Ulkopuoliset tunnustukset

Matkamme kohti vuoden 2030 tavoitteitamme on saanut ulkopuolista tunnustusta seuraavissa ESG-indekseissä:

MSCI_ESG_A.png

Vuonna 2023 Huhtamäki sai MSCI ESG-arvioinnissa tuloksen A (asteikolla AAA–CCC). MSCI ESG -arvioinnissa mitataan yrityksen pitkän aikavälin sietokykyä toimialan olennaisiin ympäristöriskeihin sekä sosiaalisiin ja hallinnollisiin riskeihin liittyen, sekä näiden riskien hallintaa suhteessa vertaisyrityksiin.

EcoVadis logo 2023.png

EcoVadis myönsi Huhtamäelle kultatason mitalin vastuullisuustyöstä vuonna 2023. EcoVadis-arvioinnissa käydään läpi laajasti muita kuin talousaiheita, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöön, työelämään ja ihmisoikeuksiin, etiikkaan sekä vastuulliseen hankintaan. Jokaisen yrityksen arviointi perustuu sen koon, sijainnin ja toimialan kannalta olennaisiin seikkoihin.

cdp logo.PNG

Huhtamäki raportoi vaikutuksensa ilmastonmuutokseen, metsiin ja vesiturvallisuuteen Carbon Disclosure Projectin (CDP) kautta, joka on globaali voittoa tavoittelematon järjestö, joka ylläpitää maailman johtavaa ympäristötietojärjestelmää. Vuonna 2023 CDP-luokituksemme pysyivät "B"-tasolla kaikilla kolmella alueella.

 

Disclaimer:

The use by Huhtamäki Oyj of any MSCI ESG Research LLC or its affiliates (“MSCI”) data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Huhtamäki Oyj by MSCI. MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided ‘as-is’ and without warranty. MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.