Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus Q3 2021

Huhtamäen kehitys kolmannen vuosineljänneksen haastavassa kustannusympäristössä oli vakaata, mikä heijastaa monipuolisen tuoteportfolion tuomaa joustavuutta. Tuotteidemme kysyntä parani vuosineljänneksen aikana, ja sitä tuki parantunut noutoruokatuotteiden kulutus. Keskityimme edelleen inflatorisen ympäristön vaikutusten lieventämiseen sekä raaka-aineiden saatavuuden ja koronaviruspandemian vaikutusten hallintaan.

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 6 % vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun ollessa 4 %. Kaikki liiketoimintasegmenttimme tukivat vakaata kasvua, mikä näkyi erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Konsernitasolla vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu vuoden alusta oli 6 % vertailukauteen verrattuna. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttimme kasvoi kaksinumeroisin luvuin, kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon palatessa koronaviruspandemiaa edeltävälle tasolle. Vaikka oikaistu liikevoittomarginaali laski kolmannella vuosineljänneksellä kasvaneiden tuotantokustannusten vuoksi, koko katsauskauden marginaali oli 9,1 %. Liikevoittomarginaalissa heijastui toimintamme tehokkuus sekä kykymme hallita kustannusinflaation vaikutuksia.

Olemme jatkaneet strategisten tavoitteidemme edistämistä, ja olen iloinen kehityksestämme niin vastuullisuuden, innovaatioiden kuin kilpailukyvynkin saralla. Vuosineljänneksen aikana maailmanlaajuisesti tunnustettu Science Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi ja varmensi Huhtamäen ilmastotavoitteet. Heinäkuussa julkistimme markkinoiden ensimmäisen paperista valmistetun Push Tab® -läpipainopakkauksen globaalin lääketeollisuuden käyttöön. Toimme myös markkinoille uuden sukupolven uusiutuvat tuubilaminaatit kosmetiikka- ja elintarviketeollisuudessa käytettäväksi.

Vuosineljänneksen aikana saatoimme päätökseen Elifin yritysoston. Elif on Turkissa ja Egyptissä toimiva merkittävä vastuullisten joustopakkausten toimittaja maailmanlaajuisille kuluttajatuoteyhtiöille. Yritysosto laajentaa Huhtamäen teknologiakyvykkyyksiä ja tuotevalikoimaa. Se myös vahvistaa asemaamme johtavana joustopakkausvalmistajana kehittyvillä markkinoilla. Yhdessä koko henkilöstömme kanssa toivotan Elif-kollegamme tervetulleeksi Huhtamäelle.

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Lokakuu 2021

Puolivuosikatsaus 2021 add_circle_outline

Olemme tyytyväisiä liikevaihdon kasvaessa yli koronaviruspandemiaa edeltävän tason sekä kannattavuuden parantuessa hyvin haastavassa kustannusympäristössä. Kokonaiskysyntä on tukenut kasvua. Noutoruokapakkausten kysyntä on jatkanut asteittaista elpymistään rokotusten etenemistahdin sekä liikkumisrajoitusten purkamisten myötä. Globaali ruokapakkausmarkkina on kuitenkin edelleen epävakaa, ja monissa maissa pandemiatilanne on edelleen vaikea. Epävakaus näkyy myös toimitusketjussa raaka-aineiden, erityisesti polymeerien ja kierrätyskuidun hintojen merkittävänä nousuna.

Toinen vuosineljänneksemme oli kaiken kaikkiaan vahva, vaikka eri alueiden ja liiketoimintojen välillä olikin vaihtelua. Liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 877 miljoonaa euroa, heijastaen tarjoilupakkausten kasvanutta kysyntää. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 14 %. Tämä voimakas kasvu tulee suhteuttaa heikkoon vertailukauteen vuonna 2020. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi 2 %, ja vertailukelpoinen liikevaihto 6 %. Oikaistu liikevoittomarginaali parani 0,3 prosenttiyksikköä, ollen 9,1 % toisella vuosineljänneksellä ja 9,3 % vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Jatkunut toiminnan tehostaminen sekä hinnoittelutoimenpiteet kiristyneiden tuotantokustannusten hallitsemiseksi tukivat liikevoittomarginaalia.

Huhtamäen liiketoiminnan vahva suoriutuminen tukee investointeja kestävän ja pitkän aikavälin kasvun saavuttamiseksi. Jatkamme vahvan taseemme hyödyntämistä kasvustrategiamme toteuttamiseksi. Toukokuussa kerroimme investoivamme uuteen kuitupakkaustehtaaseen Etelä-Afrikassa. Viimeisin yritysostomme, kiinalaisen Jiangsu Hihio-Art Packaging -yhtiön hankinta saatiin päätökseen kesäkuussa. Nämä strategiset hankkeet yhdessä aiemmin ilmoitettujen Malesian ja Venäjän tuotantolaitosinvestointien kanssa vahvistavat globaalia tuotantolaitosverkostoamme ja tarjoavat meille hyvät mahdollisuudet palvella nykyisiä ja uusia asiakkaita entistä paremmin. Lisäksi olemme äskettäin lanseeranneet uusia, muovia korvaavia tuotteita valituilla kohdemarkkinoilla. Innovaatiokykymme sekä jatkuva toimintamme tehostaminen yhdessä Huhtamäen kestävän liiketoimintamallin, osaavan henkilöstön ja vahvan taseen kanssa antavat minulle varmuuden siitä, että kuljemme kohti pitkän tähtäimen vastuullista ja kannattavaa kasvua.

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Heinäkuu 2021

Osavuosikatsaus Q1 2021 add_circle_outline

Koronaviruspandemia vaikutti edelleen ruokapakkausmarkkinoihin maailmanlaajuisesti. Pandemiaan liittyvä epävarmuus on nähtävissä useimmilla markkinoilla. Huhtamäen liiketoiminta on kestänyt hyvin koronarajoitusten vaikutuksia elintarvikepakkausten kysynnän pysyessä vakaana, vaikkakin vaikutukset näkyvät edelleen noutoruokapakkausten kysynnässä. Rokotusten eteneminen ja rajoitusten osittainen purkaminen ovat selvästi parantaneet tilannetta.

Huhtamäen vuoden 2021 ensimmäinen neljännes oli tyydyttävä. Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta tarjoilupakkausten kysyntä on jatkanut asteittaista parantumista, jääden kuitenkin normaalia alhaisemmalle tasolle. Vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 802 miljoonaa euroa, vertailukelpoisen liikevaihdon ollessa edellisvuoden tasolla. Oikaistu liikevoittomarginaali parani 0,9 prosenttiyksikköä ollen 9.6 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, myynnin suotuisan rakenteen sekä jatkuneen tehokkuuden parantamisen ansiosta. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoomme oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä negatiivinen. Taseemme on edelleen vahva ja se tukee kasvustrategiaamme.

Keskitymme edelleen vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme toteuttamiseen. Huhtamäki on poikkeusolojen aikana valmistautunut pandemian jälkeiseen uuteen normaaliin. Valmistautumiseen on kuulunut muun muassa kilpailukykyä parantavat toimet, investoinnit toiminnan laajentamiseksi sekä vastuullisten tuotteiden ja pakkausratkaisujen innovointi. Lanseerasimme hiljattain palkitut muovikansia korvaavat Future Smart -kuitukannet. Nämä uusiutuvasta materiaalista valmistetut kuitukannet ovat kierrätettäviä ja kompostoitavia. Keskitymme myös aiempaa enemmän digitalisaatioon strategisten painopisteidemme mahdollistajana ja yhdistäjänä. Digitalisaatio luo arvoa tuotantotoiminnassamme sekä ulkoisessa arvoketjussa parantaen kiertotaloudessa tarvittavaa tehokkuutta.

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Huhtikuu 2021

Tilinpäätöstiedote 2020 add_circle_outline

Vuotta 2020 leimasi koronaviruspandemia. Koko kriisin ajan tärkeimpänä tavoitteenamme on ollut turvata työntekijöidemme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi sekä varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus poikkeusolosuhteiden vallitessa. Koronaviruspandemian aiheuttamasta haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta kehityksemme oli vakaata, mikä kertoo paljon monipuolisen tuotevalikoimamme tarjoamasta suojasta sekä organisaatiomme kyvystä toimia haastavissa olosuhteissa.

Pandemiasta aiheutuneet rajoitustoimet vaikuttivat negatiivisesti globaalin noutoruokapakkausten kysyntään, kun taas elintarvikepakkausten kulutus lisääntyi. Nopeasti kasvava ruokatoimitusten ja take away -myynnin määrä kompensoi osittain ravintolaruokailun vähenemistä. Erityisesti tarjoilupakkausliiketoimintamme kärsi pandemian negatiivisista vaikutuksista. Kotikulutuksen kasvu puolestaan tuki kuluttajapakkausten myynnin kasvua. Pohjois-Amerikassa kotona ruokailun lisääntyminen vauhditti entisestään vähittäiskaupassa myytävien kerta-astioiden myynnin kasvua. Flexible Packaging -segmentissä kokonaiskysyntä pysyi hyvänä useimmilla markkina-alueilla. Koronaviruspandemian aiheuttamat häiriöt toimitusketjussa kuitenkin varjostivat erityisesti Intian ja Lähi-idän markkinoita toisella vuosineljänneksellä. Fiber Packaging -segmentin kysyntä pysyi vahvana koko vuoden, mikä johtui pääasiassa kananmunapakkausten korkeasta kysynnästä ja muovipakkausten jatkuneesta korvaamisesta kuitupohjaisilla vaihtoehdoilla.

Liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa koko vuodelta. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli -2 % viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2020 kannattavuuttamme tuki myynnin suotuisa rakenne, myönteinen kustannusympäristö sekä jatkunut toiminnan tehostaminen. Oikaistu liikevoittomarginaali parani 0,5 prosenttiyksikköä ollen 9,0 % viimeisellä vuosineljänneksellä ja 9,1 % koko katsauskaudella. Vuonna 2020 Huhtamäki keskittyi valmistautumaan koronaviruspandemian jälkeiseen aikaan pyrkien parantamaan kilpailukykyään sekä investoimalla laajentumiseen ja automaatioon. Taseemme on edelleen vahva ja meillä on hyvät mahdollisuudet panostaa tulevaan kasvuun sekä orgaanisten investointien että yritysostojen kautta.

Vuoden 2020 aikana saimme myös viettää Huhtamäen 100-vuotisjuhlaa. Marraskuun aikana järjestettiin ”Founder’s week” -teemalla sarja virtuaalisia sidosryhmätapahtumia. Julkaisimme myös uuden, vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme ja määrittelimme uudet vastuullisuustavoitteet tulevalle vuosikymmenelle. Painopisteinämme on luoda arvoa kasvun, kilpailukyvyn sekä osaamisen kehittämisen kautta huomioiden vastuullisuus kaikessa toiminnassamme. Päämäärämme on olla vastuullisten elintarvikepakkausratkaisujen ykkösvalinta. Olemme vahvistaneet sitoutumistamme kestävän kehityksen saralla ja käynnistäneet paikallisia hankkeita, joiden tavoitteena on pienentää toimintamme hiilijalanjälkeä esimerkiksi lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä.

Olemme kuluneen ja haastavaksi osoittautuneen vuoden aikana mukauttaneet toimintaamme alan muutossuuntausten mukaisesti ja vastanneet koronaviruspandemian mukanaan tuomiin haasteisiin. Koko tiimimme on tehnyt erinomaista työtä ja osallistunut aktiivisesti tavoitteidemme saavuttamiseen. He ovat osoittaneet kestävyyttä koronaviruspandemian aikana ja matkallamme kohti uuden, vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme toteuttamista.

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Helmikuu 2021

Osavuosikatsaus Q3 2020 add_circle_outline

COVID-19 pandemia hallitsi edelleen uutisvirtaa ja arkea vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Keskityimme turvaamaan työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden sekä liiketoiminnan jatkuvuuden. Pandemian vaikutus osaan liiketoiminnoistamme, erityisesti tarjoilupakkauksiin, oli edelleen merkittävä, mutta olemme nähneet asteittaista elpymistä kolmannen vuosineljänneksen aikana. Noutoruokapakkausten kysyntä on vähitellen vahvistunut, mutta se on edelleen heikompaa kuin vuonna 2019. Nopeasti kasvava ruokatoimitusten trendi kompensoi osittain merkittävää eroa ravintolapalveluiden kulutuksessa. Toisaalta elintarvikepakkausten kysyntä on pysynyt vahvana koko kriisin ajan. Kotikulutuksen kasvu tuki vähittäiskaupassa myytävien kerta-astioiden ja elintarvikepakkausten kysyntää Pohjois-Amerikassa. Kasvua Fiber Packaging -segmentissä tuki edelleen kananmunien vahva kysyntä sekä muovipakkausten korvaaminen kuitupohjaisilla vaihtoehdoilla. Flexible Packaging -segmentissä toisella vuosineljänneksellä Intiassa ja Arabiemiirikunnissa tapahtuneet toimitusketjun häiriöt helpottivat kolmannen vuosineljänneksen aikana, joskaan logistiikka ja kulutus eivät elpyneet normaalille tasolle.

Laajan ja monipuolisen tuoteportfoliomme myynti kehittyi edelleen vakaasti kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoisen kasvun ollessa 2 prosenttia. Konsernin vertailukelpoinen kasvu laski vuoden alusta -1 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Oikaistu liikevoittomarginaali parani kolmannella neljänneksellä 10,1 prosenttiin, vahvistuen 1,6 prosenttiyksiköllä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden alusta marginaali vahvistui edellisvuoden 8,7 prosentista 9,2 prosenttiin. Kannattavuuden parannus heijastaa myynnin suotuisaa rakennetta sekä keskittymistämme kustannuksiin ja tehokkuuteen.

Hallitus päätti vuosineljänneksen aikana maksaa tilikaudelta 2019 osinkoa 0,89 euroa osakkeelta. Osinko on kasvanut joka vuosi vuodesta 2009 alkaen Huhtamäen kasvukehitystä seuraten.

Maaliskuussa esittelimme 2030 strategiamme ja asetimme päämäärämme tälle vuosikymmenelle korkealle. Keskitymme kasvuun, kilpailukyvyn parantamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimimaan kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olen tyytyväinen siihen, että työmme näiden päämäärien saavuttamiseksi etenee myönteisesti, vaikka tämänhetkinen kriisi luo haasteita ja mahdollisia viivästyksiä. Päätöksemme vahvistaa kestävän kehityksen roolia entisestään ja nostaa se osaksi tuotteitamme ja toimintojamme on jo alkanut tuottaa tulosta. Tämä näkyy myös sidosryhmiemme arvioissa Huhtamäestä kestävään kehitykseen sitoutuneena yhtiönä.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Lokakuu 2020