Toimintamme ympäristövaikutus

Edistämme siirtymistä hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen käyttämällä uusiutuvia luonnonvaroja, panostamalla jätehuoltoon, valmistamalla kierrätettäviä, kompostoitavia ja uudelleenkäytettäviä tuotteita sekä minimoimalla ympäristöjalanjälkemme koko arvoketjussa keskittymällä kiertotaloutta edistävään suunnitteluun ja tukemalla käytettyjen pakkausten vastuullista käsittelyä.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja ympäristövaikutustemme pienentämiseen. Tuotantolaitoksemme jatkavat resurssitehokkuuden parantamista, sekä ympäristö- että talousnäkökulmat tukevat tätä työtä. Energian käyttöön liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ja tuotantoon liittyvä jäte ovat tuotantolaitostemme pääasialliset ympäristövaikutukset. Lisäksi veden käyttö on ympäristövaikutuksen kannalta merkittävä tekijä muotoonpuristettujen kuitutuotteiden valmistuksessa.

Vuoteen 2030 tähtäävä vastuullisuuspäämäärämme sisältää keskeiset tavoitteet näihin aiheisiin liittyen.

Ilmasto

SDG_icons_FI_13.svg

2030 tavoitteemme

2023 toteuma

Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (SBT):

 

  • 27,5% vähennys absoluuttisissa Scope 1 ja 2 päästöissä vuoteen 2030 mennessä (lähtötaso 2019)
  • Saavutimme 26,3% vähennyksen absoluuttisiin Scope 1 ja 3 päästöihin (lähtötaso 2019)
  • 13,5% vähennys absoluuttisissa Scope 3 päästöissä (myytyjen tuotteiden loppukäsittely, lähtötaso 2019)
  • Absoluuttiset Scope 3 -päästömme myytyjen tuotteiden loppukäsittelystä kasvoivat 9,7% (lähtötaso 2019)
  • 70 % toimittajistamme (kulutuksen mukaan) sitoutuu asettamaan omat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteensa vuoteen 2026 mennessä
  • Olemme matkalla kohti vuodeksi 2026 asetettua 70% tavoitetta, ja olemme tehneet useita edistyksiä vuoden 2022 aikana
100% uusiutuvaa sähköä 41,7 % kulutetusta sähköstä oli uusiutuvaa

Jätteet

SDG_icons_FI_12.svg

2030 tavoitteemme

2023 toteuma

>90 % vaarattomasta jätteestä kierrätetään tai kompostoidaan

79,4 % muusta kuin vaarallisesta jätteestä kierrätettiin tai kompostoitiin

0 % jätteestä toimitetaan kaatopaikalle 8,2 % jätteestä toimitettiin kaatopaikalle

Vesi

SDG_icons_FI_6.svg

2030 tavoitteemme

2023 toteuma

Kaikilla tuotantolaitoksilla on vesiasioiden hallintaa koskeva suunnitelma vuoteen
2023 mennessä

100%:lla tukikelpoisista tuotantolaitoksista on nyt vesienhoitosuunnitelma