Johto

Päivitetty: 2.5.2022

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernia ja sen liiketoimintoja konsernin johtoryhmäen tukemana.

Toimitusjohtaja add_circle_outline

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernia ja sen liiketoimintoja. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja on vastuussa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja.

Yhtiön toimitusjohtajana on 26.4.2019 alkaen toiminut B. Sc. (Business Administration) Charles Héaulmé, (s. 1966). Ennen yhtiön palvelukseen siirtymistä Charles Héaulmé toimi Tetra Pak -konsernissa useissa eri tehtävissä, viimeiseksi Euroopan ja Keski-Aasian johtajana. Toimitusjohtaja Charles Héaulmén tarkemmat henkilö- ja omistustiedot on kuvattu jäljempänä konsernin johtoryhmän henkilö- ja omistustietojen yhteydessä.

Yhtiön ja toimitusjohtaja Charles Héaulmén välisen kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen keskeisimpiä ehtoja ja palkitsemista sekä toimitusjohtajan eläketurvaa on kuvattu toimielinten palkitsemiraportissa, joka on julkaistu toimintakertomuksen yhteydessä ja löytyy osiosta Palkitseminen.

Lue lisää

Toimitusjohtaja Charles HéaulméToimitusjohtajan omistamat Huhtamäen osakkeet ja optio-oikeudetLisätietoja toimitusjohtajan palkitsemisesta

 

Konsernin johtoryhmä add_circle_outline

Konsernin johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa konsernin ja sen liiketoimintojen johtamisessa. Se käsittelee ja seuraa konsernin strategian toteutumista ja tuloskehitystä sekä merkittävien projektien ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernin johtoryhmällä ei ole muodollista yhtiöoikeudellista asemaa. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana ja hallituksen vahvistamat konsernin johtohenkilöt. Konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Jokaisella konsernin johtoryhmän jäsenellä on selkeä konsernitoiminto- tai liiketoimintasegmenttikohtaisesti määritelty vastuualueensa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Charles Héaulmé
Thomas Geust
Marco Hilty 
Eric Le Lay
Ann O'Hara
Fredrik Davidsson
Thomasine Kamerling
Marina Madanat
Sami Pauni
Ingolf Thom

(Päivitetty 1.9.2022)

Konsernin johtoryhmän jäsenten omistamat osakkeet 1.9.2022

Charles Héaulmé 35 000
Thomas Geust 16 000
Marco Hilty 0
Eric Le Lay 10 464
Ann O'Hara 0
Fredrik Davidsson 0
Thomasine Kamerling 0
Marina Madanat 0
Sami Pauni 5 375
Ingolf Thom 0
Konsernin johtoryhmä yhteensä 66 839


Osakeomistuksissa on huomioitu konsernin johtoryhmän jäsenten ja heidän mahdollisten määräysvaltayhteisöjensä omistamat yhtiön osakkeet. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät omista osakkeita missään muissa konserniyhtiöissä kuin Huhtamäki Oyj:ssä.

Ajantasaista tietoa johtoryhmän osakeomistuksista löydät täältä.

Tietoa konsernin johtoryhmän jäsenten palkkioista löytyy osiosta Palkitseminen.

Lue lisää

Konsernin johtoryhmän jäsenetKonsernin johtoryhmän omistamat Huhtamäen osakkeet ja optio-oikeudetLisätietoja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta