalla kierrätettäviä, kompostoitavia ja uudelleenkäytettäviä tuotteita sekä minimoimalla ympäristöjalanjälkemme koko arvoketjussa keskittymällä kiertotaloutta edistävään suunnitteluun ja tukemalla käytettyjen pakkausten vastuullista käsittelyä.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja ympäristövaikutustemme pienentämiseen. Tuotantolaitoksemme jatkavat resurssitehokkuuden parantamista, sekä ympäristö- että talousnäkökulmat tukevat tätä työtä. Energian käyttöön liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ja tuotantoon liittyvä jäte ovat tuotantolaitostemme pääasialliset ympäristövaikutukset. Lisäksi veden käyttö on ympäristövaikutuksen kannalta merkittävä tekijä muotoonpuristettujen kuitutuotteiden valmistuksessa.

Vuoteen 2030 tähtäävä vastuullisuuspäämäärämme sisältää keskeiset tavoitteet näihin aiheisiin liittyen.

Ilmasto

SDG_icons_FI_13.svg

2030 tavoitteemme

2021 toteuma

100% uusiutuvaa sähköä

18 % kulutetusta sähköstä oli uusiutuvaa

Hiilineutraali tuotanto ja tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet Science Based Targets initiative hyväksyi Huhtamäen asettamat päästövähennystavoitteet ja ne julkaistiin vuonna 2021

Jätteet

SDG_icons_FI_12.svg

2030 tavoitteemme

2021 toteuma

>90 % muusta kuin vaarallisesta jätteestä kierrätetään tai kompostoidaan

72,3 % muusta kuin vaarallisesta jätteestä kierrätettiin tai kompostoitiin

0 % jätteestä toimitetaan kaatopaikalle 17,9 % jätteestä toimitettiin kaatopaikalle

Vesi

SDG_icons_FI_6.svg

2030 tavoitteemme

 

2021 toteuma

Kaikilla tuotantolaitoksilla on vesiasioiden hallintaa koskeva suunnitelma vuoteen
2023 mennessä
 

Tuotantolaitoksistamme 47 on kehittänyt ja ottanut käyttöön vesiasioiden hallintaa koskevan suunnitelman. Kaikilla tuotantolaitoksilla, jotka sijaitsevat korkean vesiriskin alueella, on vesiasioiden hallintasuunnitelma. Vuoden 2021 lopussa tällaisia korkean vesiriskin alueella sijaitsevia tuotantolaitoksia oli 23, ja tuotantolaitoksia oli yhteensä 79.