Osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on jakaa keskimäärin 40–50 prosentin osinko tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta, huomioon ottaen yhtiön investointi- ja kehitystarpeet.

Osinko vuonna 2021

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona yhteensä 0,92 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,46 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 26.4.2021 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä oli 3.5.2021. Osingon toinen erä 0,46 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 1.10.2021 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä oli 8.10.2021.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

 

Osinkohistoria

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Osinko osaketta kohti, euroa 0,92 0,89 0,84 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57 0,56 0,46 0,44 0,38 0,34
Osakekohtainen tulos*, euroa 1,95 1,88 1,70 1,90 1,83 1,65 1,28 1,21 1,19 0,87 0,92 0,74 0,35
Osinkosuhde 47 % 47 % 49 % 42 % 40 % 40 % 47 % 47 % 47 % 53 % 42 % 51 % 97 %
Liikkeessä olevien osakkeiden määrä**,
milj. kpl
104,3 104,3 104,3 104,1 103,8 103,6 103,5 103,4 102,6 101,5 101,2 101,0 100,4
Yhteensä, milj. euroa 93 88 87,6 83,3 75,8 68,4 62,1 58,9 57,7 46,7 44,5 38,4 34,1

* Ilman kertaluonteisia eriä
** Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Osinkomonitori