Toimimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti

E_SDG_logo_without_UN_emblem_horizontal_Transparent_WEB.png

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) määrittävät kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja vastaavat painopistealueet. Me tunnustamme niiden arvon luotaessa vastuullista, kestävää ja osallistavaa tulevaisuutta, jossa ketään ei jätetä. Vuonna 2020 arvioimme sitä, miten edistämme kestävän kehityksen tavoitteita, ja tunnistimme niiden joukosta oman toimintamme kannalta oleellisimmat osa-alueet. Tämän seurauksena käytimme vuoteen 2030 tähtäävän vastuullisuustyömme perustana kolmea kestävän kehityksen päätavoitetta ja kahta täydentävää tavoitetta.

Miten olemme määritelleet kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta merkittävimmät vaikutusalueemme

  • Arvioimalla asioiden oleellisuutta ja merkitystä arvoketjullemme ja sidosryhmillemme
  • Tunnistamalla potentiaalimme positiivisen muutoksen edistämisessä ja mahdollisten kielteisten vaikutuksen lieventämisessä yhdessä sidosryhmiemme kanssa koko arvoketjussa
  • Määrittämällä keskeiset toimenpiteet, jotka voimme toteuttaa suoraan vaikuttavan muutoksen edistämiseksi.

Valitsemamme kolme olennaisinta kestävän kehityksen tavoitetta

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua add_circle_outline

SDG_icons_FI_8.svg

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Keskitymme jatkossakin turvallisuuteen sekä tukemaan ihmisiä huippusuorituksiin. Me uskomme, että terveellisen ja turvallisen työympäristön luominen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä oikeudenmukaisen, moninaisen ja osallistavan työpaikan tarjoaminen ovat ratkaisevan tärkeitä vastuullisuuden edistämiseksi koko arvoketjussamme.

Lue lisää lähestymistavastamme henkilöstökysymyksiin

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista add_circle_outline

SDG_icons_FI_12.svg

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Me tuemme luonnonvarojen vastuullista käyttöä seuraavasti:

  • Kehitämme turvallisia, resurssitehokkaita tuotteita, jotka edistävät hyvinvointia ja mukavuutta
  • Suunnittelemme tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitavaksi tai uudelleenkäytettäviksi
  • Kehitämme prosessejamme niin, että voimme huolehtia vastuullisesta veden ja muiden luonnonvarojen käytöstä.

Lue lisää siitä, miten suunnittelemme tuotteemme ja palvelumme kiertotalouteen

Tavoite 13: Ilmastotekoja add_circle_outline

SDG_icons_FI_13.svg

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Olemme sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvat hiilipäästötavoitteet vuoteen 2022 mennessä ja kannustamme myös toimittajiamme, jakelijoitamme ja asiakkaitamme aktiivisesti rekisteröitymään ja määrittämään omat tavoitteensa. Uskomme, että tuotetta hyvin suojaavat ja helposti kierrätettävät pakkaukset ovat merkittävässä roolissa kestävää tulevaisuutta tavoiteltaessa. Lisäksi ne tukevat ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Pyrimme hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2030 mennessä.

Osana due diligence-prosessejamme me myös tunnistamme ja arvioimme ilmastonmuutoksesta aiheutuvia liiketoimintariskejä sekä toteutamme asianmukaisia lieventäviä ja sopeuttavia toimenpiteitä.

Lue lisää

Valitsemamme kaksi täydentävää kestävän kehityksen tavoitetta add_circle_outline

SDG_icons_FI_6.svg

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille

Keskitymme vesienhoitosuunnitelmillamme hallitsemaan ja lieventämään toimintamme vesivaroihin kohdistuvia vaikutuksia. Me suojelemme vesiekosysteemejä erityisesti vesistressialueilla.

Lue lisää siitä, miten hallitsemme veteen liittyviä asioita

SDG_icons_FI_15.svg

Tavoite 15: Edistää maaekosysteemien ja metsien kestävää käyttöä

Me käytämme sertifioitua kuitua edistääksemme luonnon monimuotoisuutta sekä vastuullisen metsänhoidon parhaita käytäntöjä.

Lue lisää vastuullisesta kuituhankinnastamme