Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Huhtamäellä

Huhtamäki Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internetosoitteesta www.cgfinland.fi. Vuodesta 2016 lähtien yhtiö on noudattanut 1.1.2016 voimaan tullutta koodia. Huhtamäki Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, konsernin toiminnassa sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernin sisäisten politiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus.

Yhtiö on 13.2.2018 antanut erillisen Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä erillisen Palkka- ja palkkioselvityksen.

Hallinto-ja-ohjausjarjestelma-Huhtamaella.png

Ajankohtaista ja päivitettyä tietoa konsernin palkitsemisesta löydät osiosta Palkitseminen