Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Päivitetty: 30.9.2021

Huhtamäki Oyj:n 29.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.

Yhtiön neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka määritetään vuosittain 31. elokuuta päivätyn osakasluettelon perusteella, on kullakin oikeus nimittää nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Näiden lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin päätä. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään kutakin varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 20. päivänä. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa

  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset:
    • hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkitsemisesta ja kulujen korvaamisesta
    • hallituksen jäsenten lukumäärästä
    • hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
  • etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita sekä
  • osallistua hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden kehittämiseen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 

Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa 31.8.2021 päivätyn osakasluettelon perusteella ovat nimittäneet nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet:

Puheenjohtaja Antti Arjava

s. 1961

Päätoimi: yliasiamies, Suomen Kulttuurirahasto

Koulutus: Filosofian tohtori

Annika Ekman

s. 1977

Päätoimi: osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Koulutus: KTM

Risto Murto

s. 1963

Päätoimi: toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Koulutus: Kauppatieteiden tohtori

Johan Ståhl

s. 1963

Päätoimi: salkunhoitaja, Lannebo Fonder

Koulutus: B. Sc. (Economics), Stockholm University

Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä:

Pekka Ala-Pietilä (asiantuntijajäsen)

Huhtamäki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Pekka Ala-Pietilän ansioluettelo löytyy täältä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoukset 2020

Huhtamäki Oyj:n 29.4.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen ja vuoden 2020 lopun välillä osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Nimitystoimikunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.