Huhtamäki Oyj (Huhtamäki) on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kuukauden alussa johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

 

Hallitus

  Omistus 27.9.2023 Muutos, 12kk
Pekka Ala-Pietilä 3 250 0
Kerttu Tuomas 3 000 0
Mercedes Alonso 750 0
Doug Baillie 1 000 0
William R. Barker 1 000 0
Anja Korhonen 2 000 0
Pauline Lindwall 618 +207
Pekka Vauramo 1 500 -
Ralf K. Wunderlich 19 850 0

 

Konsernin johtoryhmä

  Omistus 27.9.2023 Muutos, 12kk
Charles Héaulmé 83 961 +33 961
Thomas Geust 22 039  +6 039
Fredrik Davidsson 1 590 +1 590
Marco Hilty 2 493 +2 493
Ann O’Hara 5 301 +5 301
Marina Madanat 5 450 +5 450
Sami Pauni 6 739 +1,364
Ingolf Thom 1 485 +1 485
Johan Rabe 0 -

 

Suljettu ajanjakso

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Huhtamäen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät saa tehdä omaan tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Huhtamäen osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen jokaisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.

Lisäksi Huhtamäki soveltaa erityistä kaupankäyntirajoitusta työntekijöihinsä, jotka saavat säännöllisesti tietoja osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen sisällöstä ennen niiden julkaisemista. Kaupankäyntirajoituksen mukaan työntekijöiden on suositeltavaa pidättäytyä liiketoimista, jotka liittyvät Huhtamäen osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän ajan ennen jokaisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.