Johto

Päivitetty: 4.5.2023

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernia ja sen liiketoimintoja konsernin johtoryhmäen tukemana.

Toimitusjohtaja add_circle_outline

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernia ja sen liiketoimintoja. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja on vastuussa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja.

Yhtiön toimitusjohtajana on 26.4.2019 alkaen toiminut B. Sc. (Business Administration) Charles Héaulmé, (s. 1966). Ennen yhtiön palvelukseen siirtymistä Charles Héaulmé toimi Tetra Pak -konsernissa useissa eri tehtävissä, viimeiseksi Euroopan ja Keski-Aasian johtajana. Toimitusjohtaja Charles Héaulmén tarkemmat henkilö- ja omistustiedot on kuvattu jäljempänä konsernin johtoryhmän henkilö- ja omistustietojen yhteydessä.

Yhtiön ja toimitusjohtaja Charles Héaulmén välisen kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen keskeisimpiä ehtoja ja palkitsemista sekä toimitusjohtajan eläketurvaa on kuvattu toimielinten palkitsemiraportissa, joka on julkaistu toimintakertomuksen yhteydessä ja löytyy osiosta Palkitseminen.

Lue lisää

Toimitusjohtaja Charles HéaulméToimitusjohtajan omistamat Huhtamäen osakkeet ja optio-oikeudetLisätietoja toimitusjohtajan palkitsemisesta

 

Konsernin johtoryhmä add_circle_outline

Konsernin johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa konsernin ja sen liiketoimintojen johtamisessa. Se käsittelee ja seuraa konsernin strategian toteutumista ja tuloskehitystä sekä merkittävien projektien ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernin johtoryhmällä ei ole muodollista yhtiöoikeudellista asemaa. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana ja hallituksen vahvistamat konsernin johtohenkilöt. Konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Jokaisella konsernin johtoryhmän jäsenellä on selkeä konsernitoiminto- tai liiketoimintasegmenttikohtaisesti määritelty vastuualueensa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.

Konsernin johtoryhmän jäsenet löytyvät täältä

Ajantasaista tietoa johtoryhmän osakeomistuksista löydät täältä.

Konsernin johtoryhmän jäsenten omistamat osakkeet 31.12.2023

Charles Héaulmé 68 961
Thomas Geust 22 039
Fredrik Davidsson 1 590
Marco Hilty 2 493
Ann O'Hara 5 301
Marina Madanat 5 450
Sami Pauni 6 739
Johan Rabe 0
Ingolf Thom 1 485
Konsernin johtoryhmä yhteensä 114 058


Osakeomistuksissa on huomioitu konsernin johtoryhmän jäsenten ja heidän mahdollisten määräysvaltayhteisöjensä omistamat yhtiön osakkeet. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät omista osakkeita missään muissa konserniyhtiöissä kuin Huhtamäki Oyj:ssä.

Tietoa konsernin johtoryhmän jäsenten palkkioista löytyy osiosta Palkitseminen.

Lue lisää

Konsernin johtoryhmän jäsenetKonsernin johtoryhmän omistamat Huhtamäen osakkeet ja optio-oikeudetLisätietoja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta