Code of Conduct

HUH-CoC_0001_values.jpg

Huhtamäellä arvomme – Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi – ohjaavat kaikkea toimintaamme. Ne ovat yrityskulttuurimme ja toimintamme perusta. Ne ovat myös keskiössä Huhtamäen eettisissä toimintaohjeissa, joissa kerrotaan tarkemmin työskentelytavastamme ja joista saamme tarvittavat välineet oikeiden päätösten tekemiseen joka päivä.

Huhtamäen eettiset toimintaohjeet muodostavat sitovat periaatteet, jotka ohjaavat kaikkien toimintaa Huhtamäellä roolista tai sijainnista riippumatta. Ne toimivat kompassina, joka tukee meitä ja opastaa meitä

  • toimimaan Huhtamäen arvojen mukaan
  • noudattamaan lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä vaatimuksiamme
  • tekemään eettisiä päätöksiä päivittäisessä työssämme