Tilintarkastus

Päivitetty: 5.5.2020

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik Holmbomin. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina toimivat KPMG-yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt kussakin maassa. 

Ernst & Young Oy toimi yhtiön tilintarkastajana vuoden 2010 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien vuoden 2020 yhtiökokoukseen saakka. Ennen tilikautta 2010 yhtiön tilintarkastajana toimi usean vuoden ajan KPMG Oy Ab ja sitä edustavat tilintarkastajat.

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot (miljoonaa euroa)

  2019 2018
Tilintarkastuskustannukset 2,2 2,0
Muu tilintarkastukseen liittymätön neuvonta* 0,5 0,6
Yhteensä 2,7 2,6

* Tällainen muu neuvonta vaatii erillisen läpikäynti- ja hyväksyntäprosessin liittyen tilintarkastajan tarjoamiin muihin kuin tilintarkastuspalveluihin ja sisälsi esimerkiksi erilaista vero-, raportointi- ja muihin paikallisiin kysymyksiin liittyvää neuvontaa.