Osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on jakaa keskimäärin 40–50 prosentin osinko tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta, huomioon ottaen yhtiön investointi- ja kehitystarpeet.

Osinko vuonna 2021

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona yhteensä 0,92 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,46 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 26.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 3.5.2021.

Osingon toinen erä 0,46 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 1.10.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 8.10.2021.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai muutoin edellyttävät.

Osinko vuonna 2020

Huhtamäki Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,89 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.9.2020 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 25.9.2020.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2020 valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,89 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

 

Osinkohistoria

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Osinko osaketta kohti, euroa 0,84 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57 0,56 0,46 0,44 0,38 0,34
Osakekohtainen tulos*, euroa 1,70 1,90 1,83 1,65 1,28 1,21 1,19 0,87 0,92 0,74 0,35
Osinkosuhde 49 % 42 % 40 % 40 % 47 % 47 % 47 % 53 % 42 % 51 % 97 %
Liikkeessä olevien osakkeiden määrä**,
milj. kpl
104,3 104,1 103,8 103,6 103,5 103,4 102,6 101,5 101,2 101,0 100,4
Yhteensä, milj. euroa 87,6 83,3 75,8 68,4 62,1 58,9 57,7 46,7 44,5 38,4 34,1

* Ilman kertaluonteisia eriä
** Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Osinkomonitori