Arvonluonti

Päivitetty: 27.5.2020

Pörssiyhtiönä Huhtamäki on sitoutunut ansaitsemaan voittoa osakkeenomistajilleen. Huhtamäellä on useita pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Näistä tärkeimmät ovat kasvutavoitte 5+ % vertailukelpoinen kasvu ja kannattavuustavoite 10+ % liikevoittoprosenttia. Lisäksi tavoitteenamme on pitää nettovelka/oikaistu käyttökate välillä 2–3 ja maksaa 40–50 % voitostamme osinkoina osakkeenomistajillemme.

Huhtamäen taloudellinen vastuu vuonna 2019

Vuonna 2019 konserni tuottama taloudellinen arvo oli 1 209 milj. euroa (1 062 milj. euroa). Tästä 861 milj. euroa (788 milj. euroa) jakaantui sidosryhmille ja 348 milj. euroa (274 milj. euroa) jäi konsernille operaatioiden kehittämisen ja jatkuvan kasvun edistämiseen. Konserni saavutti 6 % orgaanisen kasvun ja 2 % yritysostojen tuoman kasvun. Oikaistu liikevoittoprosentti ilman -7,6 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 8,6 %. Osakkeenomistajille maksettavaksi suunniteltavat osingot vastaavat 50 osinkoprosenttia vuoden 2018 liikevoitosta.

Huhtamäki veronmaksajana

Huhtamäki on sitoutunut maksamaan kaikki veronsa ja noudattamaan muita velvoitteita toimintamaidensa paikallisen lainsäädännön ja muiden asetusten mukaisesti. Tämän sitoumuksen lisäksi Huhtamäen arvot, yhtiön eettisten toimintaohjeiden ja Huhtamäen toimittajien ja alihankkijoiden eettisten toimintaohjeiden vaatimukset ylittävät kansalliset toimivaltarajat ja täydentävät liiketoimintamme viitekehyksiä. Huhtamäen verostrategia on luettavissa www-sivuillamme.

Verotuksen ennustettavuus ja optimointi on yksi toimintaperiaatteistamme. Varmistamme, että maksamme verot asiaankuuluvalla tavalla kaikissa toimintamaissamme. Lisäksi pyrimme takaamaan, ettemme maksa ylimääräisiä veroja ja että hyödynnämme kaikki mahdolliset paikallisen verolainsäädännön mukaiset verovähennykset.

Vuonna 2019 konsernin verokulut nousivat ja olivat 58 milj. euroa (37 milj. euroa) ja maksetut verot olivat 39 milj. euroa (38 milj. euroa). Veroprosentti oli 23 % (19 %). Konsernin sisäisissä liiketapahtumissa noudatamme OECD:n siirtohinnoittelua koskevia ohjeistuksia. Segmenttien välinen liikevaihto oli 20 milj. euroa (16 milj. euroa), joka on alle 1 % konsernin liikevaihdosta.

Liiketoimintaa koskevat päätöksemme tehdään strategiaamme, taloudellisia tavoitteitamme ja kaupallista ympäristöä silmällä pitäen sekä palvellaksemme paremmin asiakkaitamme. Vaikka verotus on liiketoimintapäätöksiin vaikuttava tekijä, se ei ole painoarvoltaan merkittävin.

Syntynyt ja jaettu suora taloudellinen arvo 

milj. euroa 2019 2018
Asiakkaat Liikevaihto 3 399 3 104
Toimittajat Ostot* 2 190 2 042
Syntynyt taloudellinen arvo* 1 209 1 062
Henkilöstö Henkilöstökulut 686 637
Osakkeenomistajat Osingot 88 83
Velkasijoittajat Rahoituskulut* 29 31
Julkinen sektori Verot* 58 37
Jaettu taloudellinen arvo* 861 788
Konsernissa pysynyt taloudellinen arvo* 348 274

*Vuoden 2018 luvut on oikaistu IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton yhteydessä.

Liiketoimintamalli