Yrityskansalaisuus

Banner7.jpg

Huhtamäellä kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta. Osana vastuullisuustyötämme keskitymme myös yhteiskuntavastuulliseen toimintaan, jonka puitteissa tuemme toiminta-alueidemme paikallisia yhteisöjä.

Vuonna 2020 teimme useita lahjoituksia kansainvälisille kansalaisjärjestöille osana 100-vuotisjuhlavuottamme. Nämä olivat globaaleja kestävän kehityksen hankkeita, joilla oli paikallinen vaikutus – projekteja, joissa toimimme tänään, koulutamme huomista varten ja innovoimme tulevaisuutta varten, saadaksemme aikaan muutosta siellä, missä sitä tarvitaan eniten. Hankkeilla haluamme vaikuttaa globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin ja kehittää kiertotaloutta edistäviä aloitteita.

Vastaamme globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin yhteistyön avulla

Yhteiskuntavastuullisen toiminnan strategiamme heijastaa sitoutumistamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja oman 2030-strategiamme edistämiseen. Toimintamme voidaan jakaa karkeasti kolmeen painopistealueeseen:

  • Kiertotalouden kehittämisen edistäminen
  • Myönteinen vaikutus paikallisyhteisöihin, joissa toimimme
  • Akuuttien hätäaputoimien tukeminen

Lue englanninkielisiltä sivuiltamme lisää yhteiskuntavastuullisen toiminnan strategiamme kolmesta painopistealueesta.