Taloudelliset ja kestävän kehityksen päämäärämme

Päivitetty: 23.7.2020

Taloudelliset ja kestävän kehityksen päämäärämme

 

Taloudelliset päämäärämme

  2015 2016 2017 20181 2019 H1 2020 Pitkän aikavälin päämäärä

Vertailukelpoinen kasvu

4 %

 4 %

3 %

5+ %

6 %

-3 %

5+ %

Oikaistu liikevoittoprosentti

8,7 %

9,4 %

9,0 %

8,1 %

8,6 %

8,8 %

10+ %

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen

1,6

1,8

1,8

2,3

2,0

2,0

2-3

Osinkosuhde

40 %

40 %

42 %

49 %

47 %2

-

40-50 %

Kaikki luvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
1 2018 luvut oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.
2 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,89 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. 47 % osinkosuhde vastaa 0,89 euron osinkoa.

Luvut ilman vertalukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.