Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Päivitetty: 2.10.2020

Huhtamäki Oyj:n 29.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle Yhtiön hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.

Yhtiön neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Näiden lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimittämisoikeuttaan, seuraavaksi suurin osakkeenomistaja, jolla muutoin ei olisi nimittämisoikeutta, saa oikeuden nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan. Osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään vuosittain Euroclear Finland Oy:n 31. elokuuta ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin päätä.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään kutakin varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 20. päivänä. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

  • Antti Arjava, yliasiamies, Suomen Kulttuurirahasto (puheenjohtaja)
  • Annika Ekman, osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Johan Ståhl, salkunhoitaja, Lannebo Fonder
  • Pekka Ala-Pietilä, Huhtamäen hallituksen puheenjohtaja (asiantuntijajäsen)