Tietoa osakkeenomistajille

Huhtamäellä oli 31 755 rekisteröityä osakkeenomistajaa vuoden 2018 lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden osuus osakekannasta mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeet oli 43 prosenttia.

Suurimmat osakkeenomistajat add_circle_outline

Huhtamäki Oyj:n suurimpien osakkeenomistajien luettelo perustuu Euroclear Finland Oy:ltä saatuihin tietoihin, joihin sisältyy ainoastaan suorat omistukset. Täten hallintarekisteröidyt (mahdollisesti merkittävän kokoiset) omistukset eivät sisälly listaan.

Johdon omistukset add_circle_outline

Huhtamäki Oyj (Huhtamäki) on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kuukauden alussa Huhtamäen edellisen kuukauden viimeisen päivän osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

  Omistus 31.1.2020 Muutos, 12kk
Pekka Ala-Pietilä 3 250 0
Doug Baillie 1 000 0
William R. Barker 0 0
Anja Korhonen 1 000 1 000
Kerttu Tuomas 1 000 0
Sandra Turner 1 000 0
Ralf K. Wunderlich 16 350 0

 

Konsernin johtoryhmä

  Omistus 31.1.2020 Muutos, 12kk
Clay Dunn 18 792 -36 022
Thomas Geust 18 000 -3 636
Charles Héaulmé 15 000 15 000*
Olli Koponen 20 789 -23 347
Eric Le Lay 33 617 -18 238
Marina Madanat 0 0
Sami Pauni 5 375 -7 599
Teija Sarajärvi 5 720 -3 800
Antti Valtokari 0 0

* Muutos 26.4.2019 tilanteeseen

Suljettu ajanjakso

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Huhtamäen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät saa tehdä omaan tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Huhtamäen osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen jokaisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.

Lisäksi Huhtamäki soveltaa erityistä kaupankäyntirajoitusta työntekijöihinsä, jotka saavat säännöllisesti tietoja osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen sisällöstä ennen niiden julkaisemista. Kaupankäyntirajoituksen mukaan työntekijöiden on suositeltavaa pidättäytyä liiketoimista, jotka liittyvät Huhtamäen osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän ajan ennen jokaisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.

Liputusilmoitukset add_circle_outline

Huhtamäki ei ole vastaanottanut liputusilmoituksia viimeisten 12 kuukauden aikana.

Liputusilmoitukset tulee tehdä Huhtamäki Oyj:lle ilman aiheetonta viivytystä joko sähköpostitse osoitteisiin

ir(at)huhtamaki.com

Tietoa osakkeenomistajan liputusvelvollisuudesta löytyy Finanssivalvonnan sivuilta Liputukset.