Usein kysytyt kysymykset

Päivitetty: 4.3.2024

Tästä osiosta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä Huhtamäestä sekä vastaukset niihin.

Huhtamäki ja liiketoimintaympäristö add_circle_outline

1. Mikä on Huhtamäen strategia ja strategian painopistealueet?

Luomme jokapäiväisen elämän ympäristöystävällistä tulevaisuutta mahdollistaen terveellisen, helpon ja vastuullisen elämäntavan miljardeille ihmisille kaikkialla maailmassa. Tavoitteemme on olla vastuullisten elintarvikepakkausten ykkösvalinta.

Strategiset painopistealueemme kasvu, kilpailukyky, osaaminen ja kestävä kehitys.

Lue täältä Huhtamäen strategiasta

2. Mitkä trendit vaikuttavat tulevaisuuden ruokapakkauksiin?

Huhtamäki on tunnistanut neljä muutostrendiä, jotka vaikuttavat tulevaisuuden ruokapakkauksiin. Nämä ovat:

 • Keskiluokan kasvu: Seuraava miljardi uutta kuluttajaa tulee kasvavilta markkinoilta.
 • Tulevaisuuden kuluttaja: Tulevaisuuden kuluttajat vaativat pakkauksilta innovatiivisuutta, yksilöllisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä.
 • Digitalisaatio vaikuttaa sekä pakkauksiin että liiketoiminnan prosesseihin.
 • Kestävä kehitys ajaa innovaatiota ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

3. Mitkä ovat Huhtamäen taloudelliset päämäärät?

Huhtamäen pitkän aikavälin taloudelliset päämäärät ovat:

 • Vertailukelpoinen kasvu: 5-6 %
 • Oikaistu liikevoittoprosentti: 10-12 %
 • Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI): 13-15%
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: 2–3
 • Osinkosuhde: 40–50 %

Lue täältä Huhtamäen taloudellisista päämääristä

4. Mitkä ovat Huhtamäen avainteknologiat ja millä tavalla liiketoiminta on jaettu liiketoimintasegmentteihin?

Huhtamäen avainteknologiat ovat tarjoilupakkaukset, kuitupakkaukset ja joustopakkaukset. Kolmea eri teknologiaa hyödyntäen kehitämme ja valmistamme pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin.

Liiketoiminta-alueemme ovat jaettu neljään raportointisegmenttiin: Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America, Flexible Packaging ja Fiber Packaging. 

Lue täältä Huhtamäen liiketoimintasegmenteistä

5. Koska Huhtamäki perustettiin ja mistä yhtiön nimi juontaa juurensa?

Heikki Huhtamäki perusti Huhtamäen Kokkolassa vuonna 1920. Aluksi O/Y Huhtamäen Tehtaat – A/B Huhtamäkis Fabriker valmisti 46 erilaista makeista pääasiassa käsityönä ja teki niille puisia pakkauksia.

Lue täältä Huhtamäen historiasta

6. Kuinka monta ihmistä Huhtamäki työllistää?

Vuonna 2023 lopussa konsernin palveluksessa oli 17 910 työntekijää, joista 71 % työskenteli tuotannon parissa. Eniten henkilöstöä oli Yhdysvalloissa, Intiassa ja Saksassa. 

7. Mitkä ovat Huhtamäen tärkeimmät raaka-aineet?

Huhtamäen pääasialliset raaka-aineet ovat kartonki, muovit ja kierrätyspaperi. Kaikista käyttämistämme raaka-aineista noin 66 % ovat uusiutuvia. Yli 98 % kaikesta kuidusta on kierrätetyistä tai sertifioiduista, kestävistä lähteistä.

Huhtamäen osakkeet add_circle_outline

1. Missä Huhtamäen osakkeet ovat noteerattu?

Huhtamäen osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla (esim. BATS Chi-X:ssä ja Turquoise).

2. Kuinka monta osakesarjaa Huhtamäellä on?

Huhtamäellä on yksi osakesarja.

3. Mikä on liikkeessä olevien osakkeiden määrä?

Osakkeiden kokonaismäärä on 107 760 385 ja vuoden 2023 lopussa liikkeessä olevien osakkeiden määrä oli 104 538 181.

4. Kuinka monta osakkeenomistajaa Huhtamäellä on?

Vuoden 2023 lopussa Huhtamäellä oli 53 834  rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. Tämä luku päivittyy kuukausittain ja viimeisin tieto löytyy täältä.

5. Ketkä ovat Huhtamäen suurimmat osakkeenomistajat?

Vuoden 2023 lopussa Huhtamäen suurin osakkeenomistaja oli Suomen Kulttuurirahasto 10,5 % osakeomistuksella. Omistajatiedot päivittyvät kuukausittain ja löytyy täältä.

6. Kuinka suuri osuus osakeomistuksesta on Suomen ulkopuolella?

Suomalaisten osakkeenomistajien osuus oli vuoden 2023 lopussa noin 58,5 % ulkomaalaisten omistajien osuus oli noin 41,5 %. Kotimaisten ja ulkomaalaisten omistajien osuus vaihtelee kuukausittain ja viimeisin tieto löytyy täältä.

7. Mikä on osakkeen tämänhetkinen hinta?

Helpoin tapa löytää osakkeen tämänhetkinen hinta (viivästetty 15 minuutilla) on käyttää osaketyökaluja Huhtamäen sijoittajasivuilla. Osaketyökalut löytyvät täältä.

8. Omistaako Huhtamäen johto yhtiön osakkeita?

Kyllä. Huhtamäen hallituksen jäsenten sekä johtoryhmän jäsenten osakeomistukset löytyvät täältä.

9. Mikä on Huhtamäen osinkopolitiikka?

Yksi Huhtamäen pitkän aikavälin päämääristä on jakaa osinkoa 40-50 % nettotuloksesta. Osinkohistoria löytyy täältä.

Taloudellista tietoa add_circle_outline

1. Mikä on Huhtamäen tilikausi?

Huhtamäen tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

2. Milloin Huhtamäki julkistaa osavuosituloksensa?

Vuosineljännesten sekä kokovuositulosten julkistuspäivämäärät vaihtelevat vuodesta toiseen. Tulevat julkistuspäivät löytyvät sijoittajakalenterista.

3. Minkälainen on Huhtamäen tämänhetkinen rahoitusasema ja mitä velkainstrumentteja yhtiö käyttää?

Huhtamäen rahoitusasema on yleisesti ottaen hyvä ja nettovelan suhde käyttökatteeseen (ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) oli vuoden 2023 lopussa 2,2. Huhtamäki käyttää myös erilaisia velkainstrumentteja. Lisätietoa Huhtamäen rahoitusasemasta sekä eri velkainstrumenteista löytyy täältä.

4. Millä tavoin Huhtamäki hallitsee rahoitusriskejään?

Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa konsernille riittävä rahoitus kustannustehokkaasti ja vähentää rahoitusmarkkinoiden haitallisten liikkeiden vaikutusta. Rahoitusriskien hallintaa ohjaa ja valvoo rahoituksen ohjesäännön mukaisesti rahoituskomitea puheenjohtajanaan emoyhtiön talousjohtaja.

Lue täältä rahoitusriskien hallinnasta

5. Mistä voin löytää Huhtamäen taloudellisia avaintietoja? Onko mahdollista saada lukuja Excel-muodossa?

Taloudelliset avaintiedot ja -luvut löytyvä Huhtamäen sijoittajasivuilta. Luvut löytyvät niin vuositasolla kuin vuosineljänneksittäin ja ne voi myös tallentaa eri muodoissa, esimerkiksi Excel-, PDF ja jpeg-muodoissa.

6. Ketkä analyytikot seuraavat Huhtamäkeä?

Päivitetty lista Huhtamäen osaketta seuraavista analyytikoista löytyy täältä. Luetteloidut analyytikot seuraavat Huhtamäkeä omasta aloitteestaan ja Huhtamäki ei vastaa heidän näkemyksistään.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä add_circle_outline

1. Ketkä ovat Huhtamäen hallituksen jäsenet?

Vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat yhdeksän henkilöä:

 • Pekka Ala-Pietilä, Chair
 • Kerttu Tuomas, Vice-Chair
 • Mercedes Alonso
 • Doug Baillie
 • William R. Barker
 • Anja Korhonen
 • Pekka Vauramo
 • Pauline Lindwall
 • Sandra Turner
 • Ralf K. Wunderlich.

Lue täältä Huhtamäen hallituksesta.

2. Kuka on Huhtamäen toimitusjohtaja ja mistä voin löytää lisää tietoa yhtiön johtoryhmästä?

Yhtiön toimitusjohtajana on 26.4.2019 alkaen toiminut B. Sc. (Business Administration) Charles Héaulmé, (s. 1966). Lisää tietoa konsernin johtoryhmästä löytyy täältä.

3. Mikä on Huhtamäen hallinto- ja ohjausjärjestelmä?

Huhtamäki Oyj noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, konsernin toiminnassa sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernin sisäisten politiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus.

Lue täältä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

4. Onko Huhtamäen johdolla palkitsemisjärjestelyjä?

Lue täältä johdon palkitsemisesta.

5. Kuka on Huhtamäen tilintarkastaja?

Huhtamäki Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik Holmbomin. Lisätietoa löytyy täältä.

6. Mistä voin löytää Huhtamäen yhtiöjärjestyksen?

Yhtiöjärjestys löytyy täältä.