Olennaisuus

Varmistaaksemme, että vastuullisuustyömme keskittyy kaikkein olennaisimpiin teemoihin, päivitämme olennaisuusanalyysimme säännöllisesti. Vuonna 2018 teimme huomattavan päivityksen käyttäen tekoälyyn perustuvaa, datapohjaista työkalua. Sisällytimme analyysiin uutisia, lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä, twiittejä, tärkeimpien vertaisyritysten, asiakkaiden ja toimittajien raportteja, sekä Huhtamäen liiketoiminnalle merkittäviä vastuullisuuteen liittyviä standardeja. Lisäksi analyysia täydennettiin ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille lähetetyllä kyselyllä.

Vuosina 2019 ja 2020 analyysiä päivitettiin, ja tulokset osoittivat, että Huhtamäen olennaiset aiheet ovat pysyneet pitkälti samoina vuosien varrella. Uusin analyysi vahvisti, että vuoteen 2030 tähtäävät vastuullisuuspäämäärämme ja -tavoitteemme kattavat aiheet, jotka ovat meille ja sidosryhmillemme kaikkein olennaisimmat.

 

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana

Matriisi rakennettiin seuraavasti:

  • X-akseli edustaa teollisuuden näkökulmaa, sisältäen sisäisten sidosryhmien kyselyt ja yritysten raportit
  • Y-akseli edustaa ulkoista näkökulmaa, sisältäen ulkoisten sidosryhmien kyselyt, uutiset, lainsäädännön ja muun sääntelyn, Twitterin sekä kansainväliset standardit