Sosiaalisen vastuun saralla keskitymme hyvien työolojen varmistamiseen kaikissa toiminnoissamme maailmanlaajuisesti, ihmisoikeuksien turvaamiseen koko arvoketjussa ja oikeudenmukaisten työllisyyskäytäntöjen varmistamiseen kaikille kaikkialla. Panostamme lahjakkuuksiemme kehittämiseen ja rakennamme monimuotoisuutta ja osallisuutta osaksi työskentelytapojamme. Olemme sitoutuneet olemaan hyviä yrityskansalaisia, joilla on myönteinen vaikutus yhteisöihin, joissa toimimme.

Tavoitteenamme on olla houkuttelevin, motivoivin ja turvallisin työpaikka työntekijöillemme ja varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan koko arvoketjussamme.

Monimuotoisen osaamisen kehittäminen on keskeinen osa 2030-strategiaamme ja avain menestykseen myös tulevaisuudessa. Jatkossa pyrimme kohti vuoteen 2030 tähtääviä päämääriämme kehittäen edelleen strategisia prioriteettejamme ja pidämme arvomme – Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi – aina osana päivittäistä työtämme koko organisaatiossa.

SDG_icons_FI_8.svg