Huhtamäki lyhyesti

Päivitetty: 8.2.2024

Satavuotisen historiansa ja vahvan pohjoismaisen perintönsä myötä Huhtamäki on maailmanlaajuisesti keskeinen toimija noutoruoan ja elintarvikkeiden pakkausratkaisuissa. Liiketoimintamallimme on muuntaa raaka-aineita turvallisiksi, käteviksi ja tarkoituksenmukaisiksi kuluttajille suunnatuiksi elintarvikepakkauksiksi, mikä edistää ruoan saatavuutta ja samalla vähentää ruokahävikkiä. Huhtamäen noin 18 000 työntekijä tuottaa älykkäitä seuraavan sukupolven pakkauksia 37 maassa ja 107 toimipaikoissa ympäri maailmaa.

Tuotteemme tarjoavat kuluttajille tärkeitä ominaisuuksia: elintarvikkeiden saatavuutta, elintarviketurvallisuutta, hygieniaa, mukavuutta ja ruokahävikin vähentämistä. Käytämme kolmea keskeistä teknologiaa ja pakkaustyyppiä: kartongin konvertointia ruokapakkauksia varten, muotoonpuristettuja kuitupakkauksia sekä joustopakkauksia. Kolmea eri teknologiaa, jotka muodostavat kolme liiketoimintasegmenttiä hyödyntäen valmistamme pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia.

Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liikevaihto_ja_Oikaistu_liikevoitto.svg

Miksi sijoittaa Huhtamäkeen?

Huhtamäki on välttämättömien pakkausten markkina- ja teknologiainnovaatiojohtaja, joka luo arvoa seuraavilla tavoilla:

 • Vastuullinen ydinliiketoimintamme tarjoaa houkuttelevan tuotetarjooman, mikä mahdollistaa vahvan markkinakasvun

 • Teknologiainnovaatiot, jotka hyödyntävät lisäarvoa tuottavia kestäviä innovaatiomahdollisuuksia alan siirtyessä kiertotalouteen

 • Toiminnan tehostaminen kilpailukyvyn turvaamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

 • Strategisia toimintamahdollisuuksia onnistua sekä tänään että tulevaisuudessa

 

Pitkän aikavälin päämääränämme on 5-6 prosentin orgaaninen kasvu vuosittain

 • Yhteensä noin 70 prosenttia liikevaihdostamme tulee nopeasti kasvavilta kehittyviltä markkinoilta ja Pohjois-Amerikasta
 • Merkittävillä asiakkaillamme on korkeat kasvutavoitteet: Suuret, kansainväliset asiakkaat tuottavat noin 30 prosenttia liikevaihdostamme
 • Voimme kasvaa asiakkaidemme kanssa ja laajentua maantieteellisesti
 • Olemme panostaneet innovaatioihin ja investoimme tuotevalikoimamme laajentamiseen

Toimintamme ja taloudellinen suorituskykymme sekä kasvunäkymämme ovat vakaita

 • Liikevaihtomme on kasvanut 2014-2023 välillä 2 236 milj. eurosta 4 169 milj. euroon
 • Oikaistu liikevoitto on kasvanut 2014-2023 välilllä 175 milj. eurosta 393 milj. euroon - liikevoittoprosentti on samalla aikajaksolla noussut 7,8 prosentista 9,4 prosenttiin
 • Taloudellinen asemamme on vahva: nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde pyritään pitämään tasolla 2-3 (2,2 joulukuun 2023 lopussa)
 • Osinkopolitiikkamme mukaan jaamme 40–50 prosenttia tuloksestamme osinkoina, osinko kasvanut 15 vuotta yhtäjaksoisesti (hallituksen esityksen perusteella vuodelle 2023)