Osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on jakaa keskimäärin 40–50 prosentin osinko tilikauden oikaistusta osakekohtaisesta tuloksesta, huomioon ottaen yhtiön investointi- ja kehitystarpeet.

Osinko 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona yhteensä 1,05 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,53 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 29.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 7.5.2024.

Osingon toinen erä 0,52 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 1.10.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 8.10.2024.

Osinkohistoria

  Osinko osaketta kohti, euroa Osakekohtainen tulos*, euroa Osinkosuhde Liikkeessä olevien osakkeiden määrä**,
milj. kpl
Yhteensä, milj. euroa
2023 1,05 2,32 45% 104,5 109,8
2022 1,00 2,49 40% 104,4 104,5
2021 0,94 2,07 45% 104,4 98,1
2020 0,92 1,95 47% 104,3 96,0
2019 0,89 1,88 47% 104,3 92,8
2018 0,84 1,70 49% 104,3 87,6
2017 0,80 1,90 42% 104,1 83,3
2016 0,73 1,83 40% 103,8 75,8
2015 0,66 1,65 40% 103,6 68,4
2014 0,60 1,28 47% 103,5 62,1
2013 0,57 1,21 47% 103,4 58,9
2012 0,56 1,19 47% 102,6 57,7
2011 0,46 0,87 53% 101,5 46,7
2010 0,44 0,92 42% 101,2 44,5
2009 0,38 0,74 51% 101,0 38,4
2008 0,34 0,35 97% 100,4 34,1

Vuoden 2023 osinko hallituksen ehdotus
* Ilman kertaluonteisia eriä
** Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Osinkomonitori