Tuoteturvallisuus ja ruokahävikin vähentäminen

Huhtamaki-product-safety.jpg

Pakkaus turvaa hygienian, ruuan saatavuuden ja elintarviketurvallisuuden. Pakkauksien tuoteturvallisuuden hallinta on oleellista; tuotteemme ovat suorassa kontaktissa elintarvikkeiden kanssa. Tuoteturvallisuudesta ei milloinkaan tingitä. Kontaktimateriaalien vaatimuksenmukaisuuden ja turvallisuuden hallinta on vastuullisten elintapakkausratkaisujen ydinasia.

Olemme sitoutuneet tarjomaan globaaleille elintarvike- ja juomateollisuusasiakkaille turvallisia, tarkoituksenmukaisia ja korkealaatuisia pakkausratkaisuja. Huhtamäen tuotteet täyttävät vaativat laatu- ja elintarviketurvallisuusstandardit. Lähestymistapamme elintarviketurvallisuuteen kattaa koko arvoketjun. Proaktiivinen raaka-aineisiin, koostumukseen ja pakkauksen käyttötarkoitukseen liittyvä kommunikaatio arvoketjussa on oleellinen osa Huhtamäen tuotekehitystä.

Pakkauksella on erittäin tärkeä rooli ruokajätteen ja -hävikin vähentämisessä, tämä pienentää ilmastovaikutusta. Maailman kasvihuonekaasupäästöistä 25%:a liittyy elintarvikkeisiin. Kolmasosa tuotetuista elintarvikkeista ei ikinä päädy syödyksi vaan pilaantuu. Oikein suunniteltu pakkaus suojaa elintarvikkeen, parantaa elintarviketurvallisuutta ja estää ruokahävikkiä.