Tilintarkastus

Päivitetty: 27.4.2022

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2022 valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Henrik Holmbom. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimineet KPMG-yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt kussakin maassa. KPMG Oy Ab on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuoden 2020 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien. Tilikausina 2010-2019 yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja sitä edustavat tilintarkastajat.

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot (miljoonaa euroa)

  2021 2020
Tilintarkastuskustannukset 2,5 2,3
Muu tilintarkastukseen liittymätön neuvonta* 0,9 0,7
Yhteensä 3,4 3,0

* Tällainen muu neuvonta vaatii erillisen läpikäynti- ja hyväksyntäprosessin liittyen tilintarkastajan tarjoamiin muihin kuin tilintarkastuspalveluihin ja sisälsi esimerkiksi erilaista vero-, raportointi- ja muihin paikallisiin kysymyksiin liittyvää neuvontaa.