Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1.1.– 30.9.2022  

Liiketoimintamme kehittyi hyvin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä edelleen jatkuneista epävakaista markkinaolosuhteista huolimatta. Inflaatio pysyi korkeana ja vaikuttaa kustannuseriimme, joskin joidenkin kustannuserien hinnoissa on tällä hetkellä nähtävissä varovaisia merkkejä tasaantumisesta. Energiamarkkina on puolestaan edelleen haastava - varsinkin Euroopassa.

Liikevaihtomme kasvoi 31 % ja vertailukelpoisesti 17 % siitäkin huolimatta, että markkinatilanne oli haastava muun muassa Kiinan COVID-pandemiaan liittyvien sulkutoimenpiteiden ja joissain kategorioissa nähdyn kysynnän heikentymisen takia. Liikevaihdon kasvu näkyi myös tuloksessa, sillä oikaistu liikevoittomme kasvoi 33 %. Kustannusten nousun ja toimitusketjujen haasteiden takia kasvanut käyttöpääoma sekä kasvuinvestoinnit vaikuttivat negatiivisesti operatiiviseen kassavirtaan. Toisaalta vapaa kassavirta on parantunut vuosineljänneksestä toiseen vuoden 2022 aikana.

Syyskuun alussa saimme päätökseen Venäjän toimintojemme myynnin. Myynnin seurauksena kirjasimme 37,5 miljoonan euron voiton, ja myynti auttoi vähentämään nettovelkaa 143 miljoonalla eurolla toisen vuosineljänneksen loppuun verrattuna. Venäjän toimintoja ei enää raportoida talousluvuissamme syyskuusta lähtien.

Edistymme hyvin strategisten prioriteettiemme toteuttamisessa ja näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Keskitymme edelleen innovaatioihin ja teknologisiin kyvykkyyksiin kehittääksemme kestäviä pakkausratkaisuja. Innovaatioihin ja teknologiaan panostamisen ansiosta meillä on kehitteillä useita vastuullisia tuoteinnovaatioita.
Investointimme painottuvat yhä enemmän sileisiin, muotoonpuristettuihin kuitutuotteisiin sekä kierrätettäviin joustopakkauksiin. Syyskuussa aloitimme kumppanuuden Emerald Technology Venturesin kestävän kehityksen pakkausrahaston kanssa päästäksemme kiinni seuraavan sukupolven innovaatioihin niiden varhaisessa vaiheessa. Tämä
on linjassa tavoitteemme kanssa olla edelläkävijä kestävien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä.

Parin viime vuoden aikana olemme onnistuneet selviytymään ennennäkemättömästä myllerryksestä samalla, kun olemme investoineet toimintaamme, kykyihimme ja teknologioihimme. Haluan kiittää koko tiimiämme erinomaisesta
työstä vaativina aikoina. Hyödyntämällä liiketoimintaportfoliomme ja organisaatiomme joustavuutta valmistaudumme hallitsemaan jatkuvaa epävakautta, ja luotan kykyymme kasvaa vastuullisesti ja kannattavasti.

 

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Lokakuu 2022

Tilinpäätöstiedote 2021 add_circle_outline

Vuotta 2021 leimasi haastava liiketoimintaympäristö, johon vaikuttivat edelleen jatkuva COVID-19-pandemia, uusien varianttien ilmaantuminen, sekä arvoketjussa tapahtuneet merkittävät häiriöt. Vuonna 2021 olemme edelleen keskittyneet huolehtimaan työntekijöidemme terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisesta näiden poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa.

Viime vuoden aikana olemme nähneet kulutuksen asteittaista elpymistä rokotusten edetessä ja rajoitusten helpottaessa useimmilla maantieteellisillä alueilla. Tämä näkyi tarjoilupakkausliiketoiminnassamme maailmanlaajuisesti ja erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Vankka kasvu jatkui kotikulutuksen tukemissa tuoteryhmissä, kuten joustopakkauksissa ja vähittäiskaupassa myytävissä kertakäyttöastioissa. Pandemian läpi vuoden aiheuttamat toimitusketjun häiriöt johtivat niukkuuteen, erityisesti raaka-aineiden osalta, mikä johti poikkeukselliseen tuotantokustannusten inflaatioon ja alkoi vaikuttaa toimintaamme. Myös rahti-, energia- ja työvoimakustannusten nousu oli merkittävää vuoden 2021 toisella puoliskolla.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta teimme vakaan tuloksen, mikä kertoo monipuolisen tuotevalikoimamme tarjoamasta suojasta sekä organisaatiomme kyvystä toimia haastavissa olosuhteissa. Viimeinen vuosineljännes oli Huhtamäen liikevaihdon ja kannattavuuden osalta vakaa ja saavutimme 12 prosentin vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun. Koko vuoden 2021 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa ja vertailukelpoinen kasvu 7 prosenttia. Vuonna 2021 kannattavuuttamme rasittivat poikkeuksellisen korkeat tuotantokustannukset. Tästä huolimatta oikaistu liikevoittomme kasvoi 4 prosenttia. Tämä kuvastaa toiminnallista suorituskykyämme ja kykyämme hallita inflaation vaikutuksia. Negatiiviseen kassavirtaan vaikuttivat pääasiassa markkinoiden elpymisen seurauksena lisääntynyt käyttöpääoma ja raaka-aineiden inflaatiovaikutus, sekä korkeammat kassaverot.

Pitkän tähtäimen painopisteemme on arvon luominen tuottamalla kasvua, parantamalla kilpailukykyämme, kehittämällä osaamistamme, sisällyttämällä kestävän kehityksen kaikkeen toimintaamme ja digitalisoimalla ydintoimintojamme. Vuonna 2021 jatkoimme näiden strategisten tavoitteiden toteuttamista ja edistyimme erittäin hyvin. Huhtamäen ilmastotavoitteet on hyväksytty ja validoitu maailmanlaajuisesti tunnustetussa Science Based Targets -aloitteessa (SBTi). Saimme myös tunnustuksen sitoutumisestamme ESG-agendaamme parantamalla tasoamme kolmessa keskeisessä ESG-luokituksessa: EcoVadis, CDP ja S&P Global Corporate Sustainability Assessment (osa DJSI:tä). Vuonna 2021 lanseerasimme myös useita uusia ja edistyksellisiä kestävän kehityksen mukaisia pakkausratkaisujamme. Lanseerasimme äskettäin alan ensimmäisen kestävän ja uusiutuvan paperipohjaisen läpipainopakkausratkaisun Push Tab® maailmanlaajuiselle terveydenhuoltoteollisuudelle. Julkaisimme myös seuraavan sukupolven tuubilaminaatteja käytettäväksi sekä kosmetiikka- että elintarvikesektorilla yhteistyössä LyondellBasellin, Plastuni Lissesin ja Groupe Rocherin kanssa. Aiemmin tänä vuonna toimme markkinoille palkitut muovikansia korvaavat Future Smart -kuitukannet. Nämä uusiutuvasta materiaalista valmistetut uudet kuitukannet ovat kierrätettäviä ja kompostoituvia.

Näiden onnistuneiden kestävän kehityksen mukaisten innovaatioratkaisujen myötä lisäsimme investointejamme kapasiteetin laajentamiseen mahdollistaen kannattavan kasvun teknologioissa, joissa Huhtamäellä on kilpailuetua. Ilmoitimme lisäksi investoinneistamme uuteen huippumoderniin tarjoilupakkausten tuotantolaitokseen Malesiassa ja uuteen kuitupakkausten tuotantolaitokseen Etelä-Afrikassa.

Syyskuussa saatoimme päätökseen Elifin yritysoston.  Elif on Turkissa ja Egyptissä toimiva merkittävä vastuullisten joustopakkausten toimittaja maailmanlaajuisille kuluttajatuoteyhtiöille. Yritysosto laajentaa Huhtamäen teknologiakyvykkyyksiä ja tuotevalikoimaa. Se myös vahvistaa asemaamme johtavana joustopakkausvalmistajana kehittyvillä markkinoilla. Lisäksi hankimme vuoden aikana johtavan kiinalaisen paperipussien, käärepapereiden ja taivekartonkipakkausten valmistajan Jiangsu Hihio-Art Packagingin.

Vuonna 2021 Huhtamäki eteni vahvasti strategisten painopisteiden toteuttamisessa. Tämän ovat mahdollistaneet erittäin tehokkaat tiimimme, joita haluamme kiittää omistautumisesta, yrittäjähenkisyydestä ja toimintakeskeisyydestä. Olemme myös kiitollisia tuesta ja tunnustuksesta, joita olemme saaneet asiakkailtamme, toimittajiltamme ja muilta sidosryhmiltä vuoden aikana.”

Charles Héaulmé, Toimitusjohtaja

Thomas Geust, Toimitusjohtajan sijainen

Helmikuu 2022

Osavuosikatsaus Q3 2021 add_circle_outline

Huhtamäen kehitys kolmannen vuosineljänneksen haastavassa kustannusympäristössä oli vakaata, mikä heijastaa monipuolisen tuoteportfolion tuomaa joustavuutta. Tuotteidemme kysyntä parani vuosineljänneksen aikana, ja sitä tuki parantunut noutoruokatuotteiden kulutus. Keskityimme edelleen inflatorisen ympäristön vaikutusten lieventämiseen sekä raaka-aineiden saatavuuden ja koronaviruspandemian vaikutusten hallintaan.

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 6 % vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun ollessa 4 %. Kaikki liiketoimintasegmenttimme tukivat vakaata kasvua, mikä näkyi erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Konsernitasolla vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu vuoden alusta oli 6 % vertailukauteen verrattuna. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttimme kasvoi kaksinumeroisin luvuin, kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon palatessa koronaviruspandemiaa edeltävälle tasolle. Vaikka oikaistu liikevoittomarginaali laski kolmannella vuosineljänneksellä kasvaneiden tuotantokustannusten vuoksi, koko katsauskauden marginaali oli 9,1 %. Liikevoittomarginaalissa heijastui toimintamme tehokkuus sekä kykymme hallita kustannusinflaation vaikutuksia.

Olemme jatkaneet strategisten tavoitteidemme edistämistä, ja olen iloinen kehityksestämme niin vastuullisuuden, innovaatioiden kuin kilpailukyvynkin saralla. Vuosineljänneksen aikana maailmanlaajuisesti tunnustettu Science Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi ja varmensi Huhtamäen ilmastotavoitteet. Heinäkuussa julkistimme markkinoiden ensimmäisen paperista valmistetun Push Tab® -läpipainopakkauksen globaalin lääketeollisuuden käyttöön. Toimme myös markkinoille uuden sukupolven uusiutuvat tuubilaminaatit kosmetiikka- ja elintarviketeollisuudessa käytettäväksi.

Vuosineljänneksen aikana saatoimme päätökseen Elifin yritysoston. Elif on Turkissa ja Egyptissä toimiva merkittävä vastuullisten joustopakkausten toimittaja maailmanlaajuisille kuluttajatuoteyhtiöille. Yritysosto laajentaa Huhtamäen teknologiakyvykkyyksiä ja tuotevalikoimaa. Se myös vahvistaa asemaamme johtavana joustopakkausvalmistajana kehittyvillä markkinoilla. Yhdessä koko henkilöstömme kanssa toivotan Elif-kollegamme tervetulleeksi Huhtamäelle.

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Lokakuu 2021

Puolivuosikatsaus 2021 add_circle_outline

Olemme tyytyväisiä liikevaihdon kasvaessa yli koronaviruspandemiaa edeltävän tason sekä kannattavuuden parantuessa hyvin haastavassa kustannusympäristössä. Kokonaiskysyntä on tukenut kasvua. Noutoruokapakkausten kysyntä on jatkanut asteittaista elpymistään rokotusten etenemistahdin sekä liikkumisrajoitusten purkamisten myötä. Globaali ruokapakkausmarkkina on kuitenkin edelleen epävakaa, ja monissa maissa pandemiatilanne on edelleen vaikea. Epävakaus näkyy myös toimitusketjussa raaka-aineiden, erityisesti polymeerien ja kierrätyskuidun hintojen merkittävänä nousuna.

Toinen vuosineljänneksemme oli kaiken kaikkiaan vahva, vaikka eri alueiden ja liiketoimintojen välillä olikin vaihtelua. Liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 877 miljoonaa euroa, heijastaen tarjoilupakkausten kasvanutta kysyntää. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 14 %. Tämä voimakas kasvu tulee suhteuttaa heikkoon vertailukauteen vuonna 2020. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi 2 %, ja vertailukelpoinen liikevaihto 6 %. Oikaistu liikevoittomarginaali parani 0,3 prosenttiyksikköä, ollen 9,1 % toisella vuosineljänneksellä ja 9,3 % vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Jatkunut toiminnan tehostaminen sekä hinnoittelutoimenpiteet kiristyneiden tuotantokustannusten hallitsemiseksi tukivat liikevoittomarginaalia.

Huhtamäen liiketoiminnan vahva suoriutuminen tukee investointeja kestävän ja pitkän aikavälin kasvun saavuttamiseksi. Jatkamme vahvan taseemme hyödyntämistä kasvustrategiamme toteuttamiseksi. Toukokuussa kerroimme investoivamme uuteen kuitupakkaustehtaaseen Etelä-Afrikassa. Viimeisin yritysostomme, kiinalaisen Jiangsu Hihio-Art Packaging -yhtiön hankinta saatiin päätökseen kesäkuussa. Nämä strategiset hankkeet yhdessä aiemmin ilmoitettujen Malesian ja Venäjän tuotantolaitosinvestointien kanssa vahvistavat globaalia tuotantolaitosverkostoamme ja tarjoavat meille hyvät mahdollisuudet palvella nykyisiä ja uusia asiakkaita entistä paremmin. Lisäksi olemme äskettäin lanseeranneet uusia, muovia korvaavia tuotteita valituilla kohdemarkkinoilla. Innovaatiokykymme sekä jatkuva toimintamme tehostaminen yhdessä Huhtamäen kestävän liiketoimintamallin, osaavan henkilöstön ja vahvan taseen kanssa antavat minulle varmuuden siitä, että kuljemme kohti pitkän tähtäimen vastuullista ja kannattavaa kasvua.

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Heinäkuu 2021

Osavuosikatsaus Q1 2021 add_circle_outline

Koronaviruspandemia vaikutti edelleen ruokapakkausmarkkinoihin maailmanlaajuisesti. Pandemiaan liittyvä epävarmuus on nähtävissä useimmilla markkinoilla. Huhtamäen liiketoiminta on kestänyt hyvin koronarajoitusten vaikutuksia elintarvikepakkausten kysynnän pysyessä vakaana, vaikkakin vaikutukset näkyvät edelleen noutoruokapakkausten kysynnässä. Rokotusten eteneminen ja rajoitusten osittainen purkaminen ovat selvästi parantaneet tilannetta.

Huhtamäen vuoden 2021 ensimmäinen neljännes oli tyydyttävä. Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta tarjoilupakkausten kysyntä on jatkanut asteittaista parantumista, jääden kuitenkin normaalia alhaisemmalle tasolle. Vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 802 miljoonaa euroa, vertailukelpoisen liikevaihdon ollessa edellisvuoden tasolla. Oikaistu liikevoittomarginaali parani 0,9 prosenttiyksikköä ollen 9.6 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, myynnin suotuisan rakenteen sekä jatkuneen tehokkuuden parantamisen ansiosta. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoomme oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä negatiivinen. Taseemme on edelleen vahva ja se tukee kasvustrategiaamme.

Keskitymme edelleen vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme toteuttamiseen. Huhtamäki on poikkeusolojen aikana valmistautunut pandemian jälkeiseen uuteen normaaliin. Valmistautumiseen on kuulunut muun muassa kilpailukykyä parantavat toimet, investoinnit toiminnan laajentamiseksi sekä vastuullisten tuotteiden ja pakkausratkaisujen innovointi. Lanseerasimme hiljattain palkitut muovikansia korvaavat Future Smart -kuitukannet. Nämä uusiutuvasta materiaalista valmistetut kuitukannet ovat kierrätettäviä ja kompostoitavia. Keskitymme myös aiempaa enemmän digitalisaatioon strategisten painopisteidemme mahdollistajana ja yhdistäjänä. Digitalisaatio luo arvoa tuotantotoiminnassamme sekä ulkoisessa arvoketjussa parantaen kiertotaloudessa tarvittavaa tehokkuutta.

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Huhtikuu 2021