Tietoa osakkeenomistajille

Huhtamäellä oli 31 045 rekisteröityä osakkeenomistajaa joulukuun 2019 lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden osuus osakekannasta mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeet oli 48 prosenttia.

Suurimmat osakkeenomistajat add_circle_outline

Huhtamäki Oyj:n suurimpien osakkeenomistajien luettelo perustuu Euroclear Finland Oy:ltä saatuihin tietoihin, joihin sisältyy ainoastaan suorat omistukset. Täten hallintarekisteröidyt (mahdollisesti merkittävän kokoiset) omistukset eivät sisälly listaan.

Johdon omistukset add_circle_outline

Huhtamäki Oyj (Huhtamäki) on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kuukauden alussa johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

 

Hallitus

  Omistus 30.6.2024 Muutos, 12kk
Pekka Vauramo 3 000 +1 500
Kerttu Tuomas 3 000 0
Mercedes Alonso 750 0
Doug Baillie 1 000 0
Robert K. Beckler 1 000 +1 000
Anja Korhonen 2 000 0
Pauline Lindwall 618 +207
Ralf K. Wunderlich 19 850 0

 

Konsernin johtoryhmä

  Omistus 30.6.2024 Muutos, 12kk
Charles Héaulmé 103 310 +39 349
Thomas Geust 31 737 +9 698
Fredrik Davidsson 10 633 +9 043
Marco Hilty 16 021 +13 528
Ann O’Hara 15 503 +10 202
Salla Ahonen 0 -
Marina Madanat 12 503 +7 053
Sami Pauni 6 739 0
Johan Rabe 2 072 +2 072
Ingolf Thom 6 907 +5 422

 

Suljettu ajanjakso

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Huhtamäen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät saa tehdä omaan tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Huhtamäen osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen jokaisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.

Lisäksi Huhtamäki soveltaa erityistä kaupankäyntirajoitusta työntekijöihinsä, jotka saavat säännöllisesti tietoja osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen sisällöstä ennen niiden julkaisemista. Kaupankäyntirajoituksen mukaan työntekijöiden on suositeltavaa pidättäytyä liiketoimista, jotka liittyvät Huhtamäen osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän ajan ennen jokaisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.

Liputusilmoitukset add_circle_outline

Huhtamäki ei ole vastaanottanut liputusilmoituksia viimeisten 12 kuukauden aikana.

Liputusilmoitukset tulee tehdä Huhtamäki Oyj:lle ilman aiheetonta viivytystä joko sähköpostitse osoitteisiin

ir(at)huhtamaki.com

Tietoa osakkeenomistajan liputusvelvollisuudesta löytyy Finanssivalvonnan sivuilta Liputukset.