Johto

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernia ja sen liiketoimintoja konsernin johtoryhmäen tukemana.

Toimitusjohtaja add_circle_outline

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernia ja sen liiketoimintoja. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja on vastuussa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.4.2008 alkaen toiminut kauppatieteen maisteri, MBA Jukka Moisio (s. 1961). Ennen yhtiön palvelukseen siirtymistään Jukka Moisio toimi vuosina 1991–2008 Ahlstrom Oyj:ssä useissa eri tehtävissä, viimeiseksi Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtajana. Toimitusjohtajan tarkemmat henkilö- ja omistustiedot on kuvattu jäljempänä konsernin johtoryhmän henkilö- ja omistustietojen yhteydessä.

Yhtiön ja toimitusjohtajan välisen kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen keskeisimpiä ehtoja ja palkitsemista sekä toimitusjohtajan lakisääteistä eläkettä ja lisäeläketurvaa on kuvattu palkka- ja palkkioselvityksessä, joka on julkaistu hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä ja löytyy osiosta Palkitseminen.

Lue lisää

Toimitusjohtaja Jukka MoisioToimitusjohtajan omistamat Huhtamäen osakkeet ja optio-oikeudetLisätietoja toimitusjohtajan palkitsemisesta

Konsernin johtoryhmä add_circle_outline

Konsernin johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa konsernin ja sen liiketoimintojen johtamisessa. Se käsittelee ja seuraa konsernin strategian toteutumista ja tuloskehitystä sekä merkittävien projektien ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernin johtoryhmällä ei ole muodollista yhtiöoikeudellista asemaa. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana ja hallituksen vahvistamat konsernin johtohenkilöt. Konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Jokaisella konsernin johtoryhmän jäsenellä on selkeä konsernitoiminto- tai liiketoimintasegmenttikohtaisesti määritelty vastuualueensa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Jukka Moisio
Thomas Geust
Leena Lie
Sami Pauni
Teija Sarajärvi
Clay Dunn
Olli Koponen
Eric Le Lay

Konsernin johtoryhmän jäsenten omistamat osakkeet 31.12.2017

Jukka Moisio 105 000
Thomas Geust 16 510
Sami Pauni 5 294
Teija Sarajärvi 1 840
Petr Domin 7 510
Clay Dunn 44 830
Olli Koponen 34 920
Eric Le Lay 50 571
Konsernin johtoryhmä yhteensä 266 475

Osakeomistuksissa on huomioitu konsernin johtoryhmän jäsenten ja heidän mahdollisten määräysvaltayhteisöjensä omistamat yhtiön osakkeet. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät omista osakkeita missään muissa konserniyhtiöissä kuin Huhtamäki Oyj:ssä.

Ajantasaista tietoa johtoryhmän osakeomistuksista löydät täältä.

Tietoa konsernin johtoryhmän jäsenten palkkioista on palkka- ja palkkioselvityksessä, joka on julkaistu hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä ja löytyy osiosta Palkitseminen.

Lue lisää

Konsernin johtoryhmän jäsenetKonsernin johtoryhmän omistamat Huhtamäen osakkeet ja optio-oikeudetLisätietoja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta