Taloudelliset päämäärämme

Päivitetty: 10.2.2022

Pitkän aikavälin taloudelliset päämäärät

Huhtamäki on kasvanut viime vuosina voimakkaasti rakentaen vahvan perustan tulevaisuudelle. 23.3.2020 Huhtamäki ilmoitti uudistaneensa vuoteen 2030 tähtäävän pitkän aikavälin strategiansa ylläpitääkseen kasvua ja valmistautuakseen tulevaisuuden muutoksiin. Huhtamäki keskittyy kasvuun, kilpailukykyyn, osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Osana uudistettua strategiaa Huhtamäki määritteli pitkän aikavälin taloudelliset päämäärät ja esitteli uudet kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030.

Huhtamäki tähtää vastuullisten elintarvikepakkausten ykkösvalinnaksi. Neljään kulmakiveen pohjautuvan strategiamme myötä tähtäämme kestävään ja kannattavaan kasvuun. 

 

Huhtamäen pitkän aikavälin taloudelliset päämäärät:

 

  • Vertailukelpoinen kasvu: 5+ %
  • Oikaistu liikevoittoprosentti: 10+ %
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: 2–3
  • Osinkosuhde: 40–50 %

Avainluvut

  2016 2017 20181 2019  2020  2021 Pitkän aikavälin päämäärä

Vertailukelpoinen kasvu

 4 %

3 %

5+ %

6 %

-2 %

7 %

5+ %

Oikaistu liikevoittoprosentti

9,4 %

9,0 %

8,1 %

8,6 %

9,1 %

8,8 %

10+ %

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen

1,8

1,8

2,3

2,0

1,8

3,1

2-3

Osinkosuhde

40 %

42 %

49 %

47 %

47 %

45 %

40-50 %

Kaikki luvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
1 2018 luvut oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.

Taloudelliset päämäärämme segmenttitasolla

 

 

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu

Liikevoittoprosentti

Foodservice Europe-Asia-Oceania

5–7 %

9–11 %

Fiber packaging

5–7 %

13–15 %

North America 2–5 % 9–10 %
Flexible Packaging 6–8 %

9–11 %