Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus Q3 2018

”Raportoitu kasvumme oli kolmannella vuosineljänneksellä 7 % sisältäen pienen -1 %:n valuuttavastatuulen. Koko konsernin vertailukelpoinen kasvu oli 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 5 %. Yritysostot kasvattivat raportoitua liikevaihtoa 30 milj. eurolla, mikä vastaa 4 % kasvua. Monet tärkeät kehittyvien markkinoiden valuutat heikentyivät vuosineljänneksen aikana merkittävästi.

Kannattavuutemme heikkeni, koska hintojen ja myynnin rakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet eivät riittäneet kattamaan kohonneita kustannuksia. Jatkamme toimenpiteitä hintojen ja myynnin rakenteen parantamiseksi. Lisäksi ilmoitimme lokakuun alussa suunnitelmistamme sulkea kilpailukyvyttömiä tuotantolinjoja ja jatkaa investointeja automaatioon tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Suunnitelmiemme toteuttamisesta aiheutuisi -30 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä (IAC), joka kirjattaisiin neljännellä vuosineljänneksellä, ja niiden odotetaan parantavan kannattavuuttamme vuositasolla 15-18 milj. eurolla, täysimääräisenä vuodesta 2020 alkaen.

Myynti globaaleille avainasiakkaillemme kehittyi suotuisasti ja monet tuotekehitysprojektit etenivät hyvin. Olen iloinen nähdessäni Fresh-projektin etenevän toiseen, laajempaan kuluttajatestiin Isossa-Britanniassa. Tämä kompostoituva, valmisruokapakkaus on valmistettu uusiutuvista kuiduista ja sillä voidaan korvata mustasta muovista valmistetut pakkaukset. Fresh on hyvä esimerkki työstä, jota teemme kehittääksemme vähemmän ympäristöä kuormittavia, turvallisia ja helppoja ratkaisuja ruoan pakkaamiseen.

Uuden tehtaamme käynnistäminen Yhdysvaltojen Arizonassa etenee suunnitelmien mukaan vahvistaen kartonkituotteiden myynnin kasvua. Uuden joustopakkaustehtaan rakentaminen Egyptiin etenee myös suunnitellusti ja odotamme koeajojen alkavan loppuvuodesta 2018 ja kaupallisten toimitusten alkuvuonna 2019. Molemmat uudet yksiköt auttavat meitä hyödyntämään kasvumahdollisuuksia, joita näemme edelleen elintarvikkeiden pakkaamisessa.”

Jukka Moisio
Toimitusjohtaja

Lokakuu 2018

Puolivuosikatsaus 2018 add_circle_outline

”Toisella vuosineljänneksellä liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu oli vahva 6 %. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 10 %. Kaikki segmentit vaikuttivat positiiviseen kehitykseen Flexible Packaging- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttien raportoidessa parhaimmat kasvuluvut. Valuuttakurssien negatiivinen translaatiovaikutus raportoituun liikevaihtoon, mikä sisältää vuosineljänneksen aikana tehdyt kolme yritysostoa (Ajanta Packaging, Tailored Packaging ja Cup Print Unlimited) oli 48 milj. euroa (6%) ja raportoitu liikevaihdon kasvu, oli 2 %.

Kannattavuutemme pysyi hyvällä tasolla, vaikka heikkenikin vuoteen 2017 verrattuna. Valuuttakurssien translaatiovaikutus heikensi liikevoittoamme 4 milj. eurolla. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Flexible Packaging segmentit paransivat kannattavuuttaan, kun taas North America -segmentin liikevoittoprosentti heikkeni korkeiden jakelukustannusten ja Goodyearin tehtaan käynnistämiseen liittyvien kustannusten seurauksena. Olemme tyytyväisiä myynnin kasvuun ja tulemme tekemään lisää toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

Myyntimme globaaleille avainasiakkaille on kehittynyt hyvin ja kasvuprosentit ovat keskimääräisiä kasvuprosenttejamme paremmat. Odotamme orgaanisten investointien ja toisella vuosineljänneksellä tehtyjen kolmen yritysoston kantavan hedelmää ja vahvan kasvun jatkuvan tulevina vuosineljänneksinä.

Euroopan komissio julkaisi toukokuun lopussa kertakäyttöisiä muovituotteita koskevan lakiesityksen (“Single Use Plastics Proposal, SUP”). Meriin päätyvän jätteen vähentämiseksi tehty lakiesitys ehdottaa mm. muutoksia pakkausmerkintöihin ja että muovista valmistetut kertakäyttöaterimet, lautaset, juomasekoittimet ja pillit kiellettäisiin. Lakiesitys noudattaa EU:n tavallista lainsäätämisjärjestystä ja sitä tullaan käsittelemään EU:n neuvostossa, Euroopan parlamentissa ja komissiossa.

Lakiesityksen nykymuodossa kielletyksi ehdotetut tuotteet muodostavat alle 2 %:a tarjoilupakkausliiketoiminnastamme Euroopassa ja ne voidaan suurimmaksi osaksi korvata vaihtoehtoisilla paperipohjaisilla tuotteilla. Monta eri raaka-ainetta ja pakkaustyyppiä kattavan innovaatiokyvykkyytemme ansiosta olemme hyvissä asemissa. Jatkamme työtämme yhdessä asiakkaidemme kanssa kuluttajien tarpeisiin vastaamiseksi ja tuomme vaihtoehtoisia ratkaisuja muovin korvaamiseksi. Jo tällä hetkellä valtaosa tuotteistamme on kuitupohjaisia.”

Jukka Moisio
CEO

Heinäkuu 2018

Osavuosikatsaus Q1 2018 add_circle_outline

“Liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli hyvä 5 %. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 8 % kasvun ollessa vahvinta Itä-Euroopaassa ja Intiassa. Goodyearin tehtaan käynnistyminen siivitti North America -segmentin 5 % vertailukelpoiseen kasvuun ja muissa segmenteissä jatkui jo vuonna 2017 näkyvissä ollut hyvä vire. Valuuttakurssien aiheuttama vastatuuli oli voimakasta ja valuuttakurssien vaihteluilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus raportoituun liikevaihtoon. Isoin vaikutus oli Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä suhteessa euroon, mutta myös muut avainvaluutat heikkenivät suhteessa euroon.

Kiintein valuuttakurssein laskettuna kannattavuutemme oli hieman edellisvuotta paremmalla tasolla, mutta raportoitu liiketuloksemme laski. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liiketulos parani ja Fiber Packaging eteni myös hyvin. North America -segmentin kannattavuus heikkeni valuuttakurssivaihtelusta, korkeammista jakelukustannuksista ja Goodyearin tehtaan käynnistämisestä johtuen. Flexible Packaging -segmentin kannattavuus heikkeni hieman Euroopan tiukan hinnoittelu- ja kilpailutilanteen seurauksena. Intiassa sekä myynti että kannattavuus kehittyivät hyvin.

Vuosineljänneksen aikana käynnistimme uutta kapasiteettia Goodyearin tehtaassa Pohjois-Amerikassa. Projekti etenee suunnitelmiemme mukaan ja on täyttänyt ensimmäiselle vuosineljännekselle asetetut tekniset ja operatiiviset tavoitteet. Myöhemmin vuoden aikana tulemme käynnistämään uusia linjoja ja koneita, joihin olemme investoineet vuonna 2017 ja alkuvuonna 2018. Lisäkapasiteetin myötä voimme tarttua uusiin kasvumahdollisuuksiin.

Vuosineljänneksen aikana ilmoitimme ostavamme Intiassa etikettivalmistaja Ajanta Packagingin. Ostolla laajennamme tuotevalikoimaamme ja parannamme kilpailuasemaamme tällä meille tärkeällä markkinalla. Perustimme myös yhteisyrityksen Smith Anderson Groupin kanssa pikaruokaravintoloiden käyttämien paperipussien valmistamiseksi Itä-Euroopassa ja vahvistimme asemaamme täyden palvelun tarjoilupakkaustalona.

Huippusesonkimme alkaessa olemme luottavaisia liiketoimintamme kasvuvauhdin suhteen.”

Jukka Moisio
Toimitusjohtaja

Huhtikuu 2018

Tilinpäätöstiedote 2017 add_circle_outline

”Huhtamäen vuosi oli hyvä. Vertailukelpoinen kasvu oli 3 % ja oikaistu osakekohtainen tulos parani 4 % ennätykselliseen 1,90 euroon. Huolimatta haasteista Intiassa, kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 4 % ja se kiihtyi 9 %:iin viimeisen vuosineljänneksen aikana. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän hyvästä panoksestaan vuonna 2017.

Foodservice Europa-Asia-Oceania ja North America -liiketoimintasegmentit hyötyivät markkinoiden positiivisesta vireestä kasvattaen liikevaihtoaan ja pitäen kannattavuutensa hyvällä tasolla. Haasteet Intiassa vaikuttivat Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin liikevaihtoon ja kannattavuuteen, mutta vuoden loppua kohti kaupankäynti alkoi jälleen elpyä.

Toteutimme aktiivista investointiohjelmaamme investoiden 215 milj. euroa, joka oli 55 % oikaistusta käyttökatteesta. Merkittävin kasvuinvestointimme vuonna 2017 oli uuden huippuluokan tuotantolaitoksen rakentaminen Goodyeariin, Arizonaan palvelemaan Yhdysvaltain lounaisosien ja länsirannikon markkinoita. Arizonan tehtaan ohella uusimme ja laajensimme tarjoilupakkausyksiköitämme Kiinassa, Puolassa, Espanjassa ja Venäjällä. Flexible Packaging liiketoimintasegmentissä avasimme kaksi uutta tehdasta Itä-Intiaan, aloitimme uuden tuotantolaitoksen rakentamisen Egyptissä sekä laajensimme nykyisiä toimintojamme Thaimaassa ja Vietnamissa.

Kykymme ja halumme tehdä lisäarvoa tuottavia yrityskauppoja on edelleen vahva ja olemme valmiina yritysostoihin, kun sekä strategiset että taloudelliset kriteerimme täyttyvät. Vuonna 2017 tärkeä strateginen yritysostomme oli International Paperin tarjoilupakkausliiketoimintojen osto Kiinassa. Yritysoston sekä Etelä- ja Pohjois-Kiinan liiketoimintojen yhdistämisten jälkeen tuotantoverkostomme Kiinassa koostuu kolmesta sijainniltaan hyvästä ja tehokkaasta tuotantoyksiköstä. Tämä antaa meille erinomaiset mahdollisuudet tukea asiakkaitamme Suur-Kiinan kasvavilla markkinoilla.

Aktiivisen investointiohjelmamme seurauksena vapaa rahavirta oli 56 milj. euroa. ROI oli 13,6 % ja ROE 17,0 %.

Liiketoimintaympäristömme oli pääosin myönteinen vuonna 2017 ja odotamme optimistisina vuotta 2018. Megatrendit tukevat mukaan otettavien ja valmiiksi pakattujen ruokien kysyntää ja olemme hyvää vauhtia rakentamassa parasta maailmanlaajuista elintarvikepakkausten tuotantoverkostoa. Uskomme jatkuvaan parantamiseen ja siksi kehitämmekin henkilöstöämme, toimintojamme ja liiketoimintaosaamistamme tehdäksemme Huhtamäestä maailmanluokan yhtiön. Vuonna 2018 tärkein tavoitteemme on kiihdyttää kasvuamme jo tehtyjen investointien avulla pitäen kuitenkin samalla kiinni kannattavuustavoitteistamme.”

Jukka Moisio
Toimitusjohtaja

Helmikuu 2018

Osavuosikatsaus Q3 2017 add_circle_outline

”Liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu kolmannella vuosineljänneksellä oli 4 %. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 5 % huolimatta liikevaihdon edelleen jatkuneesta laskusta Intiassa. Liikevaihto Intiassa kääntyi kasvuun vuosineljänneksen lopulla, kun tavaroiden ja palveluiden verouudistuksen myötä heikentynyt joustopakkausten kysyntä elpyi.

Kannattavuutemme pysyi hyvällä tasolla, mutta sitä heikensivät korkeammat kustannukset erityisesti North America liiketoimintasegmentissä. Isoihin investointeihin liittyvien kustannusten lisäksi segmentin jakeluun ja muoviraaka-aineeseen liittyvät kustannukset nousivat hurrikaanien seurauksena. Foodservice Europe-Asia-Oceania liiketoimintasegmentin kannattavuus pysyi hyvällä tasolla huolimatta epäsuotuisasta myynnin rakenteesta ja punnan heikon kurssin vaikutuksista liiketoimintaamme Isossa-Britanniassa. Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin kasvu kiihtyi vuosineljänneksen lopulla.

Kolme isoa pikaruokaketjua myönsi North America -segmentillemme tunnustuksen erinomaisesta palvelusta ja pakkaussuunnittelusta. Nämä merkittävät tunnustukset North America -segmenttimme tarjoilupakkaustiimille kertovat pitkäjänteisestä panostuksestamme henkilöstöön ja sen osaamiseen ja vahvistavat luottamustamme siihen, että päätöksemme lisätä tuotantokapasiteettia on tehty oikeaan aikaan. Uuden tuotantolaitoksen perustaminen Goodyeariin, Arizonaan etenee suunnitellusti ja tuotannon odotetaan käynnistyvän asteittain neljännen vuosineljänneksen aikana. Kiinassa International Paperin tarjoilupakkausliiketoimintojen osto saatettiin päätökseen vuosineljänneksen aikana ja toimintojen yhdistäminen on aloitettu. Tämä yhdessä Etelä-Kiinan tuotantomme modernisoinnin kanssa luo hyvät edellytykset Suur-Kiinan markkinoiden palvelemiselle.

Vuoden loppua kohden olemme saattamassa päätökseen merkittävät kasvuhankkeemme Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Samanaikaisesti merkittävä markkina-alueemme Intia on alkanut toipua uudistusten toimeenpanosta. Työtä on paljon, mutta perusta tulevalle kehitykselle on hyvä.”

Jukka Moisio
Toimitusjohtaja

Lokakuu 2017