Henkilöstömme

Huhtamaki-our-people.jpg

Varmistaaksemme 2030 strategiamme toteutumisen, pyrimme luomaan turvallisen ja osallistavan korkean suorituskyvyn kulttuurin, kannustamalla työntekijöitämme toimimaan arvojemme mukaisesti: Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi. Toiminnalliset henkilöstöprosessimme ja -ratkaisumme tukevat strategisten ja operatiivisten päämääriemme saavuttamista. Data-analyysi ja digitaaliset työkalut auttavat meitä tietoon perustuvassa päätöksenteossa ja tukevat työntekijöiden menestymistä työssään.

Arvomme ja globaalit eettiset toimintaohjeemme ohjaavat meitä

Olemme laatineet globaalit Huhtamäen työoloihin liittyvät vaatimukset, joiden noudattaminen on pakollista koko organisaatiossa. Ne koskevat eettisiä kysymyksiä, työsuhteita sekä työterveys- ja -turvallisuuskäytäntöjä. Vaatimuksemme noudattavat Kansainvälisen työjärjestön (ILO), YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä Ethical Trading Initiativen periaatteita.

Kuuntelemme työntekijöiden palautetta monin tavoin add_circle_outline

Vuoropuhelu työntekijöiden kanssa ja heiltä saamamme palaute ovat hyvin tärkeitä Huhtamäen kasvun kannalta. Maailmanlaajuinen työntekijöiden sitoutumista kartoittava Connect-henkilöstökyselymme toteutetaan joka toinen vuosi.

Vastausaste vuonna 2023 oli 84% (vuonna 2019 kaikkien aikojen korkein vastausaste 88%). Vuoteen 2022 verrattuna kyselyn sitoutuneisuus indeksi nousi hieman (2023: 83%, 2022: 79%) kuten myös johtajuus indeksi (2023: 82%, 2022: 77%).

Tiimimme ovat kuluneen vuoden aikana keskustelleet tuloksista ja pohtineet tapoja vaalia niitä osa-alueita, joita työntekijät selvästi arvostavat, sekä kehittää niitä osa-alueita, joilla kehittämisen tarvetta on tunnistettu.

Me uskomme työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun add_circle_outline

Suurin osa työsuhteisiin liittyvistä prosesseistamme on digitaalisesti hallinnoituja, joten ne ovat standardoituja ja mahdollisimman läpinäkyviä. Esimerkiksi, kolmannen osapuolen suorittaman arvioinnin mukaan Huhtamäen palkkiorakenteen on havaittu kohtelevan miehiä ja naisia tasapuolisesti urakehityksen ja palkan suhteen. Miehillä ja naisilla on yhtäläiset palkankorotus- ja uramahdollisuudet, eikä ylennyksissä suosita kumpaakaan sukupuolta.

Me kannustamme oppimiseen ja kehittymiseen add_circle_outline

Me kannustamme työntekijöitämme määrittelemään omat uratavoitteensa, jakamaan osaamistaan verkostoissa sekä ottamaan palautetta vastaan rakentavina oppimismahdollisuuksina.

Me uskomme, että luokkahuonekoulutusten lisäksi mahdollisuuksiin tarttuminen, kokemuksen kautta kasvaminen ja haastaviin tehtäviin ryhtyminen ovat arvokkaita motivaation lähteitä ja innostavia tapoja kehittyä henkilökohtaisesti. Koronapandemian aikana olemme tarjonneet henkilöstöllemme mahdollisuuksia kehittää uraansa laajentamalla omaa osaamistaan virtuaalisilla koulutuksilla ja oppimistyökaluilla.

Me tuemme monimuotoisuutta ja inkluusiota add_circle_outline

Me otamme monimuotoisuuden osaksi työtämme ja toimintaamme. Me uskomme, että erityisesti kognitiivinen moninaisuus, jossa sallitaan eroavat näkemykset ja näkökulmat, edistää innovointia. Jokaisen hyväksyminen omana itsenään on keskeinen tapa tarjota henkistä turvallisuutta, millä puolestaan on suora vaikutus tuottavuuteen.