Arvonluonti

Päivitetty: 4.3.2021

Huhtamäen tavoitteena on olla vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinta. Neljään tukipilariin nojaavalla strategiallamme pyrimme kannattavaan ja vastuulliseen kasvuun. Pörssiyhtiönä Huhtamäki on sitoutunut ansaitsemaan voittoa osakkeenomistajilleen. Huhtamäellä on useita pitkän aikavälin taloudellisia päämääriä. Näistä tärkeimmät ovat kasvutavoitte 5+ % vertailukelpoinen kasvu ja kannattavuustavoite 10+ % liikevoittoprosenttia. Lisäksi tavoitteenamme on pitää nettovelka/oikaistu käyttökate välillä 2–3 ja maksaa 40–50 % voitostamme osinkoina osakkeenomistajillemme.

Huhtamäen taloudellinen vastuu vuonna 2020

Vuonna 2020 konserni tuottama taloudellinen arvo oli 1 220 milj. euroa (1 209 milj. euroa). Tästä 895 milj. euroa (861 milj. euroa) jakaantui sidosryhmille ja 325 milj. euroa (348 milj. euroa) jäi konsernille operaatioiden kehittämisen ja jatkuvan kasvun edistämiseen. Konserni saavutti -2 % orgaanisen kasvun ja 2 % yritysostojen tuoman kasvun. Oikaistu liikevoittoprosentti ilman -36,8 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 9,1 %. Osakkeenomistajille maksettavaksi suunniteltavat osingot vastaavat 47 osinkoprosenttia vuoden 2019 liikevoitosta.

Huhtamäki veronmaksajana

Huhtamäki on sitoutunut maksamaan kaikki veronsa ja noudattamaan muita velvoitteita toimintamaidensa paikallisen lainsäädännön ja muiden asetusten mukaisesti. Tämän sitoumuksen lisäksi Huhtamäen arvot, yhtiön eettisten toimintaohjeiden ja Huhtamäen toimittajien ja alihankkijoiden eettisten toimintaohjeiden vaatimukset ylittävät kansalliset toimivaltarajat ja täydentävät liiketoimintamme viitekehyksiä. Huhtamäen verostrategia on luettavissa www-sivuillamme.

Verotuksen ennustettavuus ja optimointi on yksi toimintaperiaatteistamme. Varmistamme, että maksamme verot asiaankuuluvalla tavalla kaikissa toimintamaissamme. Lisäksi pyrimme takaamaan, ettemme maksa ylimääräisiä veroja ja että hyödynnämme kaikki mahdolliset paikallisen verolainsäädännön mukaiset verovähennykset.

Vuonna 2020 konsernin verokulut nousivat ja olivat 53 milj. euroa (58 milj. euroa) ja maksetut verot olivat 45 milj. euroa (39 milj. euroa). Veroprosentti oli 23 % (23%). Konsernin sisäisissä liiketapahtumissa noudatamme OECD:n siirtohinnoittelua koskevia ohjeistuksia. Segmenttien välinen liikevaihto oli 25 milj. euroa (20 milj. euroa), joka on alle 1 % konsernin liikevaihdosta.

Liiketoimintaa koskevat päätöksemme tehdään strategiaamme, taloudellisia tavoitteitamme ja kaupallista ympäristöä silmällä pitäen sekä palvellaksemme paremmin asiakkaitamme. Vaikka verotus on liiketoimintapäätöksiin vaikuttava tekijä, se ei ole painoarvoltaan merkittävin.

Syntynyt ja jaettu suora taloudellinen arvo 

milj. euroa 2020 2019
Asiakkaat Liikevaihto 3,302 3 399
Toimittajat Ostot* 2,082 2 190
Syntynyt taloudellinen arvo* 1,220 1 209
Henkilöstö Henkilöstökulut 721 686
Osakkeenomistajat Osingot 93 88
Velkasijoittajat Rahoituskulut* 28 29
Julkinen sektori Verot* 53 58
Jaettu taloudellinen arvo* 895 861
Konsernissa pysynyt taloudellinen arvo* 325 348