Yrityskansalaisuus

Banner7.jpg

Osana vastuullisuustyötämme keskitymme myös yhteiskuntavastuulliseen toimintaan, jonka puitteissa tuemme toiminta-alueidemme paikallisia yhteisöjä.

Vuonna 2020 teimme useita lahjoituksia kansainvälisille kansalaisjärjestöille osana 100-vuotisjuhlavuottamme. Nämä olivat globaaleja kestävän kehityksen hankkeita, joilla oli paikallinen vaikutus – projekteja, joissa toimimme tänään, koulutamme huomista varten ja innovoimme tulevaisuutta varten, saadaksemme aikaan muutosta siellä, missä sitä tarvitaan eniten. Hankkeilla haluamme vaikuttaa globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin ja kehittää kiertotaloutta edistäviä aloitteita.

Vastaamme globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin yhteistyön avulla

Huhtamäki ja kansainvälinen WasteAid-hyväntekeväisyysjärjestö aloittivat yhteistyön vuonna 2020. Huhtamäen rahoittamassa hankkeessa järjestetään jätehuoltoa ja kiertotalousjärjestelmiä koskevaa koulutusta. Tämän lisäksi hanke antaa WasteAidille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa Etelä-Afrikassa, Vietnamissa ja Intiassa, tarkoituksena nopeuttaa ja tehostaa paikallisia ratkaisuja, jotka luovat lisäarvoa sekä vähentävät jätteen ja saasteiden määrää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2020 Huhtamäki lanseerasi myös yhdessä vaikuttavuuskeskeisen startup-kiihdyttämö Food System 6:n kanssa kiertotalouden käynnistysohjelman (“Huhtamaki Circular Economy Start-up Program”), jonka tarkoituksena on vauhdittaa kestävän kehityksen innovaatioiden luomista tukemalla lupaavia nuoria yrityksiä.

Lisäksi Huhtamäki on rahoittanut hanketta, jolla pyritään estämään muovin päätyminen Mumbaissa sijaitsevan Mithi-joen kautta Intian valtamereen. Mithi River Project on globaali yhteistyöhanke, jossa ovat mukana YK:n teknologiaja innovaatiolaboratorio (UNTIL), Teknologian tutkimuskeskus VTT, RiverRecycle sekä Earth5R. Hankkeessa käytetään uutta teknologiaa muovijätteen keräämiseen sekä pyritään nostamaan jätteen arvoa tekemällä siitä esimerkiksi polttoainetta, kemikaaleja, bioenergiaa ja lannoitteita.

Lahjoitus Punaiselle Ristille COVID-19-avustustyötä varten

Huhtamäki on tietoinen yhteiskunnallisesta vastuustaan. Lahjoitimme 0,5 miljoonaa euroa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainväliselle liitolle COVID-19-avustustyötä varten. Varat jaettiin Suomen Punaisen Ristin kautta ja ne käytettiin Aasiassa ja Euroopassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen. Lahjoitus Punaiselle Ristille oli yksi osa pandemian vaikutuksia lievittävästä tuestamme.

Paikalliset toimet

Huhtamäen tiimit 81 toimipaikassa eri puolilla maailmaa ovat etsineet mahdollisuuksia tukea paikallisia yhteisöjä koronakriisin aikana muun muassa tuottamalla suojavisiireitä terveydenhuollon työntekijöille tai lahjoittamalla tuotteita terveydenhoitojärjestelmille elintarvikehygienian varmistamiseksi