Arvonluonti

Päivitetty: 13.3.2022

Huhtamäen tavoitteena on olla kestävien pakkausratkaisujen ensimmäinen valinta. Neljään pilariin keskittyvällä strategiallamme pyrimme kestävään kannattavaan kasvuun. Pörssiyhtiönä Huhtamäki on sitoutunut tuottamaan voittoa osakkeenomistajilleen. Huhtamäellä on useita taloudellisia pitkän aikavälin tavoitteita. Näistä tärkeimmät ovat kasvutavoitteemme 5-6 % vertailukelpoisesta kasvusta ja kannattavuustavoitteemme 10-12 % oikaistu liikevoittomarginaali. Lisäksi tavoitteenamme on saada nettovelka/oikaistu käyttökate tasolle 2–3 ja maksaa 40–50 % tuloksestamme osinkona osakkeenomistajillemme sekä oikaistu sijoitetun pääoman tuotto tasolle 13-15 %. 

Huhtamäen taloudellinen vastuu vuonna 2022

Vuonna 2022 konsernin tuottama taloudellinen arvo oli 1 511 milj. euroa (1 270 milj. euroa), josta sidosryhmille jaettiin 1 038 milj. euroa (899 milj. euroa) ja 473 milj. euroa (371 milj. euroa) jäi konsernille toiminnan kehittämiseen. Konserni kasvoi orgaanisesti 15 % ja yritysostojen myötä 5 %. Oikaistu liikevoittomarginaali ilman 10,2 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (IAC) oli 8,8 %. Osakkeenomistajille maksetut osingot vastaavat 45 %:n maksusuhdetta (vuoden 2021 tuloksesta).

Huhtamäki veronmaksajana

Huhtamäki haluaa vaikuttaa myönteisesti maailmaan ja on sitoutunut maksamaan kaikki verot ja noudattamaan muita niihin liittyviä velvoitteita paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Lisäksi Huhtamäen arvot, toimintaohjeemme ja Huhtamäen tavarantoimittajien eettiset toimintaperiaatteet ylittävät kansalliset rajat ja täydentävät liiketoimintamme puitteita. Huhtamäen julkinen verostrategia löytyy verkkosivuiltamme.

Yksi toimintaperiaatteistamme on varmistaa verotuksen ennustettavuus ja optimointi. Sen lisäksi, että varmistamme, että verot maksetaan oikein kaikilla paikkakunnilla, pyrimme myös varmistamaan, että emme maksa liikaa veroja ja hyödynnämme paikallisten verosäännösten mahdollistamia verovähennyksiä. Konsernin verokulut vuonna 2022 nousivat 67 miljoonaan euroon (60 miljoonaa euroa) ja maksetut verot olivat 71 miljoonaa euroa (83 miljoonaa euroa). Vastaava veroaste oli 19 % (23 %).

Yritysten välisissä liiketoimissa noudatamme OECD:n ohjeistusta siirtohinnoittelusta. Segmenttien välinen liikevaihto oli 21 milj. euroa (27 milj. euroa), mikä vastaa 0,5 % konsernin liikevaihdosta. Liiketoimintapäätöksemme tehdään strategiamme, taloudelliset tavoitteemme, vastuullisuus ja kaupallinen ympäristö mielessä pitäen samalla, kun pyrimme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Vaikka verotus on yksi huomioon otettava tekijä, se ei ole hallitseva tekijä.

Syntynyt ja jaettu suora taloudellinen arvo 

milj. euroa 2021 2020
Asiakkaat Liikevaihto 3 575 3 302
Toimittajat Ostot* 2 305 2 081
Syntynyt taloudellinen arvo* 1 270 1 221
Henkilöstö Henkilöstökulut 710 721
Osakkeenomistajat Osingot 96 93
Velkasijoittajat Rahoituskulut* 33 28
Julkinen sektori Verot* 60 53
Jaettu taloudellinen arvo* 899 895
Konsernissa pysynyt taloudellinen arvo* 371 326