Olennaisuus

Varmistaaksemme, että kestävyystyömme keskittyy olennaisimpiin aiheisiin, seuraamme jatkuvasti kestävyysalan viimeisintä kehitystä, lainsäädännön muutoksia sekä sidosryhmiltä saatua palautetta. Vaikka päivitämme säännöllisesti olennaisuusarviointiamme, olennaiset kestävän kehityksen aiheet pysyvät yleensä samoina vuosien mittaan, ja niiden suhteellinen merkitys vaihtelee vain hieman.

Vuonna 2023 aloimme tarkastella olennaisia aiheitamme kaksinkertaisen olennaisuuden näkökulmasta (eng. double materiality), jolloin otamme huomioon paitsi Huhtamäen vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön, myös Huhtamäen mahdolliset taloudelliset vaikutukset, joita kestävyyteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet aiheuttavat Huhtamäelle. Tämä prosessi on kytköksissä yritysriskienhallintaprosessiimme, jossa keskitytään keskeisten ei-taloudellisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen. Kaksinkertaisen olennaisuusarvioinnin tulokset julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Käy katsomassa vuoden 2022 olennaisuusarviointimme tulokset (englanniksi)

Lue lisää miten hallitsemme olennaisia kestävyysaiheitamme kestävyysraportistamme (englanniksi)