Huhtamäki Oyj (Huhtamäki) on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kuukauden alussa johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

 

Hallitus

  Omistus 31.12.2020 Muutos, 12kk
Pekka Ala-Pietilä 3 250 0
Doug Baillie 1 000 0
William R. Barker 0 0
Anja Korhonen 1 000 0
Kerttu Tuomas 3 000 +1 000
Sandra Turner 1 000 0
Ralf K. Wunderlich 16 350 0

 

Konsernin johtoryhmä

  Omistus 31.12.2020 Muutos, 12kk
Arup Basu 0 0
Clay Dunn 13 792 -5 000
Thomas Geust 16 000 -2 000
Charles Héaulmé 15 000 0
Thomasine Kamerling 0 0
Eric Le Lay 10 464 -36 153
Marina Madanat 0 0
Sami Pauni 5 375 0
Teija Sarajärvi 5 720 0
Antti Valtokari 0 0

 

Suljettu ajanjakso

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Huhtamäen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät saa tehdä omaan tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Huhtamäen osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen jokaisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.

Lisäksi Huhtamäki soveltaa erityistä kaupankäyntirajoitusta työntekijöihinsä, jotka saavat säännöllisesti tietoja osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen sisällöstä ennen niiden julkaisemista. Kaupankäyntirajoituksen mukaan työntekijöiden on suositeltavaa pidättäytyä liiketoimista, jotka liittyvät Huhtamäen osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän ajan ennen jokaisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.