Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Päivitetty: 25.4.2024

Huhtamäki Oyj:n 29.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.

Yhtiön neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka määritetään vuosittain 31. toukokuuta päivätyn osakasluettelon perusteella, on kullakin oikeus nimittää nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Näiden lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin päätä. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa

  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset:
    • hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkitsemisesta ja kulujen korvaamisesta
    • hallituksen jäsenten lukumäärästä
    • hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
  • etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita sekä
  • osallistua hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden kehittämiseen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 

Nimitystoimikuntaan on nimetty 31.5.2023 päivätyn osakasluettelon perusteella seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Susanna Pettersson, Suomen Kulttuurirahaston nimeämänä

s. 1966

Päätoimi: toimitusjohtaja, Suomen Kulttuurirahasto

Koulutus: Filosofian tohtori

Markus Aho, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä

s. 1980

Päätoimi: Johtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Koulutus: Diplomi-insinööri

Mikko Mursula, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä

s. 1966

Päätoimi: varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Jukka Ala-Mello, Holding Manutas Oy:n ja Security Trading Oy:n nimeämänä

s. 1963

Päätoimi: toimitusjohtaja, Holding Manutas Oy ja Security Trading Oy

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä:

Pekka Vauramo (asiantuntijajäsen)

Huhtamäki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Pekka Vauramon ansioluettelo löytyy täältä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoukset 2023

Vuonna 2023, osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui yhteensä 7 kertaa. Kaikkien jäsenten osallistumisprosentti oli 100.