Jätteet

Jätteiden muodostaman haasteen ratkaisemiseksi Huhtamäki kiinnittää huomiota sekä tuotannossa syntyvään jätteeseen että tuotteiden oikeaan käsittelyyn niiden elinkaaren loppupuolella. Vastaamme tähän monimutkaiseen ongelmaan tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa koko arvoketjussa, panostamalla kiertotaloutta edistävään suunnitteluun, minimoimalla jätteen syntymisen omassa tuotannossamme sekä etsimällä ratkaisuja jätehuollon infrastruktuurin kehittämiseksi.

Tavoitteemme on, että vähintään 90% muusta kuin vaarallisesta tuotantojätteestämme joko kierrätetään tai kompostoidaan vuoteen 2030 mennessä, ja että mitään jätettä ei toimiteta kaatopaikalle.

Vuonna 2023, 79,4% muusta kuin vaarallisesta jätteestä kierrätettiin tai kompostoitiin. 8,2% kaikesta jätteestä toimitettiin kaatopaikalle.

Näin etenemme:

  • Kehitämme tuotantoamme siten, että jätettä muodostuu mahdollisimman vähän
  • Tunnistamme tuotannon parhaita käytäntöjä ja otamme niitä käyttöön muilla tuotantolaitoksilla
  • Lisäämme kierrätystä, vältämme jätteen kaatopaikkasijoitusta

Lue lisää miten kiinnitämme huomiota tuotteiden oikeaan käsittelyyn niiden elinkaaren loppupuolella

Yhteistyötä kiertotalousinnovaatioiden kehittämiseksi

Huhtamäki ja kansainvälinen WasteAid-hyväntekeväisyysjärjestö ilmoittivat aloittavansa yhteistyön vuonna 2020. Huhtamäen rahoittama hanke auttaa WasteAidia tarjoamaan koulutusta jätehuoltoon ja kiertotaloudenjärjestelmiin liittyvissä asioissa. Se antaa WasteAidille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa Etelä-Afrikassa, Vietnamissa ja Intiassa tarkoituksena nopeuttaa ja tehostaa paikallisia ratkaisuja, jotka luovat lisäarvoa sekä vähentävät jätteen ja saasteiden määrää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.