Ilmasto ja päästöt

Banner9.jpg

Olemme asettaneet kunnianhimoiset vuoteen 2030 tähtäävät vastuullisuuspäämäärät, yksi keskeisimmistä aiheista on ilmasto.

Päämäärämme on tehdä tuotannosta hiilineutraalia ja käyttää ainoastaan uusiutuvaa sähköä vuoteen 2030 mennessä.

Meillä on kolmessa kategoriassa tieteeseen perustuvia tavoitteita (SBT):

  • Scope 1 ja 2: 27,5% vähennys absoluuttisissa Scope 1 ja 2 päästöissä vuoteen 2030 mennessä (lähtötaso 2019)
  • Scope 3: 13,5% vähennys absoluuttisissa Scope 3 myytyjen tuotteiden loppukäsittelyjen päästöissä (lähtötaso 2019)
  • Scope 3: 70 % toimittajistamme (kulutuksen mukaan) sitoutuu asettamaan omat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteensa vuoteen 2026 mennessä

Tieteeseen perustuvien tavoitteiden lisäksi tavoitteenamme on pyrkiä 100-prosenttisesti uusiutuvaan sähköön ja hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Mitä teemme päästäksemme näihin tavoitteisiin:

  • Pyrimme purkamaan tuotantomäärän ja hiili-intensiivisyyden välisen kytköksen yhdistämällä uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä, energiatehokkuutta ja muita kestävän kehityksen ratkaisuja.
  • Siirrymme uusiutuvaan energiaan ja kohti hiilineutraalia tuotantoa
  • Käytämme kokonaisvaltaista lähestymistapaa: päästöjen välttäminen ja vähentäminen, energialähteiden korvaaminen
  • Työstämme ensimmäistä virtuaalista sähkönostosopimusta (VPPA) Yhdysvalloissa

Lue lisää suorituksistamme (englanniksi)