Tietoa osakkeenomistajille

Huhtamäellä oli 30 474 rekisteröityä osakkeenomistajaa vuoden 2017 lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden osuus osakekannasta mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeet oli 49 prosenttia.

Johdon omistukset add_circle_outline

Huhtamäki Oyj (Huhtamäki) on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kuukauden alussa Huhtamäen edellisen kuukauden viimeisen päivän osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

  Omistus 30.11.2018 Muutos, 12kk
Pekka Ala-Pietilä 3 250 -
Doug Baillie 1 000 -
William R. Barker - -
Anja Korhonen - -
Jukka Suominen 3 000 -
Kerttu Tuomas 1 000 1 000
Sandra Turner 1 000 -
Ralf K. Wunderlich 16 350 9 000*

* Muutos 1.7.2018 tilanteeseen

 

Konsernin johtoryhmä

  Omistus 30.11.2018 Muutos, 12kk
Clay Dunn 54 814 9 984
Thomas Geust 21 636 5 126
Olli Koponen 44 136 -5 784
Eric Le Lay 51 855 -606
Leena Lie - -
Jukka Moisio 124 200 19 200
Sami Pauni 12 974 7 680
Teija Sarajärvi 9 520 7 680

 

Suljettu ajanjakso

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Huhtamäen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät saa tehdä omaan tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Huhtamäen osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen jokaisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.

Lisäksi Huhtamäki soveltaa erityistä kaupankäyntirajoitusta työntekijöihinsä, jotka saavat säännöllisesti tietoja osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen sisällöstä ennen niiden julkaisemista. Kaupankäyntirajoituksen mukaan työntekijöiden on suositeltavaa pidättäytyä liiketoimista, jotka liittyvät Huhtamäen osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän ajan ennen jokaisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.

Liputusilmoitukset add_circle_outline

Huhtamäki ei ole vastaanottanut liputusilmoituksia viimeisten 12 kuukauden aikana.

Liputusilmoitukset tulee tehdä Huhtamäki Oyj:lle ilman aiheetonta viivytystä joko sähköpostitse osoitteisiin

ir(at)huhtamaki.com

Tietoa osakkeenomistajan liputusvelvollisuudesta löytyy Finanssivalvonnan sivuilta Liputukset.