Lyhyen aikavälin näkymät ja riskit

Päivitetty: 8.2.2024

Näkymät vuodelle 2024

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2023, vaikka toimintaympäristössä on edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta. Yhtiön toimenpiteiden, kuten säästö- ja tehostamisohjelman odotetaan tukevan yhtiön suoritusta. Konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kuluttajakysynnän laskun, tärkeimpiin kustannuseriin vaikuttavan inflaation (mukaan lukien raaka-aineet, palkat, jakelu ja energia), raaka-aineiden saatavuuden sekä valuuttakurssimuutosten voidaan katsoa olevan konsernin liiketoimintaan liittyviä olennaisia lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä. Taloustilanteen tai rahoitusmarkkinoiden muutokset sekä geopoliittisen kriisin mahdollinen eskaloituminen tai luonnonmullistukset saattavat vaikuttaa kielteisesti konsernin strategian täytäntöönpanoon sekä liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen.