Osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on jakaa keskimäärin 40–50 prosentin osinko tilikauden oikaistusta osakekohtaisesta tuloksesta, huomioon ottaen yhtiön investointi- ja kehitystarpeet.

Osinko 

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona yhteensä 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 2.5.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 9.5.2023. Osingon toinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 2.10.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 9.10.2023.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Osinkohistoria

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Osinko osaketta kohti, euroa 1,00 0,94 0,92 0,89 0,84 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57 0,56 0,46 0,44 0,38 0,34
Osakekohtainen tulos*, euroa 2,49 2,07 1,95 1,88 1,70 1,90 1,83 1,65 1,28 1,21 1,19 0,87 0,92 0,74 0,35
Osinkosuhde 40% 45% 47 % 47 % 49 % 42 % 40 % 40 % 47 % 47 % 47 % 53 % 42 % 51 % 97 %
Liikkeessä olevien osakkeiden määrä**,
milj. kpl
104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,1 103,8 103,6 103,5 103,4 102,6 101,5 101,2 101,0 100,4
Yhteensä, milj. euroa 104,4 98,0 96,0 92,8 87,6 83,3 75,8 68,4 62,1 58,9 57,7 46,7 44,5 38,4 34,1

* Ilman kertaluonteisia eriä
** Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Osinkomonitori