Liiketoimintaympäristö

Päivitetty: 26.5.2020

Megatrendit ohjaavat toimintaympäristöämme

Enemmän ihmisiä

Maapallon väkiluvun arvioidaan ylittävän 8 miljardia vuoteen 2030 mennessä Intian, Kiinan ja Afrikan maiden toimiessa suunnannäyttäjinä. Väestönkasvun lisäksi kulutustottumukset näillä alueilla ovat murroksessa ja luovat kasvavaa kysyntää pakatuille elintarvikkeille.

Kasvava keskiluokka

Ostovoiman kasvaessa kuluttajat haluavat uusia ja monipuolisia elämyksiä ruoan parissa. Kaupungistumisen myötä erilaisten ravintola- ja viihdepalvelujen tarjonta kasvaa ja luo kysyntää uudenlaisille take-away-pakkauksille.

Suurempia kaupunkeja

55 % maapallon väestöstä asuu kaupungeissa. Vuoteen 2030 mennessä yli 10 miljoonan asukkaan megakaupunkien määrän arvioidaan nousevan yli neljäänkymmeneen. Ruokaa ostetaan useammin supermarketeista kuin toreilta tai suoraan tuottajilta, mikä edellyttää tehokasta pakkaamista ja logistiikkaa. Kaupunkien kotitalouksien pienempi koko ja suurempi ostovoima synnyttävät uusia kulutustrendejä.

Vastuullisempaa valmistusta

Maailman väkiluvun kasvaessa luonnonvarojen riittävyyteen kohdistuu paineita. Lisäksi yhä useammat kuluttajat ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä kaikilla toimialoilla.

Ruuan ja juoman pakkaaminen tarjoaa hyviä kasvumahdollisuuksia

Vallitsevien megatrendien voi odottaa luovan elintarvikkeiden kuluttajapakkausmarkkinoille seuraavanlaisia kasvumahdollisuuksia:

Kehittyvät markkinat

  • Jopa kaksi kertaa BKT:n kasvu
  • Yli 6 miljardia ihmistä
  • Miten kasvamme: väestön kasvu, BKT:n kasvu, käytettävissä olevien tulojen kasvu, modernin vähittäiskaupan ja kodin ulkopuolisen kulutuksen kehittyminen

Kehittyneet markkinat

  • BKT:n kasvu + n. 2 %-yksikköä
  • N. miljardi ihmistä
  • Miten kasvamme: markkinaosuuksien voittaminen, muutokset tuoteryhmien välillä, korvaavat tuotteet ja innovaatiot

Huhtamäen kasvumahdollisuudet

Elintarvikkeiden kuluttajapakkausmarkkinoiden tarjoamien kasvumahdollisuuksien lisäksi voimme hyötyä seuraavista liiketoimintatekijöistä:

  • Keskitymme elintarvikkeiden kuluttajapakkauksiin: Elintarvikkeiden kuluttajapakkaukset tarjoavat kasvumahdollisuuksia erilaisissa taloudellisissa suhdanteissa. Paikalliset, elintarvikepakkauksiin liittyvät säännökset vaikeuttavat uusien toimijoiden tuloa markkinoille.
  • Maantieteellinen laajentuminen: Toimimme 34 maassa kuudella mantereella. Voimme laajentaa toimintaamme maantieteellisesti erityisesti maihin, joissa väkiluku ja käytettävissä olevat tulot ovat kasvussa.
  • Innovaatiot ja tuotevalikoiman laajentaminen: Tavoitteenamme on saada vastaisuudessa 25 % liikevaihdostamme uusista tai uudistetuista tuotteista. Laajempi tuotevalikoima hyödyttää asiakkaitamme.
  • Merkittävien asiakkaidemme korkeat kasvutavoitteet: Noin 30 % Huhtamäen liikevaihdosta tulee suurilta, kansainvälisiltä asiakkailta, joita palvelemme maailmanlaajuisella osaamisellamme paikallisesti.

 

Taloudellinen asemamme on hyvä ja se mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Lisää taloudellisista tavoitteistamme ja tuloksista