Lyhyen aikavälin näkymät

Päivitetty: 26.3.2020

Huhtamäki peruu toistaiseksi näkymänsä vuodelle 2020

Koronaviruspandemia aiheuttaa häiriöitä Huhtamäen liiketoimintaedellytyksissä maailmanlaajuisesti ja noutoruokapakkausten kysyntä on merkittävästi heikentynyt. Tilanteen nopeasti heikennyttyä yhtiö on päättänyt perua 13.2.2020 julkaisemansa näkymät vuodelle 2020. Viranomaisten useissa maissa antamat määräykset ja rajoitteet viruksen leviämisen estämiseksi ovat vähentäneet pikaruokaravintoloiden kävijämäärää ja kuluttajien liikkumista. Elintarvikepakkausten kysynnän kasvu voi mahdollisesti osin lieventää noutoruokapakkausten kysynnän heikkenemisen vaikutuksia. Elintarvikepakkausten osuus Huhtamäen liiketoiminnasta on yli 50 %.

”Keskitymme nyt huolehtimaan työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta sekä tuotantomme jatkuvuudesta maailmanlaajuisesti. Nämä poikkeukselliset ajat muistuttavat meitä arvoistamme ja asioiden tärkeysjärjestyksestä: suojele ihmisiä, suojele ruokaa, suojele luontoa. Juuri julkaisemamme vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme mukaisesti keskitymme kasvun vauhdittamiseen, kilpailukykymme parantamiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Olemme sitoutuneet säilyttämään yhtiön vahvan taseen ja vakaan taloudellisen aseman, jotka auttavat meitä selviämään tästä kriisistä. Olen vakuuttunut siitä, että Huhtamäki on entistä vahvempi tämän poikkeuksellisen ajanjakson jälkeen ja palvelemme asiakkaitamme tulevaisuudessa entistä paremmin,” sanoo toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeuksellisen ja yhä heikentyvän tilanteen ja sen liiketoimintaedellytyksiin aiheuttamien muutosten vuoksi Huhtamäen 13.2.2020 julkaistut näkymät vuodelle 2020 eivät ole enää voimassa. Huhtamäki päivittää näkymänsä, kun liiketoimintaympäristön muutosten vaikutukset sen liiketoiminnan edellytyksiin voidaan arvioida luotettavasti.

Aiemmat näkymät vuodelle 2020 (julkaistu 13.2.2020)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2020. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2019 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.