Arvonluonti

Päivitetty: 13.3.2022

Huhtamäen tavoitteena on olla vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinta. Neljään tukipilariin nojaavalla strategiallamme pyrimme kannattavaan ja vastuulliseen kasvuun. Pörssiyhtiönä Huhtamäki on sitoutunut ansaitsemaan voittoa osakkeenomistajilleen. Huhtamäellä on useita pitkän aikavälin taloudellisia päämääriä. Näistä tärkeimmät ovat kasvutavoitte 5+ % vertailukelpoinen kasvu ja kannattavuustavoite 10+ % liikevoittoprosenttia. Lisäksi tavoitteenamme on pitää nettovelka/oikaistu käyttökate välillä 2–3 ja maksaa 40–50 % voitostamme osinkoina osakkeenomistajillemme.

Huhtamäen taloudellinen vastuu vuonna 2021

Vuonna 2021 konserni tuottama taloudellinen arvo oli 1 270 milj. euroa (1 221 milj. euroa). Tästä 899 milj. euroa (895 milj. euroa) jakaantui sidosryhmille ja 371 milj. euroa (326 milj. euroa) jäi konsernille operaatioiden kehittämisen ja jatkuvan kasvun edistämiseen. Konserni saavutti 7 %:n orgaanisen kasvun ja 2 %:n yritysostojen tuoman kasvun. Oikaistu liikevoittoprosentti ilman -19,3 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 8,8 %. Osakkeenomistajille maksetut osingot vastasivat 47 % vuoden 2020 liikevoitosta.

Huhtamäki veronmaksajana

Huhtamäki on sitoutunut maksamaan kaikki veronsa ja noudattamaan muita velvoitteita toimintamaidensa paikallisen lainsäädännön ja muiden asetusten mukaisesti. Tämän sitoumuksen lisäksi Huhtamäen arvot, yhtiön eettisten toimintaohjeiden ja Huhtamäen toimittajien ja alihankkijoiden eettisten toimintaohjeiden vaatimukset ylittävät kansalliset toimivaltarajat ja täydentävät liiketoimintamme viitekehyksiä. Huhtamäen verostrategia on luettavissa www-sivuillamme.

Verotuksen ennustettavuus ja optimointi on yksi toimintaperiaatteistamme. Varmistamme, että maksamme verot asiaankuuluvalla tavalla kaikissa toimintamaissamme. Lisäksi pyrimme takaamaan, ettemme maksa ylimääräisiä veroja ja että hyödynnämme kaikki mahdolliset paikallisen verolainsäädännön mukaiset verovähennykset.

Vuonna 2021 konsernin verokulut nousivat ja olivat 60 milj. euroa (53 milj. euroa) ja maksetut verot olivat 83 milj. euroa (45 milj. euroa). Veroprosentti oli 23 % (23%). Konsernin sisäisissä liiketapahtumissa noudatamme OECD:n siirtohinnoittelua koskevia ohjeistuksia. Segmenttien välinen liikevaihto oli 27 milj. euroa (25 milj. euroa), joka on alle 1 % konsernin liikevaihdosta.

Liiketoimintaa koskevat päätöksemme tehdään strategiaamme, taloudellisia tavoitteitamme ja kaupallista ympäristöä silmällä pitäen sekä palvellaksemme paremmin asiakkaitamme. Vaikka verotus on liiketoimintapäätöksiin vaikuttava tekijä, se ei ole painoarvoltaan merkittävin.

Syntynyt ja jaettu suora taloudellinen arvo 

milj. euroa 2021 2020
Asiakkaat Liikevaihto 3 575 3 302
Toimittajat Ostot* 2 305 2 081
Syntynyt taloudellinen arvo* 1 270 1 221
Henkilöstö Henkilöstökulut 710 721
Osakkeenomistajat Osingot 96 93
Velkasijoittajat Rahoituskulut* 33 28
Julkinen sektori Verot* 60 53
Jaettu taloudellinen arvo* 899 895
Konsernissa pysynyt taloudellinen arvo* 371 326