Huhtamäki vastuullisena sijoituskohteena

Huhtamäki luo arvoa vastuullisesti

Huhtamäellä vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme ja jokapäiväistä työtämme. Globaalina elintarvikepakkausratkaisujen valmistajana olemme täysin sitoutuneet vastuullisuuteen ja pidämme sitä yhtenä merkittävimmistä mahdollisuuksista sidosryhmiemme ja asiakkaidemme kannalta. Uskomme, että Huhtamäki voi menestyä pitkällä aikavälillä vain luomalla arvoa niin osakkeenomistajille kuin koko yhteiskunnalle.

Pakkaukset luovat arvoa kuluttajille eri puolilla maailmaa varmistamalla hygienian, ruoan saatavuuden ja elintarviketurvallisuuden. Lisäksi huomion kiinnittyessä yhä enemmän maapallon tulevaisuuteen, pakkauksilla on myös keskeinen tehtävä vähentää ruokahävikkiä, jolla on selvästi suurin ilmastovaikutus ruokajärjestelmissä. Nykypäivän digitaalisten läpimurtojen ansiosta pakkaukset voivat myös tarjota ratkaisuja esimerkiksi tuotteiden jäljitettävyyteen ja tehokkaaseen kiertotalouteen. Asiakkaamme, kuluttajat, yhteisöt ja koko maailma tarvitsevat vastuullisia pakkausratkaisujamme enemmän kuin koskaan aiemmin. Olemme yhä sitoutuneita päämääräämme tulla vastuullisten pakkausratkaisujen ensisijaiseksi kumppaniksi.

Huhtamäki on ottamassa johtavan roolin elintarvikepakkausteollisuudessa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen asettamien maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi. Pakkauksilla on tärkeä rooli kestävässä kehityksessä, ja yhtiö on asettanut kestävän kehityksen tavoitteensa korkealle. Haluamme olla edelläkävijä kaikilla kolmella kestävän kehityksen osa-alueella, kattaen taloudellisen vastuun, sekä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun.

Vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinta

Tavoitteenamme on tulla vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinnaksi vuoteen 2030 mennessä. Päämäärämme saavuttamiseksi edistämme liiketoimintaamme taloudellisesti, ympäristöystävällisesti sekä sosiaalisesti kestävällä tavalla. Julkistimme vuonna 2020 uuden, vuoteen 2030 tähtäävän strategian, jossa kestävyys on avaintekijänä. Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Me pyrimme minimoimaan toiminnastamme ja tuotteistamme aiheutuvat kielteiset ympäristövaikutukset ja maksimoimaan samalla sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle tarjottavat positiiviset vaikutukset.

Huhtamäki pyrkii jatkuvasti parantamaan sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja taloudellisia vaikutuksia. Matkamme kohti vuoden 2030 tavoitteitamme sai ulkopuolista tunnustusta, kun Huhtamäki paransi tulostaan kolmessa keskeisessä vastuullisuusindeksissä. Ne olivat MSCI, EcoVadis sekä Dow Jones Sustainability Indexiin liittyvä SAM Corporate Sustainability Assessment. Vuonna 2022 Huhtamäki sai MSCI ESG-arvioinnissa tuloksen A (asteikolla AAA–CCC). EcoVadis myönsi Huhtamäelle kultamitalin vastuullisuustyöstä vuonna 2021. Pyrimme keskittyneesti kohti hiilineutraalia tuotantoa ja haluamme suunnitella kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Strategiamme pyrkii luomaan arvoa pitkällä aikavälillä, ja sitä tuemme säännöllisellä ja avoimella viestinnällä sijoitusyhteisön sekä muiden sidosryhmien kanssa.

 

Lue lisää:

Vastuullisuus
Huhtamäki on ottamassa johtavan roolin elintarvikepakkausteollisuudessa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen asettamien maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi. Lue lisää Huhtamäen sitoutumissta vastuullisuudeen Vastuullisuusosiosta.

Hallinto
Lue Corporate Governance -sivusto ja riskienhallintaosamme saadaksesi kattavan käsityksen Huhtamäen hallinnosta.

Taloudellista tietoa
Tiedot Huhtamäen taloudellisista päämääristä sekä tulevista näkymistä löytyy täältä.