Toimintamme ympäristövaikutus

Edistämme siirtymistä hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen käyttämällä uusiutuvia luonnonvaroja, panostamalla jätehuoltoon, valmistamalla kierrätettäviä, kompostoitavia ja uudelleenkäytettäviä tuotteita sekä minimoimalla ympäristöjalanjälkemme koko arvoketjussa keskittymällä kiertotaloutta edistävään suunnitteluun ja tukemalla käytettyjen pakkausten vastuullista käsittelyä.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja ympäristövaikutustemme pienentämiseen. Tuotantolaitoksemme jatkavat resurssitehokkuuden parantamista, sekä ympäristö- että talousnäkökulmat tukevat tätä työtä. Energian käyttöön liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ja tuotantoon liittyvä jäte ovat tuotantolaitostemme pääasialliset ympäristövaikutukset. Lisäksi veden käyttö on ympäristövaikutuksen kannalta merkittävä tekijä muotoonpuristettujen kuitutuotteiden valmistuksessa.

Vuoteen 2030 tähtäävä vastuullisuuspäämäärämme sisältää keskeiset tavoitteet näihin aiheisiin liittyen.

Ilmasto

SDG_icons_FI_13.svg

2030 tavoitteemme

2020 toteuma

100% uusiutuvaa sähköä

3,8% kulutetusta sähköstä oli uusiutuvaa

Hiilineutraali tuotanto ja tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet Olemme sitoutuneet asettamaan päästövähennystavoitteet osana Science Based Targets-aloitetta. Suunnittelemme saavamme tavoitteemme validoitua ja julkaistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Jätteet

SDG_icons_FI_12.svg

2030 tavoitteemme

2020 toteuma

>90 % muusta kuin vaarallisesta jätteestä kierrätetään tai kompostoidaan

70,1 % muusta kuin vaarallisesta jätteestä kierrätettiin tai kompostoitiin

0 % jätteestä toimitetaan kaatopaikalle 19,7% jätteestä toimitettiin kaatopaikalle

Vesi

SDG_icons_FI_6.svg

2030 tavoitteemme

 

2020 toteuma

Kaikilla tuotantolaitoksilla on vesiasioiden hallintaa koskeva suunnitelma vuoteen
2023 mennessä
 

Suunnitelmien toteutus jokaisessa tuotantolaitoksessa on vielä työn alla. Vuoden 2020 lopussa kahdella laitoksella on vesiasioiden hallintaa koskeva suunnitelma.

Lisäsimme resursseja (uusi ilmasto- ja vesiasiantuntija) veteen liittyvien prosessien kehittämisessä tukeaksemme tuotantolaitoksia