Muuta tietoa

Päivitetty: 27.2.2024

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiö ja sen hallitus seuraa ja arvioi yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liike toimia. Yhtiö on määritellyt periaatteet ja prosessit yhtiön lähipiirin ja tämän kanssa tehtävien liiketoimien tunnistamiseksi sekä liiketoimien luonteen ja ehtojen arvioimiseksi ja raportoimiseksi. Lähipiiritoimiensa tunnistamiseksi yhtiö pitää kirjaa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön lähipiiritoimia yhtiön noudattaman raportointikäytännön mukaisesti. Yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehdyt liiketoimet kuuluvat tyypillisesti yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan ja ne toteutetaan tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Lähipiiritoimet, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, edellyttävät hallituksen päätöstä. Hallituksen jäsenet eivät saa osallistua päätöksen tekoon itseään tai lähipiiriään koskevassa lähipiiritoimessa soveltuvan lainsäädännön ja muiden säännösten mukaisesti.

Yhtiö ei tehnyt lähipiirinsä kanssa yhtiön kannalta olennaisia ja yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai muutoin kuin tavan omaisin markkinaehdoin toteutettuja liiketoimia vuonna 2023.

Osakassopimukset

Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia.