Tilintarkastus

Päivitetty: 26.4.2024

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisteri hallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilin tarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Henrik Holbom, KHT. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimineet KPMG-yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt kussakin maassa. KPMG Oy Ab on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuoden 2020 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien. Tilikausina 2010–2019 yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja sitä edustavat tilintarkastajat.

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot (miljoonaa euroa)

  2023 2022
Tilintarkastuskustannukset 3,2 2,9
Muu tilintarkastukseen liittymätön neuvonta* 0,2 0,8
Yhteensä 3,4 3,7

* Tällainen muu neuvonta vaatii erillisen läpikäynti- ja hyväksyntäprosessin liittyen tilintarkastajan tarjoamiin muihin kuin tilintarkastuspalveluihin ja sisälsi esimerkiksi erilaista vero-, raportointi- ja muihin paikallisiin kysymyksiin liittyvää neuvontaa.