Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Huhtamäellä

Päivitetty: 29.2.2024

Huhtamäki Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internetosoitteessa www.cgfinland.fi. Huhtamäki Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, konsernin toiminnassa sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernin sisäisten politiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus.

Yhtiö on 1.3.2023 antanut erillisen Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä erillisen palkitsemisraportin. Ajankohtaista ja päivitettyä tietoa konsernin palkitsemisesta löydät osiosta Palkitseminen.

Hallintorakenne2023.png