Vesi

Huhtamaki-water.jpg

Päämäärämme on vähentää luonnonvarojen käyttöä tuotannossamme ja vähentää tuotantomme ympäristövaikutuksia.

Tavoitteemme on, että kaikilla tuotantolaitoksilla on vesiasioiden hallintaa koskeva suunnitelma vuoteen 2023 mennessä. Saavutimme tämän tavoitteen vuonna 2022.

Tuotantolaitoksemme käyttävät vettä lähinnä jäähdytykseen ja puhdistukseen. Veden saatavuus on hyvä suurimmassa osassa alueita, joissa tuotantolaitoksemme sijaitsevat. Huhtamäki on tietoinen veteen liittyvistä riskeistä, jotka saattaisivat vaikuttaa laitostemme toimintaan. Tuotantolaitoksemme valmistavat elintarvikepakkauksia, ja tuotannon vesi-intensiivisyys on matala verrattuna muuhun elintarvikearvoketjun tuotantoon. Huhtamäen toiminnan vesi-intensiivisin osuus on muotoonpuristettujen kuitutuotteiden valmistus. Näissä tuotantolaitoksissa käytämme tehokkaita kierrätysvesijärjestelmiä.

Näin etenemme:

  • Parannamme veden saatavuutta, laatua ja saavutettavuutta paikallisesti
  • Laadimme tuotantolaitoskohtaiset hallintasuunnitelmat ja allokoimme tähän työhön enemmän resursseja nopeuttaaksemme etenemistä
  • Investoimme vedenkäsittelyjärjestelmiin kuten esim. MVR-järjestelmään Talojassa, Intiassa. Järjestelmä puhdistaa laitoksen jätevettä kompressoimalla mekanisesti vesihöyryä mahdollistaen näin sen kierrätyksen takaisin tuotantoprosessiin.

Huhtamäki on kartoittanut veteen liittyvät riskit käyttäen World Resource Instituten Aqueduct -riskiviitekehystä. Tämä tunnettu viitekehys auttaa meitä tunnistamaan veteen liittyvät riskit, vaikutukset ja haasteet.