Arvonluonti

Päivitetty: 1.3.2024

Huhtamäen tavoitteena on olla kestävien pakkausratkaisujen ensimmäinen valinta. Neljään pilariin keskittyvällä strategiallamme pyrimme kestävään kannattavaan kasvuun. Pörssiyhtiönä Huhtamäki on sitoutunut tuottamaan voittoa osakkeenomistajilleen. Huhtamäellä on useita taloudellisia pitkän aikavälin päämääriä. Näistä tärkeimmät ovat tavoitteemme 5-6 %:n vuosittaisesta vertailukelpoisesta kasvusta, 10-12 %:n oikaistu liikevoittomarginaali ja 13-15 %:n oikaistu sijoitetun pääoman tuotto. Lisäksi tavoitteenamme on pitää nettovelka/oikaistu käyttökate tasolle 2–3 ja maksaa 40–50 % tuloksestamme osinkona. 

Huhtamäen taloudellinen vastuu vuonna 2023

Vuonna 2023 konsernin tuottama taloudellinen arvo oli 1 539 milj. euroa (1 511 milj. euroa), josta sidosryhmille jaettiin 1 107 milj. euroa (1 038 milj. euroa) ja 432 milj. euroa (473 milj. euroa) jäi konsernille toiminnan kehittämiseen. Konserni kasvoi orgaanisesti -2 %, eikä yritystostojen myötä lainkaan. Oikaistu liikevoittomarginaali ilman -11,7 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (IAC) oli 9,4 %. Osakkeenomistajille maksetut osingot vastaavat 40 %:n maksusuhdetta (vuoden 2022 tuloksesta).

Huhtamäki veronmaksajana

Huhtamäki haluaa vaikuttaa myönteisesti maailmaan ja on sitoutunut maksamaan kaikki verot ja noudattamaan muita niihin liittyviä velvoitteita paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Lisäksi Huhtamäen arvot, toimintaohjeemme ja Huhtamäen tavarantoimittajien eettiset toimintaperiaatteet ylittävät kansalliset rajat ja täydentävät liiketoimintamme puitteita. Huhtamäen julkinen verostrategia löytyy verkkosivuiltamme.

Yksi toimintaperiaatteistamme on varmistaa verotuksen ennustettavuus ja optimointi. Sen lisäksi, että varmistamme, että verot maksetaan oikein kaikilla paikkakunnilla, pyrimme myös varmistamaan, että emme maksa liikaa veroja ja hyödynnämme paikallisten verosäännösten mahdollistamia verovähennyksiä. Konsernin verokulut vuonna 2023 nousivat 87 miljoonaan euroon (67 miljoonaa euroa) ja maksetut verot olivat 84 miljoonaa euroa (71 miljoonaa euroa). Vastaava veroaste oli 28 % (19 %).

Yritysten välisissä liiketoimissa noudatamme OECD:n ohjeistusta siirtohinnoittelusta. Segmenttien välinen liikevaihto oli 10 milj. euroa (21 milj. euroa), mikä vastaa 0,2 % konsernin liikevaihdosta. Liiketoimintapäätöksemme tehdään strategiamme, taloudelliset tavoitteemme, vastuullisuus ja kaupallinen ympäristö mielessä pitäen samalla, kun pyrimme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Vaikka verotus on yksi huomioon otettava tekijä, se ei ole hallitseva tekijä.

Syntynyt ja jaettu suora taloudellinen arvo 

milj. euroa 2023 2022 2021
Asiakkaat Liikevaihto 4 169 4 479 3 575
Toimittajat Ostot 2 630  2 968 2 305
Syntynyt taloudellinen arvo 1 539  1 511 1 270
Henkilöstö Henkilöstökulut 846 820 719
Osakkeenomistajat Osingot 105 98 96
Velkasijoittajat Rahoituskulut 69 53 33
Julkinen sektori Verot 87 67 60
Jaettu taloudellinen arvo 1 107 1 038 899
Konsernissa pysynyt taloudellinen arvo 432 473 371