Huhtamäki Oyj (Huhtamäki) on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kuukauden alussa johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

 

Hallitus

  Omistus 31.12.2022 Muutos, 12kk
Pekka Ala-Pietilä 3 250 0
Mercedes Alonso 750 +750
Doug Baillie 1 000 0
William R. Barker 1 000 +1 000
Anja Korhonen 2 000 +1 000
Heikki Takala 3 000 -
Kerttu Tuomas 3 000 0
Sandra Turner 1 000 0
Ralf K. Wunderlich 19 850 +3 500

 

Konsernin johtoryhmä

  Omistus 31.12.2022 Muutos, 12kk
Ann O’Hara 0 0
Thomas Geust 16 000 0
Charles Héaulmé 35 000 +5 000
Marco Hilty 0 0
Fredrik Davidsson 0 -
Thomasine Kamerling 0 0
Eric Le Lay 10 464 0
Marina Madanat 0 0
Sami Pauni 5 375 0
Ingolf Thom 0 0

 

Suljettu ajanjakso

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Huhtamäen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät saa tehdä omaan tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Huhtamäen osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen jokaisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.

Lisäksi Huhtamäki soveltaa erityistä kaupankäyntirajoitusta työntekijöihinsä, jotka saavat säännöllisesti tietoja osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen sisällöstä ennen niiden julkaisemista. Kaupankäyntirajoituksen mukaan työntekijöiden on suositeltavaa pidättäytyä liiketoimista, jotka liittyvät Huhtamäen osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän ajan ennen jokaisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.