Liiketoimintasegmentit

Päivitetty: 1.12.2020

Olemme järjestäneet liiketoimintamme kolmeen segmenttiin; Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America, Flexible Packaging ja Fiber Packaging. Kattava tuotannon ja myynnin verkosto antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat.

Laaja tuoteportfolimme perustuu kolmeen avainteknologiaan ja pakkaustyyppiin: kartonkipakkaukset, kuitupakkaukset sekä joustopakkaukset. Kehitämme ja valmistamme kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia. Pakkauksemme tarjoavat kuluttajille mukavuutta, ruoan turvallisuutta ja saatavuutta sekä auttavat ruokahävikin pienentämisessä.

Kolme liiketoiminta-aluettamme on jaettu neljään raportoivaan segmenttiin. Tiedotimme maaliskuussa 2020, että yhdistämme Foodservice EAO- ja Fiber Packaging-segmentit 1. kesäkuuta 2020 yhdeksi liiketoimintasegmentiksi, Fiber Foodservice EAO:ksi. Liiketoiminnot raportoidaan kuitenkin erikseen ainakin tilikauden 2020 loppuun saakka.

Lue lisää liiketoiminnastamme täältä. 

Fiber Foodservice EAO add_circle_outline

Foodservice Europe-Asia-Oceania

Tarjoilupakkauksiin lukeutuvia kartonkisia ja muovisia kerta-astioita, kuten kuppeja, toimitetaan tarjoilupalveluyrityksille, pikaruokaravintoloille ja kahviloille. Segmentillä on tuotantoa Euroopassa, Etelä-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Oseaniassa.

Foodservice EAO -segmentin www-sivut

Kilpailuetumme

 • Ainutlaatuinen maantieteellinen verkosto ja johtava asema
 • Laaja tuotevalikoima sekä mahdollisuudet innovoida ja palvella asiakkaita maailmanlaajuisesti
 • Huippulaatua ja palvelua asikkaillemme
 • Kyky vastata kestävän kehityksen asettamiin vaatimuksiin innovaatioilla

Fokuksessa

 • Toimintaverkoston laajentaminen ja optimointi
 • Tuotevalikoiman kasvattaminen
 • Tuotekehityksessä ja vastuullisuudessa johtaminen
 • Automatisaation lisääminen ja tuotantolinjojen optimointi
 • Tuoteportfolion ja maantieteellisen verkoston laajentaminen tai myyntikanavien lisääminen yrityskauppoilla

Taloudelliset tavoitteet ja saavutukset

Milj. eur Pitkän aikavälin päämäärä 2019 2018* 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto   956,7 881,7 807,5 741,0 667,5 620,4
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 5–7 % 4 % 4 % 4 % 5 % 4 % 4 %
Oikaistu liikevoitto   85,7 77,1 70,1 63,2 52,4 57,4
Liikevoittoprosentti 9–11 % 9,0 % 8,7 % 8,7 % 8,5 % 7,9 % 9,3 %
Investoinnit   74,7 57,8 53,4 46,9 39,6 33,6
Operatiivinen rahavirta   66,8 53,9 57,1 38,0 35,4 41,9

Kaikki luvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

* Luvut vuodelle 2018 oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.

Tuotteet, asiakkaat, liikevaihdon jakauma ja kilpailijat

 

Fiber Packaging

Kierrätyskuidusta ja muista luonnonkuiduista valmistetaan pakkauksia tuoretuotteille, kuten kananmunille, hedelmille, ruualle ja juomille. Segmentillä on tuotantoa Euroopassa, Oseaniassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Fiber Packaging -segmentin www-sivut

Kilpailuetumme

 • Koko arvoketjun hallinta raaka-aineista uusien lopputuotteiden kehittämiseen
 • Keskitetty tutkimus- ja kehitystoiminta
 • Vankka kestävän kehityksen osaaminen
 • Paikallinen palvelu, jota tukee maailmanlaajuinen osaaminen
 • Vahvat tiimit ja jatkuva tiedonjakaminen

Fokuksessa

 • Jatkuva uuteen kapasiteettiin investoiminen
 • Tuotevalikoiman laajentaminen
 • Uusien sopivien yritysostokohteiden tunnistaminen
 • Innovaatiot ja kestävän kehityksen tuotteet
 • Jatkuva parantaminen: operatiivinen tehokkuus, kustannusten hallinta
 • Osaamisen jakaminen ja yhteistyö

Taloudelliset tavoitteet ja saavutukset

Milj. eur Pitkän aikavälin tavoitteet 2019 2018* 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto   293,4 283,0 285,1 267,8 260,3 247,0
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 5–7 % 6 % 4 % 5 % 5 % 5 % 9 %
Oikaistu liikevoitto   29,0 31,2 28,2 34,6 33,5 35,0
Liikevoittoprosentti 13–15 % 9,9 % 11,0 % 9,9 % 12,9 % 12,9 % 14,2 %
Investoinnit   29,5 23,4 22,0 27,6 34,1 27,3
Operatiivinen rahavirta   22,4 25,1 20,7 16,7 9,9 17,5

Kaikki luvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

* Luvut vuodelle 2018 oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.

Tuotteet, asiakkaat, liikevaihdon jakauma ja kilpailijat

North America add_circle_outline

Segmentti tarjoaa paikallisille markkinoille Chinet®-kerta-astioita, tarjoilupakkauksia sekä jäätelö- ja muita kuluttajatuotepakkauksia. Segmentillä on tuotantoa Yhdysvalloissa ja Meksikossa.

North America -segmentin www-sivut

Kilpailuetumme

 • Kuitupakkausosaaminen ja skaalaedut
 • Oma Chinet® tuotemerkki
 • Modernit tuotantolinjat
 • Standardeihin soveltuvat jäätelöpakkaukset
 • Valmius toteuttaa asiakkaiden promootiokampanjoita

Fokuksessa

 • Turvallisuus
 • Johtava asema kuitupakkauksissa - Chinet® tuotemerkki
 • Kartonkituotteiden kehitys Batavian ja Goodyearissa, Arizonassa
 • Asiakkaita ja parhaita työntekijöitä sitouttavan yrityskulttuurin rakentaminen
 • Positiivinen markkinadisruptio

Taloudelliset tavoitteet ja saavutukset

Milj. eur Pitkän aikavälin päämäärä 2019 2018* 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto   1 152,7 1002,7 1 000,4 1 005,1 947,7 769,3
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2–5 % 9 % 5 % 2 % 6 % 4 % 6 %
Oikaistu liikevoitto   111,4 73,0 104,1 107,6 88,2 38,4
Liikevoittoprosentti 9–10 % 9,7 % 7,3 % 10,4 % 10,7 % 9,3 % 5,0 %
Investoinnit   54,6 62,9 97,9 97,9 40,9 36,7
Operatiivinen rahavirta   125,0 19,8 31,7 40,4 61,1 18,7

Kaikki luvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

* Luvut vuodelle 2018 oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.

Tuotteet, asiakkaat, liikevaihdon jakauma ja kilpailijat

Flexible Packaging add_circle_outline

Joustopakkaussegmenttimme valmistaa kevyitä ja pitkälle kehitettyjä pakkausmateriaaleja, pusseja ja tarroja. Joustopakkauksia käytetään kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden, kuten elintarvikkeiden, eläinruokien sekä hygienia- ja terveydenhoitotuotteiden, pakkaamiseen. Segmentti palvelee markkinoita maailmanlaajuisesti, ja sillä on tuotantoa Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Flexible Packaging -segmentin www-sivut

Kilpailuetumme

 • Ainutlaatuinen verkosto kehittyvillä markkinoilla
 • Hyvä maine suurten vakavaraisten (blue chip) yritysten parissa
 • Globaali tuotekehitystoiminto nopeuttaa innovaatioita ja niiden saattamista markkinoille
 • Laaja tuotevalikoima
 • Vahvat tiimit ja tarpeen mukaiset resurssit Intiassa

Fokuksessa

 • Tehtyjen kasvuinvestointien täysimääräinen hyödyntäminen 
 • Vireillä olevien hankkeiden toteuttaminen globaalisti toimivien avainasiakkaiden kanssa
 • Markkinoiden parhaiden innovaatioiden tarjoaminen
 • Lisäkapasiteetti orgaanista kasvua varten ja potentiaalisten yritysostokohteiden tunnistaminen

Taloudelliset tavoitteet ja saavutukset

Milj. eur Pitkän aikavälin päämäärä 2019 2018* 2016 2015 2014
Liikevaihto   1 016,4 952,3 868,6 868,9 618,0
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 6–8 % 3 % 7 % -1 % 3 % 7 %
Oikaistu liikevoitto   82,6 67,8 73,8 68,8 45,5
Liikevoittoprosentti 9–11 % 8,1 % 7,1 % 8,5 % 7,9 % 7,4 %
Investoinnit   44,4 49,7 25,7 31,6 24,7
Operatiivinen rahavirta   88,8 42,2 87,9 63,5 27,8

Kaikki luvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

* Luvut vuodelle 2018 oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.

Tuotteet, asiakkaat, liikevaihdon jakauma ja kilpailijat